Theo Beenen (leefbaar eindhoven): vrijwel levenslang vastlijnen hond is GEEN STIJL

september 26th, 2007 by Marcel

pic-0426.jpg
Het was jammer dat de trouwzaal niet geopend was, want ik zag tussen de diverse viervoeters, gisteren in de raadszaal van het stadhuis, wel wat liefdes opbloeien, na hun gezamenlijk protest tegen het nieuw in te voeren hondenbeleid.

Het was een debat op “hoog” nivo. De honden moeten een aardige indruk hebben gekregen van het oeverloos geherhaal van alle partijen en vooral van het ontzagwekkend slecht luisteren door sommige commissieleden:

Vooral raadslid Mieke Verhees (PvdA) maakte er een potje van door aan inspreker, Ellie Giesbers, na haar betoog, te vragen: “dus u wilt niet dat de hondenpoep wordt opgeruimd” ? Alsof Verhees 10 minuten van de wereld geweest was, zo kwam die vraag over. Ik had gezegd: “Ik zal het hele verhaal nog even helemaal opnieuw doen voor het commissielid dat hier kennelijk heeft zitten slapen”. Ongelooflijk wat een compleet onzinnige vraag na een prima, niet mis te verstaan betoog van Giesbers, die juist op een meer dan uitstekende wijze aangaf haar verantwoordelijkheid als hondenbezitster te nemen.

pic-0432.jpg

Mieke Verhees daverde maar door om te proberen dit dossier voor haar wethouder Fiers er nog uit te slepen: 


“De wethouder heeft toch een toezegging gedaan dat de honden in het buitengebied los mogen zolang er nog onvoldoende losloopterreinen zijn” (het leek een sollicitatie tot Personal Assistent voor de wethouder, de dualiteit ten top).

Of: “we kunnen het voorstel toch gewoon aannemen, dan voeren we gewoon dat deel van de handhaving waar een toezegging voor is niet uit” (dit gedoogbeleid, lijkt me uitstekend passen in het beleid tot vermindering regelgeving waar men door de bomen het bos toch al lang niet meer ziet).

Of : “We willen toch allemaal hetzelfde” (niet dus !).

En vervolgens weer opnieuw tegen Reker (LPF): “u wilt dus de hondenpoep niet opruimen”, daar waar Reker echter juist het aanlijnprobleem besprak, kortom ze maakte er zelf een zooitje van in haar enthousiasme om dit kromme dossier recht te trekken.

Jammer dat Verhees niet de Irak-kwestie of Het Referendum-debat in de Tweede Kamer doet daar zou je met zo’n Bushiaanse oplossing nog wel uit de voeten kunnen. “We willen een Irak-onderzoek-besluit wel gaan aannemen maar voeren het gewoon niet uit”. Of: “we willen wel een Referendum maar gaan dat toch niet doen”. PvdA-politiek heet dat. Een moderne vorm van hogere politiek, dat in de lijn van gedoogbeleid ligt.

Misschien goed voor Mieke om te weten is dat je natuurlijk ook gewoon een aangepast voorstel kunt maken zoals het hoort, wetende dat het realiseren van losloopterreinen nog vele, vele jaren kan duren (terecht zegt GL Anjo Breuers, dat dit nog oneindig veel inspraaktijd zal vergen).
Waarom weer een voorstel dat deels jarenlang niet gaat gelden ?

Toch was niet alles verbazingwekkend wat deze dame inbracht want afsluitend bracht ze nog in: Ik begrijp er echt helemaal niets meer van. Ik ben volledig de weg kwijt.”  En dat was een terechte opmerking.

De mooiste quote  van de avond was echter van Rudy Reker, de fractievoorzitter van de lijst Pim Fortuyn.
Hij stelde dat een hond niet kan poepen als hij aangelijnd zit en hij ging die stelling nog eens kracht bijzetten door te zeggen dat er ook mensen zijn die niet kunnen poepen als er een groep mensen rondom heen staat. Waar hij deze ervaring heeft opgedaan weet ik niet, maar binnenkort zal naar verwachting zijn boek: “de geheimen der sluitspier” het licht zien en zullen alle raadselen, die raadsleden en anderen dan nog hebben over dit fenomeen, opgehelderd gaan worden.

Inmiddels zat ik op de publieke tribune met een aantal vertegenwoordigers van de Islamitische gemeenschap, die voor een volgend agendapunt aanwezig waren, t.w. de Islamitische begraafplaatsen, 2,5 uur met een vrijwel lege maag dat schouwspel, redelijk verbijsterend, te aanschouwen. Vandaag waren deze mensen, zelfs na een nachtje slapen, nog altijd zwaar ontdaan over deze langdurige opvoering. Men begrijpt daar weinig, of zeg maar helemaal niets, van dat we hier 2,5 uur kunnen debatteren over zo’n voorstel, met veel, heel erg veel dezelfde betogen en argumenten.

De commissiebehandelingen moeten anders is mijn conclusie. Misschien eerst schriftelijk, dan de verschillen en overeenkomsten door griffie laten analyseren en alleen daar nog over spreken, kort en concreet, voor of tegen. Het overtuigen kan evt ook in voortraject. Mijn ervaring is dat geen der fracties een andere van mening doet veranderen, dus het kan allemaal best korter van stof. 

