CDA-lobbycircus heeft de schijn tegen. Relatie GS-Provincie en gemeentebestuur Helmond is erg kort

augustus 21st, 2012 by Marcel

“Alle Hellemonders of semi-Hellemonders die bestuurlijk wat in de pap te brokkelen hebben even bijeenkomen graag !” “Als jij nu dit en ik doe dat en vervolgens gaan we dat zo insteken dan is het gepiept voordat die volksvertegenwoordiging er ook maar een noot om kraait.” Toch ? Zo gaat dat, even voorkoken. Lastige zaken altijd even door de voorwas immers. Een goed politiek-bestuurlijk cda-gedrag, stammend uit Limburg waar velen hun opleiding kregen.
Men spreekt elkaar regelmatig en het CDA-circuit staat bekend om de onderlinge afstemmingen en mondelinge uitwisseling, allemaal achter de gordijnen natuurlijk.
Natuurlijk is er in dat hele kleine ons-kent-ons lobby-circuit uitgebreid contact geweest hoe men die theater-problematiek van CDA-stad Helmond zou moeten gaan regelen. En natuurlijk weten we dat de Provincie Noord-Brabant sinds jaar en dag flink gedomineerd wordt door het CDA, ja. Een en een is twee.
Ik ken mijn papenheimers en er zit nogal wat Helmonds volk in die provincie Noord-Brabant. Natuurlijk heeft een ‘Ons-kent-ons-CDA-circuitje Provincie-helmond’ zaken gedaan en de wagen al bepakt voor het formele besluit er moet komen, dat maakt het allemaal veel gemakkelijker dan die officiele ambtelijke molen waar men doorheen moet.

Natuurlijk heeft een statenlid van het CDA voor aangever gespeeld, zodat de gedeputeerde alvast een behoorlijke rugdekking kreeg, allemaal vooraf dus en nog voor het eerste voorlopige concept-voorstel er ligt.
De volgorde, tja, dat gaat zoals het gaat en nu heeft toevallig de gemeenteraad iets eerder een meeting gehad waarbij het traject ogenschijnlijk niet loopt zoals helemaal mooi geensceneerd zou zijn geweest. Maar dat is slechts een rimpel in de Helmondse Zuid-Willemsvaart en die zal snel gladgestreken worden.
Het CDA en de VVD zijn in de Provinciale Staten 2 handen op 1 dikke buik en zelfs de verdere coalitiegenoten scharen zich erachter zodat zij ook hun eigen lijstjes ingevuld gaan krijgen. Zo werkt het nu eenmaal mensen en zo zal het altijd gaan.
Dat er nog een vergadering met besluitvorming door P.S. moet volgen is slechts een procedure.
Welke CDA-er van Provinciehuize, ambtenaar of bestuurder of statenlid wist niet van deze deal af ? Graag 2 vingers in de lucht. Elly Blanksma kan straks met een gerust hart haar ambt aanvaarden, want er kan gewoon verder toneel gespeeld worden in Helmond.
*NB voetnoot bij de foto: Erik van Merrienboer hier even als stand-inn voor provinciaal gedeputeerde van Heugten. Sorry Erik, maar ik mocht van het CDA niet achter de gordijnen fotograferen. Dit betreft een oude foto waarbij Erik trots zijn manchetknopen wil tonen, maar Fons weerhoudt hem daarvan. “Niet doen lacht hij, alleen PSV-manchetknopen kunnen hier gedoogd worden”.

Geen reacties »

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties


Politieke Babbel