Banenplein deel twee, geldverkwisting door zigzag beleid

januari 27th, 2007 by Marcel

Was het projekt banenplein van enige jaren geleden een redelijk goed succes met zo’n 4.500 ingevulde vacatures in een jaar tijd en de 8 ton die deze investering kostte leek goed besteed. Zeker toen men adviseerde om dit banenplein, een moderne en praktische beursvloer voor werk, na het proefjaar in een huurlokatie op het Begijnenhof, zo in z’n geheel over te plaatsen naar het WZI een paar honderd meter verderop in het kakelnieuwe Mercado-gebouw waar de samenwerkende partijen verder met deze investering gevolg zou kunnen gaan geven aan het doorzetten van een permanent banenplein.
Dat was een prima voorstel, maar men besloot anders. Kennelijk had de direkteur van WZI Mevr. Ter Haarst hier destijds geen trek in en ze wees het voorstel af. Het was een nieuw gebouw en ze hadden daar geen plaats voor, vernam ik. Afijn de gehele investering van kostbare ICT-apparatuur, beurspleinaankleding, inventaris ging teloor en de partijen gingen weer hun eigen afzonderlijke weg. De hele rimram werd voor een paar dubbeltjes en kwartjes maar van de hand gedaan. 

Wie schets mijn verbazing, dat na deze kapitaalsvernietiging het college van B & W nu zojuist heeft besloten om een banenplein in te gaan richten ? Waar ? Ja daar, in het Mercadogebouw waar destijds geen plek was voor een moderne vorm van vacatureinvulling door middel van deze bewezen formule. Waarom wees men het toen af ? Liet men toe dat er kapitaalsvernietiging plaatsvond en wenst men nu weer forse bedragen om er weer hetzelfde te gaan optuigen. Alsof men geld genoeg heeft en daar kwistig mee om kan springen. De burger betaalt het wel weer. WZI zei destijds keihard nee tegen een banenplein en nu wordt het gepresenteerd als het ei van Columbus en aan de gemeenteraad gevraagd om maar een miljoen van de geschatte kosten bij te gaan passen. 

Wie wordt er verantwoordelijk gesteld voor zo’n zig-zag-beleid ? De wethouder had kennelijk nog nooit gehoord van een banenplein en dacht dat dit iets nieuws was. Lichten de ambtenaren hem niet in of hoe zit dat ? Naast de miljoen die de gemeenteraad zal moeten fourneren, dacht men dat de Regio (SRE) wel weer zou gaan meebetalen. Het SRE is naar verwachting deze kapitaalsvernietiging van een verantwoorde investering kort geleden nog niet vergeten en heeft daar inmiddels nee tegen gezegd. De verbouwing die noodzakelijk is (had de direktie bij de realisering van het nieuwe Mercado-gebouw geen visie op moderne invulling ?) vergt nu, met inrichting, weer zo’n 1.7 miljoen euro. Tenminste kan een wethouder de verantwoordelijk direkteur vragen waarom die anderhalf, twee jaar geleden een werkplein getorpedeerd heeft en dit nu ineens weer omarmt. Maar de bestuurder moet dan wel ingelicht worden. In het college van B & W zitten tenminste leden die het allemaal al meegemaakt hebben en daar op kunnen wijzen zodat de nieuwe collegeleden tenminste enige kijk op de voorgeschiedenis hebben. Ook de ambtenaren zouden de wethouder dienen te informeren. Vreemd maar weer, dat onwetend houden van een bestuurder, alsof ambtenaren denken, “wat niet weet wat niet deert en het bemoeilijkt eerder ons verzoek om een financiele investeringsimpuls dan dat het meewerkt, al die wetenschap”. Verantwoordelijkheid nemen voor besluiten is gemakkelijk als direktie als je weet dat je net zo snel je volgend jaar weer een andere kant op kunt gaan roeien en er altijd wel weer een geldkraan opengedraaid zal worden, als je het verkeerd doet. Verantwoordelijkheid voor een besluit ? Wordt er ooit iemand op het matje geroepen bij verspilling ? Ik vraag het me af. 

Na het logische ‘njet’ van SRE maar eens proberen of misschien Stimulus 6 ton wil bijdragen. Daar zal die domme move om het banenplein af te serveren en de kennelijk te beperkte visie van beslissers op moderne inrichtingseisen waarmee het nieuwe Mercadogebouw werd ontworpen niet opvallen. De gemeenteraad zal er wel weer voor een miljoen intrappen en als de Stimulus-aanvraag voor herstel van deze fout niet lukt misschien nog wel voor 1.6 miljoen. Geld genoeg. Tijden veranderen snel als links regeert. Ex-wethouder van der Grinten werd nota bene voor het niet opleveren van een cultureel plan voor niet-slagen van een structurele 3 ton bezuiniging naar huis gezonden.