Nog een waarderend woord namens een burger die toevallig in mijn buitengewone fractie zit, mijnheer Beenen

Geen kwaad woord meer over het dagblad E.D., de eerste maanden of jaren van deze inspreker. Pontificaal in full-color op de frontpage werd hijzelf met hond Djero aan de Eindhovense regio gepresenteerd.  Ook in de Telegraaf uiterst prominent groot (geen tabloid, hoera !) en full-color in beeld.
En voor de liefhebber van wat ludieker of ranziger, afhankelijk van uw persoonlijke smaak, is er natuurlijk altijd nog : geen stijl.nl met een filmpie van het gebeuren. 

Voor wie het fragment van het hondenbezoek in de raadszaal nog eens wil nazien: http://streams.kpnwebcast.nl/cgi-bin/reflector.cgi?type=wmv&title=Omroep+Brabant&dir=kpnmms&subdir=omroepbrabant\omroepbrabant\2007\video&stream=hondenvergadering260907_400k


 De tekst van het, op instignatie van zijn B.N.H.-er Djero, door tolk en onze Stratumse buurtbewoner Theo Beenen opgetekend, stuk luidt volgt:

pic-0429.jpg
Commissie WONEN en RUIMTE dd 25-09-2007

Geachte voorzitter, leden van de commissie,
allereerst hartelijk dank dat wij hier vandaag welkom zijn in uw midden, zeker namens Djero, die hier als ambassadeur is voor zijn vele duizenden collega-honden in  Eindhoven en die zeker ook spreekt namens de 81- jarige oud-politieman heer van de Poel die aan u op 11 september al een mail deed toekomen,  waarin hij zei dat zijn hond zijn grote vriend is en een klemmend beroep deed op uw invoelingsvermogen  met betrekking tot de vele ouderen die dankzij hun hondje verstoken blijven van vereenzaming,  sociaal isolement en gebrek aan beweging. Djero zou u veel willen vertellen, over zijn trouwe vriendschap, zijn waakzaamheid tegen inbrekers, zijn geduld met, en liefde voor senioren en kinderen waarvan hem al duizenden hebben geaaid en aangehaald de afgelopen jaren.   Over de vele fijne uren dat hij zich kon uitleven en rennen en onbekommerd stoeien met andere honden.  De daarvoor verschuldigde hondenbelasting vond hij natuurlijk pure discriminatie richting het vrijbuiterskattengilde, maar och u gaf hem daar zoveel gastvrijheid en bewegingsruimte voor terug in deze gemeente.    Althans tot nu toe!
Met het voorliggend raadsvoorstel zal het gedaan zijn met het leven en laten leven.  Schuldgevoel, poepscheppen, freilaufverbot, ausweis und scheiss-beutels komen eraan. Een ware hetze tegen onze beste vrienden.  Dit als beloning voor het begeleiden van blinden en gehandicapten, het redden van kinderen en ouderen van de verdrinkingsdood, het doen van gevaarlijk speur-en politiewerk, bewakingsdiensten, het hoeden van schapen en zelfs dit stadhuis wordt elke avond door zijn collega`s bewaakt, en zo zijn er nog vele tientallen andere taken waar de mens profijt van heeft.   Maar nu moet blijkbaar het roer om  want er zijn klachten, maar liefst 0,06 procent van de Eindhovenaren heeft geklaagd over hondenpoep!  Dat zijn maar liefst 120 mensen op de meer dan 200.000 inwoners. Mensen waar hebben we het over.     0,06 procent is helemaal niets in statistiekenland!Fractievoorzitter Jacky Smit van de VVD te Kaatsheuvel zegt op haar website het volgende; Hondenbelasting is een vorm van pure discriminatie evenals repressie en criminalisering van hondenbezitters. Minder regels en niet meer, terug naar de menselijke maat.     Puur politiek correcte onzin is het ! Inmiddels staat het internet al vol met protesten van hondenbezitters jegens de plannen van de gemeente Eindhoven.  Zelfs oproepen om hier vooral niet te gaan wonen als hondenliefhebber kwam ik tegen.Het handhaven van de voorliggende aanscherping is een volstrekte illusie. De plannen zijn veel te ver doorgeschoten en te rigide.   Het is een volstrekt papieren tijger.  Of zoals mevrouw van Hapert het al plastisch verwoordde vorige week in de krant;  deze plannen zijn bedacht door iemand die marmotten houdt !

Als wethouder Mittendorff vorige week in de raad nog moest beamen dat, ondanks 4 afgestudeerde rechercheurs die zeven dagen maal 24 uur op de uitkijk staan,  het niet lukt om enkele drugsdealers op het station aan te pakken, als de cijfers zijn dat er in Eindhoven per jaar 2 graffitispuiters worden betrapt, er nooit iemand op de bon gaat voor rotzooi of kauwgom op straat gooien, hoe wil men dan in s`hemelsnaam 12.000 hondenbezitters gaan controleren. Alsof er geen andere prioriteiten zijn in deze stad. En ziet u het voor u; taferelen van hoogbejaarde inwoners die nadat hun hondje braaf in de doornstruiken heeft gepoept er zelf op levensgevaar met de schep in moeten.  Heb je twee wereldoorlogen overleeft en dan wordt je geconfronteerd met de gemeentelijke poepzakcontroleur. En wat zijn enkele honderden autobezitters rond het winkelcentrum Woensel meer dan tienduizend hondenbezitters vraagt Djero zich af ?  Waarom geldt er voor hen een overgangstermijn van twee jaar voor belanghebbenden- parkeren en voor hondenbezitters niet ?   
Djero heeft in zijn leven nog nooit een mens of dier kwaad gedaan en kàn zijn behoefte niet eens doen als hij niet omringd is door bosjes. Zo is hij opgevoed.  In schril contrast daarmee werd ik vorige week gebeld door een mevrouw die elke nacht 8 a tien katten in de gang en tuin had alwaar de behoefte werd gedaan. Gek werden zij en haar man ervan. Wat voor beleid heeft de gemeente Eindhoven deze mensen te bieden anders dan het probleem volstrekt negeren ?  Pure willekeur toch ?   U zou eens in de gemeente Geldrop te rade moeten gaan. Daar is het probleem ook niet de wereld uit, maar er zijn voldoende uitloopstroken, alles is goed door bordjes in verschillende kleuren aangegeven, goed onderhoud, er zijn geen onhygienische toiletten, en bovenal is elk speel- of recratieveldje groen omgaasd en ligt er een wildrooster in waar honden niet overheen lopen. Mens- en diervriendelijk dus in plaats van de illusie te hebben dat u dat hier even gaat oplossen door de helft van uw kiezerspotentiëel te stigmatiseren en criminaliseren.  Hoe toepasselijk hoor ik terwijl ik dit schrijf dan ook op de radio: “ Land van verdraagzaamheid, land van 15 miljoen mensen, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde ! “  Er lopen regelmatig in Eindhoven mensen met bladzuigers rond. Waarom geen Halt-of taakgestraften met draagbare poepzuigers vraagt Djero zich af ?

Over tien dagen is het alweer Dierendag. Djero, Giorgio en Armani en alle andere honden in Eindhoven hopen dat u dan nog eens aan hen wil denken als belastingbetalende inwoners.  De Praxis zal dat in ieder geval wèl doen, die toont haar waardering voor de beste vriend van de mens door een gratis driegangendiner op 4 oktober  in plaats van door uitsluitingen, verboden en repressie.   Laat 30 oktober geen zwarte dierenbladzijde worden !Djero en ik hopen dan ook dat alle commissieleden het voorliggende ambte-lijk wangedrocht terzijde zullen schuiven, amendementen en moties zullen indienen en nog eens aan het liedje van 15 miljoen mensen EN dieren zullen denken.

Bent u tenslotte natuurlijk nog benieuwd hoe het oordeel van Djero LUID ! Woef !  Hij onderschrijft  onze betogen met heel zijn warme hondenhart !  Dank u commissieleden, dank u voorzitter.Djero, voor deze Theo Beenen

pic-0434.jpg

18 Reacties »

18 Responses

 1. Van Dalen Says:

  Toch maar geen vakantie Marcel van Bussel. Dit was weer een klasse-aktie. Hit and run. College vraagt zich af wat er in s`hemelsnaam gebeurde. Lachen! Zo wordt oppositievoeren weer leuk voor de belastingbetaler. Lagen hier op het werk plat om dat geenstijlfilmpje. Wat een zuurpruim die groenlinkse tante. Die lacht zeker alleen om haar eigen grappen. Hond Djero is verzetsheld! Wanneer komt zijn eigen website en kledinglijn?

 2. Van Dalen Says:

  Overigens, dat hele verwerpelijke gemeenteplannetje kan helemaal niet doorgaan! Het mist elke juridische grond. Ik zat hier op het werk wat de praten met enkele zware juridische jongens, type Holland van Gijzen en zo. Zij zeggen dat in geen enkele Algemene Plaatselijke Verordening geregeld kan worden dat men op straffe van een boete een schepje of poepzakje moet kunnen tonen aan een opsporingsbeambte, enkel omwille van het feit dat men ergens met een hond loopt. Als voorbeeld gaven ze: stel je loopt op straat met je geslachtsdelen bij je in het Anne Frankplantsoen, welke ambtenaar kan je dan verplichten om een condoom te tonen?? Lijkt me toch iets wezenlijker en meer van levensbelang dan een bolus. Niemand toch. Of ander voorbeeld; je loopt met zak friet en andere etenswaar rond op straat. Het is toch ondenkbaar dat je dan verplicht zou zijn om op eerste verzoek een afvalzakje te tonen?? Kortom, het kan niet, mag niet, grijpt in in de persoonlijke levenssfeer en maakt je tot verdachte/dader terwijl je nog niets strafbaars hebt gedaan. Elke rechter schoffelt dit probleemloos onderuit. Als jouw hond altijd op eigen terrein doet en je bent dus slechts echt aan het wandelen, en er is absoluut geen heterdaad, dan kan niemand het tonen van schep of zakje eisen. Integendeel, schadeclaim tegen de eiser of gemeente. De raad gaat dus iets aannemen dat zwaar in strijd is met wetgeving. Complimenten hoor. En sterkte bij de eerste rechtszaak op belastingbetalerskosten. Wordt vast weer landelijk nieuws. ” Rechter schoffelt poepverordening gemeente Eindhoven genadeloos onderuit”

 3. Marcel Says:

  Even afgezien van de wat merkwaardige vergelijkingen die nu getrokken worden, denk ik dat Van Dalen inderdaad wel een goed punt heeft ja. Ik denk dat je inderdaad een prima kans maakt voor de rechtbank en dat de gemeente het zwaar krijgt, APV of geen APV.