16 Reacties »

16 Responses

 1. Ben Says:

  Hoeveel miljoen kan de regio bezuinigen op bureaucratische overtollige, niet adequaat functionerende ambtenaren als de Rijksoverheid er al over denkt om 10.000 ambtenarenbanen te laten verdwijnen? Dan hoort dat clubje dat deze kapitaalvernietiging in de hand gewerkt heeft daar zeker ook bij en dat alles op kosten van de burger en ten koste van de werkelozen. Hoewel ik bedenk meteen dat die af te vloeien ambtenaren dan natuurlijk ook een beroep moeten doen op deze nieuwe dienst en daar de ambtenaren dan teveel stress zullen gaan ervaren. Dat houdt dan weer in dat er extra mensen bij moeten komen tegen een goed salaris en dus zal de eerste selectie dan wel bestaan uit die werkeloze ambtenaren, die misschien met behoudt van uitkering en een extra aanvulling dan weer aan het werk gaan.

  Conclusie:
  Zij dronken een glas, deden een plas en alles bleef zaoals het was.

 2. Erik Says:

  Ja, net als gisteren heer Ben. Ik verbaasde me mateloos. EERST werd met 100 miljoen euro extra PLOTS alle wachtlijsten in de Jeugdzorg opgelost! (iets wat voorheen onmogelijk leek/was) MAAR TOEN was er plots zo`n Miep van de GGZE-psychoclub die te veel clientjesinstroom kreeg en dus waren NU ZIJ aan de beurt om (heel bescheiden) 50 miljoen te eisen om DAAR de wachtlijsten weer op te lossen!!?? Nou wie is de VOLGENDE in de keten die de instroom niet aankan en 25 miljoen nodig heeft?????

 3. Ben Says:

  Volgens mij is de volgende onze bakker, toen ik vanmorgen verse broodjes (ja, het kan er nog net af eens per week) ging halen had ik nummer 35 en nummer 11 was aan de beurt, dus hij zal wel om subsidie gaan vragen voor extra personeel om daar dan de wachtlijst mee weg te werken. Dweilen met de kraan open !!!

 4. Ben Says:

  Vergeef mijn Cynisme, ik ben ook maar een mens en soms heb ik er echt tabak van.

 5. Erik Says:

  Kan het me levendig voorstellen heer Ben. Hoe meer je weet, hoe zinlozer het allemaal wordt.
  Bea en ik denken dan ook steeds vaker over serieus emigreren. Laat de pokkenzooi hier in Nederland maar de pokkenzooi, komt toch NOOIT meer goed! Alleen leuk voor jezelf leven op een leuke plek en nergens meer ene mallemoer om geven. Paarlen voor de zwijnen en na ons de zondvloed!!!De mensheid is voorbestemd om de wereld (en elkaar) hetzij direct, hetzij indirect (vervuiling, overbenutting, overbevolking etc.) om zeep te helpen. Vroeger zei men dan ook niet voor niets: ZALIG ZIJN DE ARMEN VAN GEEST. Zij leven in een andere dimensie.

 6. Walter Says:

  Erik, naar welk perfect land zouden jullie dan willen emigreren?

  Marcel, 1,6 miljoen voor wat ICT en inrichting??? Dat moet nogal wat zijn dan. Of zitten daar ook alle adviesbureaus, architecten, interieurstylisten, software consultants, interim management consultants etc bij?

 7. Marcel Says:

  De specificatie van deze begroting ken ik niet maar het college heeft die aanvraag gezien en positief beoordeeld. Dat kwam dus uit op € 1.700.000,00 dat is honderduizend euro (toch een kleine kwartmiljoen oude guldens) meer dan jouw bedrag.
  Voorlopige aanvraag bij financierders/ donateurs: gemeente eindhoven 1 miljoen, SRE/Regio o,oo, Stimulus 0.6 mio en brainport 0,1 mio.
  Alle zaken die jij noemt zullen wel uit die pot gaan snoepen ja. Veel ervan zijn wellicht dezelfde buro’s die over een modern ontwerp voor de inrichting, nog niet zo lang geleden hebben geadviseerd, bij de realisatie van dat moderne, toch weer wat economisch kennelijk wat verouderde, Mercado-gebouw.
  Werk houden is het parool en de overheid is altijd een dankbare klant die zakelijk een eenvoudige prooi is. Als je 2 jaar geleden zus wil en nu zo, dan verdien je ook dat men je zodanig behandelt. Als ik de specificatie ken dan zal ik je nader informeren, zo mogelijk ook welke buro’s en leveranciers daar gaan aanschuiven.
  Mijn thema is vooral, wie is nu verantwoordelijk voor zo’n gehaspel en wordt er ook inhoud aan verantwoordelijkheid gegeven of is verantwoordelijkheid alleen het salarisbriefje met wat vette bedragen erop en kun je verder alles buro afwentelen op anderen ?