 4. Van Dalen Says:

  Ja, ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd Marcel van Bussel. Ik zeg slechts wat ik van die topadvocaten hoorde die schamperden dat juristen (die bij de gemeente dus) eigenlijk mislukte advocaten zijn. Men is niet tot antwoorden verplicht in Nederland en ook niet tot tonen van poepscheppen, poepzakken of andere poepgerelateerde zaken. Er werd volgens hen dus al bij voorbaat uitgegaan van een te kwader trouw en dat is in strijd met, zoals zei dat noemden, dwingend recht waaraan elke APV totaal ondergeschikt is. De gemeente en de wethouder hadden hun huiswerk beter moeten doen in plaats van hoog van de toren te blazen.

 5. Marcel Says:

  Laten we snel een proefproces uitlokken dan weet iedereen waar hij/zij werkelijk aan toe is.
  Moet eerst dat malle stuk aangenomen worden en dat zie ik nog niet gebeuren.
  Ik kan den heer Theo Beenen vragen om met de hond de eerste dag na invoering zonder schep en zak te gaan wandelen, voor veiligheidshuis of zo. Ik vraag wel even om hem te laten bekeuren en dan kunnen we dat voorleggen aan de rechter.Dan zijn we er zo uit.
  In dat geval moeten we dan wel voor het dwaze voorstel van Fiers stemmen. Daar ben ik niet voor, zelfs niet met de toezegging. Mijn fractie zet in op een beter voorstel waarbij zin en onzin worden gescheiden.

 6. Ben Says:

  Even een simpele berekening, cijfermatig niet geheel juist omdat ik ben uitgegaan van 12000 hondenbezitters van één hond, dus de dubbeltellers heb ik niet meegenomen.

  Opbrengst hondenbelasting per jaar:
  12.000 maal € 60 = € 720.000

  Kosten speciale afvalbakken met deksel en poepzakautomaat €400 per stuk

  Dit is dan de mogelijkheid om eenmalig 1800 van die bakken neer te zetten.

  Och nee ik moet er eerst de kosten van de twee of vier controleurs aftrekken, natuurlijk kan de wijkagent of stadswacht dat niet doen.

  Stel loonkosten op €300.000, overigens een aardig inkomen. dan blijft er altijd nog 420.000 over en kun je 1050 van die bakken door de stad heen plaatsen. Ik ben ervan overtuigd dat een bedrijf dat een dergelijk order krijgt met alle plezier nog wat van de prijs zal afdoen. Daarmee kun je dan de kosten van de “Europese aanbesteding” betalen.

 7. Marcel Says:

  De werkelijke netto-opbrengst is 790.000.
  Ik weet de gerelateerde jaarkosten die van de bruto-opbrengst afgetrokken zijn zo niet.

 8. Marion Says:

  Helaas was ik verhinderd anders was ik vast en zeker met mijn 6 tal opgevoede ten tonele gekomen. Ik woon al sinds 1960 in Eindhoven toen er nog volop de ruimte was. Sinds die tijd zijn wij steeds meer aan bewegingsruimte kwijt geraakt. De zo groene stad veranderde steeds meer in asfalt, in stenen, in onkruid! Toen wij eind 89 een huis op het oog hadden was onze eerste gang naar de Gemeente, wat wat zou er gebeuren met het er tegenover “braak” liggende perceel. Toen dat uitgezocht wist men ons te vertellen dat het definitief een groenbestemming zou krijgen, en dat er t.z.t een park zou komen! En n.a.v. die gegevens kochten wij het huis, genoten van de vrijheid, van de contacten met andere hondenbezitters. Maar heel belangrijk we behielden het sociale gedrag van de honden, alsook dat ze mede doordat ze vrij konden rennen veel beter in hun vel zaten. Ik trouwens ook. Waar we voorheen hadden gewoond liep ik elke dag met ze naar het uitlaatterrein, de reden waarom we daar weg wilde was vanwege de komst van een H.T. iets wat ooit bedacht is, geld kost, niet mens laat staan hondvriendelijk is, bovendien risico verhogend is voor de hond zijn gezondheid. Toen de gemeente dan ook hier de bewoners liet weten dat er een voorlopig ontwerp opgezet was zag ik op de schets dat er recht tegenover ons een H.T. zou komen. Ik heb zelf indertijd contact opgenomen met de betreffende persoon, en hem uitgenodigt om bij mij thuis op locatie eens te komen kijken. N.a.v. mijn gegeven informatie en een rondje op locatie met honden, stelde hij vast dat de komst van een H T een heel slecht idee zou zijn. De door mij aan de hand gegeven oplossing daar voelde hij meer voor. Aangezien er verder dus nog niets was, werdt er in het ontwerp rekening gehouden met honden. Gewoon een looppad tussen beplanting, langs beplanting bijv. gelegen daar waar geen mensen liepen. Tevens paste hij voor de gebruikers de beplanting aan op mijn advies geen beplanting met doornen. Na aanleg van park, veranderde niet alleen de atmosfeer, het bevorderde tevens de leefbaarheid. Door de beplanting, door variatie in soort in hoogte in kleur trok het mensen aan, mede omdat er mensen kwamen, wandelde, kinderen er speelde reden de automobilisten rustiger. Mede omdat er mensen met hun honden kwamen die zo’n mooi park op prijs stelde die anderen niet tot last willen zijn, hun hond(en) een opvoeding mee gegeven hebben m.a.w. niet overal laten poepen bleef het park schoon, veilig voor iedereen. Nu is er niets meer, geen park, geen beplanting alleen nog maar gras en cement! Wat toen geld kostte, een meerwaarde had, een verbetering voor iedereen werdt met een bulldozer teniet gedaan. We hebben nu mede door de aanleg van de hoge, brede geluidswal niets meer waar we ze veilig los kunnen laten. Het uitlaten gebeurd nu langs de snelweg, tussen al het steeds meer toenemende onkruid van m.n. korenaren, brandnetels en distels. Tijdens de kaalslag hier waar wij als bewoners niet van op de hoogte waren gesteld, hebben wij nog geprotesteerd bezwaar maken kon toen al niet meer, sinds die tijd zit ik thuis i.p.v. een rondje frisse lucht. Alleen maar doordat ik honden heb, omdat ze een verrijking zijn. Bevoordelijk voor een gezond(er) leven. Helaas kan ik dat niet meer beamen eerder het tegendeel. Eindhoven doet maar wat, en dit al vele jaren. Neem nu de voorgestelde veldjes van 30 bij 50 dat is 2x de oppervlakte van ons perceel. Uit zelf opgedaande ervaring is het te klein om ze er laten spelen, om er zelf met een loslopende hond te trainen, om ze geinteresseerd te houden, om ze sociaal te houden t.o.v. soort genoten alsook mensen. Eindhoven zou veel beter af zijn met een ervaren honden bezitter als beleids uitvoerder. Waarbij de gemeente afd. hondenbelasting meer service zou kunnen verlenen door iedere hondenbezitter te informeren wat wel kan en niet! Waar locaties zijn waar ze met de hond terecht kunnen, alsook dit aangeven op stadsplattegronden. Wist u trouwens dat er bijv. hondenbossen zijn! Dat er gemeentes zijn waar men wel met de behoeften van de hond rekening houdt!

 9. Marion Says:

  vervolg!
  Dat Eindhoven dat nagelaten heeft, waardoor er in de loop der jaren, een toenemende ergenis uit voort is gekomen door daar geen rekening mee te houden, is heel frustrerend. Dat Eindhoven is zoals het nu is is mede te danken aan de vele Hondenbaasjes, door het geinde geld van de Honden belasting! Wat voor zover ik weet nooit ten gunste van de in Eindhoven wonende Honden is verwend. Beleid maken okee maar dan wel het liefst door iemand die verstand van zaken heeft. Want wat zou Eindhoven zijn zonder al die Honden, zonder de Inkomsten van de Honden belasting? Mbt het voorstel om slechts 1 Uitlaatterrein per stadsdeel te realiseren is een druppel op een gloeiende plaat, Eindhoven zou veel beter af zijn met duidelijke uitlaat routes zowel in alsook aan de rand van Eindhoven. Weg met die H.T.’s! Die hier is gekomen ligt er maar, er is slechts 1 hond/baas die daar zijn hond uitlaat. Wij hadden indertijd bewust gekozen voor deze locatie, wegens de toezegging van de Gemeente, wegens de vooruitzichten! Alsook wegens het milieu, maar ook omdat men ouder wordt niet alleen een Honden baas maar ook de hond! En dan kan zelfs 1 1/2 km te ver zijn. Wist u trouwens dat honden baasjes bevoordelijk zijn voor de veiligheid van een buurt, van een wijk, van een stad! Zij zien meer dan menig politie agent! Eindhoven disrimineert hondenbaasjes. Mocht Eindhoven ooit hondvriendelijk willen worden dan zal men daarop zijn beleid moeten afstemmen, rekening houden met hun behoeften! Door simpel en alleen te kijken naar het natuurlijke gedrag van de hond. Door hondenbaasjes erbij te betrekken, door een positive aanpak i.p.v. een negatieve. m.v.gr. een al jaren gedupeerde hondenliefhebster.

 10. Kees Says:

  “slechts 1 uitlaatterrein per stadsdeel”…?

  Voor elk stadsdeel 1 groot losloopterrein, maar daarnaast 30 kleinere (kwart voetbalveld) terreinen. Dus gemiddeld elke twee buurten ten minste 1 terrein, of wel losloopterrein op gemiddeld 500-1000 van je huis. 1½ Kilometer is een uiterste dat slechts zelden realiteit is.