 8. Erik Says:

  JA,NEE, als ik dat zeg heer Walter dan bent u de volgende etc. etc. Maar zonder gekheid, in de aardsparadijs vallei in Malaga bij oom Henk was het leven zo slecht nog niet. Maar daarentegen wel weer duur. Dat wel natuurlijk. Maar u heeft gelijk, vluchten kan niet meer. Elk voordeel heb zijn nadeel. Overal is het wel weer iets. We moeten het er dus maar mee doen en er het beste van hopen.

 9. Walter Says:

  Marcel, je hebt natuurlijk gelijk, het is geldverspilling om 2x hetzelfde op te starten. En inderdaad heeft de direkteur van WZI Mevr. Ter Haarst heel wat uit te leggen.

  Maar prive en ook in het bedrijfsleven gewend om op de kleintjes te letten en ik vind het wel veel geld om een “bedrijf” op te zetten. Daarom mijn cynische opmerking. Misschien heeft Mevr. Ter Haarst nu wat extra voorwaarden gesteld?

 10. kees Says:

  Ach wat zal ik ervan zeggen, het is makelijk boodschappen doen met de portmonnee van een ander. Het bijkomend voordeel is dan ook dat het wensenlijstje oneidig blijkt te zijn. Aangezien er vanuit het kantoor van direkteur Mevr. Ter Haarst heel wat geregeld wordt, zullen de communicatielijnen wel duidelijk gescheiden moeten zijn van alle andere communicatielijnen en tja, dat kost veel geld, heel veel geld, zeker nu, nadat ze er 2 jaar over nagedacht hebben dat het nu wel kan. Dat bedoel ik nu met dat het wensenlijstje oneindig wordt als je met een andermans portmonnee boodschappen gaat doen, vooral als je er de tijd voor neemt.

 11. Marcel Says:

  Je hoeft natuurlijk helemaal niets uit te leggen als de verantwoordelijk wethouder niet eens weet heeft van een banenplein 2 jaar geleden. Die denkt dat het een nieuwe vinding is en is enthousiast over zoveel inventiviteit bij z’n direkteur. Dat bedoel ik. Informeren van bestuur. Had best gemogen. Verder mogen natuurlijk ook collega-wethouders/college-leden, die voorheen al in dit gremium zaten de nieuwe wel eens bijpraten. Het was zo’n geweldig fijne hechte club hoorde ik de voorzitter in zijn nieuwjaarsspeech zeggen. In een hecte club informeer je elkaar als zo’n voorstel passeert in B & W.
  Het is dus weer een raar gebeuren.

 12. Erik Says:

  Goh, hier gaat de gemiddelde burger, zoals ikzelf toch wel de ogen open heer van Bussel!!
  Laat ik, en velen met mij, nou altijd gedacht hebben dat dat Mercado nou JUIST AL DIE TIJD een prachtig samenwerkingsconcept was van AL die clubs op het gebied van werk, uitkering, vraag en aanbod etc. Althans ZO is het destijds toch met veel bombarie en tromgeroffel aan de Eindhovense burgerij verkocht meen ik mij te herinneren!! Tja, weer een miljoentje er bovenop dan maar. Zag gisteravond nog de ZEMBLA over UWV en reintegratie-mag ik-even-vangen-want-ik-ben-een-patser-met-een-dikke-buik-en-een-vlotte-babbel-directeur. Nee, komt allemaal HEEL goed terecht dat belastinggeld in Nederland!

 13. Marcel Says:

  Niet 1 miljoentje, maar 1.7 miljoen maar weer. Regeren is vooruitzien, maar ja als ze de wethouder geen achteruitkijkspiegel geven op zijn voiture dan wordt het lastig.

 14. Ben Says:

  Als regeren vooruit zien is, waarom wil elk nieuw college dan weer opnieuw het wiel uitvinden?
  Vergeefse moeite, de vierde macht in dit land doet toch wat ze al jaren doen, hun eigen spelregels maken en elkaar de bal en de briefjes toeschuiven.

 15. kees Says:

  Wat dacht je van poppetjes, die schuiven ze elkaar ook al toe en niet onverdienstelijk. Bron Cabaret 2006

 16. Ben Says:

  Vanavond opent het Cabaret Sakkers en Co weer haar deuren om 17:00 uur. Dus weer genieten aan de PC of in slaap vallen????? onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties


Politieke Babbel