 11. Ben Says:

  Uitlaatterreinen, hondentoiletten????
  Vorige week naar een camping geweest met onze kleinkinderen en ons hondje. Zoals verplicht heb ik het beestje één(1) keer uitgelaten in het z.g. hondentoilet. Gevolg twee dagen later zat ik thuis en bij de dierenarts met een doodzieke hond, virusinfectie naar alle waarschijnlijkheid opgelopen in dat, overigens goed schoon gehouden, hondentoilet, advies van de dierenarts: “S.V.P. NIET MEER IN DIE INFECTIEBAK UITLATEN !!”, ik heb dat dan ook niet meer gedaan. Die “grap” kostte me bijna de hond, een deel van de herfstvakantie en 200 euro, die ik er trouwens graag voor over had.
  Gelukkig gaat het nu weer beter met het beestje, maar dit wens je geen enkele hondenbezitter toe.

  Ik heb altijd een rolletje “poepzakjes” bij me, ik ruim de troep meteen op als het ergens ligt waar het anderen overlast kan geven, maar ik kan helaas nergens dat gevulde zakje kwijt dan thuis in de container, want in ons appartement in de vuilniszak stoppen is geen optie, je poept toch zelf ook niet in je vuilnisbak. Als de gemeente iets wil doen moet men op korte termijn zorgen voor voldoende dichte afvalbakken in de wijken waar de hondenbezitters de uitwerpselen van hun dieren kwijt kunnen, dat hoeft geen jaar te duren en de kosten zijn makkelijk in 1 jaar op te hoesten uit de hondenbelasting.
  Zo dat was dat, nu de kattenoverlast nog aanpakken, daarna de eksters, houtduiven, de kauwen en kraaien, dan kan het licht uit en wil de laatste Eindhovenaar dan maar de deur sluiten in deze, dan, onleefbare stad.

 12. Marcel Says:

  Als wethouder Fiers nu ook eens luistert naar hondenbezitters en kenners van de materie dan was er al een wereld gewonnen.
  Hondentoiletten zijn domme dingen ja, iedereen weet dat.
  Nu B & W nog. Zal nog wel wat jaren duren.
  Zijn dikwijls wat eigenwijs en luisteren naar kenners, nee daar moeten we eerst een paar nota’s over gaan schrijven hoe dat moet.
  Tijd voor een proefproces. Hondenpoep opruimen maar geen zakje en schepje meenemen. Kijken wat de rechter zegt.
  Ik stel voor dat Hans Rozendaal dat gaat doen, die durft dat met zijn handen te doen dacht ik begrepen te hebben.

 13. Marion Says:

  Na het hierbovenstaande gelezen te hebben kan ik het niet nalaten om nogmaals te reageren. M.b.t. een schoon H.T. dergelijke ervaringen hadden wij dus ook, alsook anderen. Prettig voor de gemeente want die betaald de rekening niet prettig voor de dierenarts want hij verdient eraan, echter dus niet voor ons laat staan onze viervoeter. Het is echt niet alleen in het belang van de honden, als er nu echt eens rekening gehouden wordt met hun behoeften! In feite komt het hierop neer dat iedereen jong/oud, nederlander of niet/ goed ter been of niet hiervan profiteerd. Omdat als Eindhoven groener/mooier zou worden dan eindelijk dat ook eens wordt! Indien men dus zou kiezen voor meer locatie’s met bijv.(onder)beplanting zoals de Hedera dit als basis beplanting met daarin een enkele heester, op locaties waar mogelijk waar normaliter geen kinderen spelen. Hedera is er het meest geschikt voor, beplanting die ook nog eens in de winter groen blijft, gesnoeid kan worden, en de idele basis voor met daarin een enkele bloeiende heester, m.a.w. variatie/seizoensafhankelijk. Als men dan ook nog eens een wintergroen blijvende heester/conifeerachtige plant kiest, dan geeft dat meer beleving en meerwaarde. Zet er een bord of iets dergelijk bij waardoor hondenbaasjes kunnen “zien” alsook anderen (de klagers) dat het bestemd is voor honden. Zet die lokaties vervolgens op een A4 tje, alsook op de stads plattegrond. Dan weet iedereen okee daar dus en niet daar dus. Dit i.p.v. wat er nu is. Dan zijn de voordelen legio! Verbetering dmv van een natuurlijke verfraaing, ipv hekwerk! Daarnaast geen poep meer waar het niet hoort. Eindelijk een snuffellocatie voor alle 4voeters die eindelijk weer eens hun neus kunnen gebruiken. Eindelijk een hond vriendelijke uitlaat plek, nu zonder doornen, of langs prikkeldraad/schrikdraad, of langs voor bij razende auto’s,vrachtwagens en/of treinen. Daarbij de eerder genoemde mogelijkheid een looppad langs, voor en/of er tussen, en echt waar het hondenpoep probleem is definitief de wereld uit. Genoemde mogelijkheden staan namelijk het dichts bij een hond, bij zijn/haar natuurlijk gedrag, wat enkele baasjes naast zich neer leggen. Hun gedrag is echt vergelijkbaar met dat van ons mensen, wij zitten net zoals zij ook liever niet in zicht, wij zitten ook niet daar waar een ander iets achter heeft gelaten, en ik lees de krant (leesde want ik werdt gek van de negatieve berichten van steeds dezelfde personen)en honden doen dat ook al lopend met hun neus. Honden horen en zien meer ook dat is een voordeel, daarbij gratis bemesting, en de nadelen voor het mileu sorry hoor die zijn sterk overdreven. Want ingeval dat als het ergens in het zicht ligt ruim je het gewoon op en ligt het uit zicht dan is dat voordat je het weet weer weg, en mijn tuinplanten groeien er geweldig op dus bijmesten is echt niet nodig. Stank overlast nee ook daar hebben wij geen last van, wel de groencontainer waarin men man trouw alle …… doet na zijn loopje met onze 4 voeters. Stankoverlast ontstaat namelijk doordat er teweinig goed alternatieven zijn, en ook wat mensen ze te eten geven. Maar daar draait de economie (hondenvoerfabrikanten/dierenartsen en dierenwinkels/supermarkten etc.) weer op. Ook daarin zou dus meer voorlichting moeten komen. Een ander voordeel is dat er dan eindelijk ook iets gedaan wordt aan een steeds groter wordende ergenis waar wij hondenbaasjes vanaf het voorjaar tot in de herfst mee te maken hebben en dat iedere dag weer namelijk onkruid. Dat krijgt door de Hedera beplanting dan veel minder de kans om wortel te schieten. Minder onkruid dus. Volgend voordeel dergelijke locaties kunnen ook terug komen in de openbare ruimte, in parken, in een woonwijk! Volgend voordeel dan komen er eindelijk weer eens de mensen die nu Eindhoven uitvluchten. Die dan de auto thuis laten, weer een pluspunt voor het mileu probleem. Mensen voor een wandeling, een praatje gewoon sociaal zijn om te genieten van wat er dan is. Van de beleving. Kinderen die niet weten waar de melk vandaan komt waardoor er meer interactie komt met wat er groeit. Met de dieren. Mensen kunnen niet zonder de dieren, al is het alleen al om ze het leven zuur te maken, en is het niet om hun te doen dan zijn de vele honden baasjes de klos. Meer Waarde voor iedereen voor de kinderen nu en voor later! Voor de bewoners die wegens hun geloofs overtuiging honden mijden. Voor mensen zoals ik gewoon een hondenbaas, voor ouderen die noodzakelijk achter de geraniums thuis zitten. Dergelijke locaties kunnen hebben ook een sociale functie en een vrije tijdsbesteding als er maar rekening met ze gehouden wordt. Alsook dat het ten behoeve is voor ieders veiligheid want degene zonder een hond(en) zien niet wat de andere groep wel waar neemt, dit 7d.de klok rond. En dan nog even dit als men dan wat doet zoals bij het onlangs aangelegde uitlaat terrein a.d. Urkhovenseweg zet er dan her en der wat beplanting neer, bijvoorbeeld aan de weg in het terrein in de hoeken, een paar bomen die mn in de zomer voor wat schaduw zorgen, meer variatie in loop richting niet recht toe recht aan, geen hoge/dichte beplanting op plekken die mensen het zicht op de omgeving ontnemen, er bestaat namelijk ook laag blijvende beplanting, waardoor het zicht op open blijft. M.b.t. een paar andere locatie’s, had men indertijd rekening gehouden met hondenbaasjes dan had men net zogoed voor hetzelfde geld in de berm a.d. Eisenhowerlaan i.p.v. een geluidswal, met beplanting met helaas een daarvoor staand hekwerk een snuffel en looproute kunnen aanlegen. Mbt het park wat hier toen aan de Wolvendijk was dat had er nu volgens de toezegging van de Gemeente nog moeten zijn. Dan had dat een voorbeeld geweest voor de deskundigen vandaag de dag! Ik hoop dan ook dat men eens in de berg papieren duikt omdat plan weer boven tafel te halen, echter mocht men het niet kunnen of willen vinden het is ter inzage bij mij, mocht dat nu weer geraliseerd worden dan kunnen wij onze nual weer jarenlange zoek tocht naar een andere geschikte locatie staken, kan mijn man gewoon weer zoals ook nu nog op zijn fietsje naar het werk Edenstraat,afd. verkeer/verkeersbeheersing! En ik gewoon weer bij komen van alle ellende die daardoor indertijd ontstaan is. M.v.gr. Marion.

 14. Marcel Says:

  Marion, ik geloof dat we eens moeten praten op de fractiekamer, want de ruimte is te beperkt op deze site voor al hetgeen dat je in wilt brengen. Je bent welkom. Mail me even.

 15. Marion Says:

  Sorry, en ik mail u zo spoedig mogelijk, mvg Marion.

 16. Marion Gelling Says:

  Geachte heer hierbij wil ik u laten weten hoe het ons/mij verder is vergaan. Als hondenliefhebster en fokker toen ik u de 1ste mail schreef was ik getrouwd, en woonde ik nog samen met mijn man. Verder woonde we dus in een prachtige 30jaren woning, en waren wij voor de aankoop van deze woning zo stom genoeg om dat wat we indertijd bij de gemeente m.b.t. dat bestemmingsplan te horen kregen te geloven! We zijn daarna daar van ook uit gegaan, toen met 4 Bearded Collie’s. Om hier een prettig en gelukkig leven te samen kunnen opbouwen. Echter waren wij in 1993 ook aan een verbouwing begonnen, om het huis, de indeling etc. naar wens en behoefte te verbeteren. Jammer dat die DROOM na de onaangekondigde kaalslag in 2002 en vervolgens mede door het hondenbeleid daarna vervolgens in een nachtmerrie veranderde! Ik heb daardoor mijn hobby moeten opgeven, en verder ontstonden er door die kaalslag van het park zoveel problemen “dit omdat je ze hebt en mijn man voor de gemeente werkt” dat het uiteraard ook relatie problemen heeft veroorzaakt. Daar bijkomend is ons huis in de jaren erna nooit af gekomen en nooit een thuis geworden, en leven mijn man en ik door het ontstane belangen conflict daardoor ook apart, en sta ik er feitelijk ook alleen voor, met fysieke en financiële beperkingen en met een berg aan problemen. Jammer dat de Gemeente mensen “iets” toezegt, wat voor hun/je van groot belang is, waar je jarenlang naar op zoek bent geweest, dat dan eindelijk vind, vervolgens navraag over doet, en daarna dan dat huis “koopt”! Uiteraard omdat je ze hebt “in deze vanwege de locatie, de toezegging, daarna de realisatie van een park met allerlei voorzieningen/faciliteiten waarbij de gemeente mij indertijd m.b.t. het ontwerp/inrichting ook bij betrokken had, n.a.v. de door mij geopperde oplossingen m.b.t. de hier toen al jarenlang bestaande problemen, en ” dit t.b.v. iedereen, voor bewoners en omwonende met of zonder honden. Het was voor mij gewoon een hobby maar wel een die ik heel serieus nam, vanwege de verantwoordelijkheid die je op je genomen hebt, en het was mijn dag besteding en ons leven! En als je daar dan na die kaalslag elke dag mee geconfronteerd en mee verder MOET dan gaat/is de lol er vanaf. En daar betaal je dan letterlijk ook nog eens de prijs voor. In deze wij/ik! Ja jammer dat de gemeente meer prioriteit gaf en geeft aan andere zaken die naar ik aan neem ook van belang zijn zoals al die bloembollen (Welschapsedijk maar daar hebben wij in het algemeen de hondeneigenaren en m.n. wij, ik of de 3 Bearded Collies waarvoor ik nu nog zorg naast de alle nu nog normale honden nu we inmiddels 6 jaar verder zijn niet veel aan gehad! Het gekozen beleid zorgt veroorzaakt allerlei on nodige problemen dit voor de honden en vooral voor hun baasjes de hondeneigenaren. Misschien wilt u en kunt u dit nogmaals onder de aandacht brengen van het gemeente bestuur, en wie weet verandert er daardoor dan iets van die gedachten gang. Want de uitspraak van de gemeente indertijd van Voor en Door dat is hier uit gedraaid op een grote desillusie.
  M.v.g. Marion.

 17. Marcel Says:

  Sterkte. Zelf zit ik al diverse jaren niet meer in de gemeenteraad. Binnenkort is het weer verkiezingen. Dan kunt u uw nieuwe vertegenwoordiger/partij kiezen.

 18. Marion Gelling Says:

  Hallo Marcel, Bedankt voor uw reactie. Jammer dat u niet meer in de gemeenteraad zit, want ik zit HIER en dan bedoel ik met alle daar weer uit voort gekomen problemen ECHT mee. Wie weet leest iemand anders mijn reactie en wie weet, misschien weet hij/zij RAAD!
  Ik wens u voor de toekomst het allerbeste, Marion.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties

 • Marcel: Slotwoord van Ben Dankers, voormalig bestuurslid (voorzitter?) van 'leefbaar eindhoven', toen het no...
 • Marcel: Goed dat het in orde is gekomen. Graag gedaan....
 • Marcel: Ik zal dat eens nagaan. je hoort van me....
 • R. Hooijschuur: in 2010 is het boek "van Bussel" uitgegeven. Ik vroeg me af of het boek misschien nog ergens te krij...
 • rick: Terug naar Eindhoven. Nu Van Gijzel weggaat kunnen we misschien terugkijken op hoe alles is gegaan....
 • Marion Gelling: Hallo Marcel, Bedankt voor uw reactie. Jammer dat u niet meer in de gemeenteraad zit, want ik zit HI...
 • Marieke: Bedankt voor dit zeer uitgebreide en goed weg te lezen artikel....
 • Marcel: Sterkte. Zelf zit ik al diverse jaren niet meer in de gemeenteraad. Binnenkort is het weer verkiezin...
 • Marion Gelling: Geachte heer hierbij wil ik u laten weten hoe het ons/mij verder is vergaan. Als hondenliefhebster e...
 • Marcel: Na een duur extern rapport van meer dan 100.000 euro blijft er niet al te veel over van de financiel...

Politieke Babbel