De relatie gemeentebestuur Helmond met Provinciebestuur Noord-Brabant

augustus 30th, 2012 by Marcel

De extra vergadering van Provinciale Staten van 24 augustus jl. was de moeite waard. Vooral om mensen bezig te zien en waarden te meten bij personen. Twee zaken staken eruit die de vlam in de pan deden opgloeien. Eerstens de starre houding vanuit Gedeputeerde Staten, geen duimbreed wijken van standpunt of gevoel t.o.v. de verontruste statenfracties (7 maar liefst) geen enkel begrip of inlevingsvermogen, compleet afhouden van zaken en een te formele houding aannemen. Onhandig en dus een motie van afkeuring. Tweedens de draai aan het einde van een beminnelijke D66-er, Hageman denk ik, die eigenlijk zo’n zware motie niet wilde steunen, maar door een bizar idee van GS (een ondoordachte misgreep inbreng van een schijnbaar neutraal te positioneren gedeputeerde De Boer die opriep tot vrede…,waar de zaken gedaan diende te worden door vooral gedeputeerden Van Heugten en de wel goed optredende Van Haaften), toch in de laatste 10 minuten 180 graden draaide en met tegenzin de motie vol ondersteunde en mede zijn afkeuring over het niet actief informeren door gedeputeerde en Helmonder Van Heugten uitsprak. Juist van een redelijk beminnelijk man zegt zo’n uitspraak wat en ook al werd de motie door de coalitie weggestemd, toch kom je niet helemaal onbeschadigd uit zo’n slotakkoord van een in allerijl bijeengeroepen extra vergadering.
Wat heb ik gemist tijdens dit verbaal geweld ?

Wel, eenieder die een beetje bekend is in politiek of bestuurlijke kringen, weet dat je soms de zaakjes een beetje moet voorbereiden, in de was zetten, voor het echte besluit of voorstel er komt te liggen. Alvast de boel  opwarmen dus. De tijd was daar wel rijp voor voor Helmond rond 24 juni, want die wilde voorstellen door de gemeenteraad loodsen en de provincie moest onderhand ook maar op stoom komen. Het CDA heeft onderling goede contacten en Helmond en Provincie dat is een close family heb ik altijd gezien. Het is een dikwijls ingezet en bekend gebeuren, een opzetje. Vanuit Helmond wordt dan een provinciaal statenlid gevraagd om dat vast in te brengen. Voorzet en inkoppen door Helmonder en gedeputeerde Van Heugten, die Helmond als zijn broekzak kent en donders goed weet wat daar leeft en gebeurt. (coalitie PS: “zo’n bestuurder weet niet allemaal precies wat zijn ambtenaren van de Provincie bespreken met ‘Helmond’ werd er beweerd tijdens de PS-vergadering van 24 augustus. Absurd is dat. Nou neem van mij maar aan dat Van Heugten wel wist wat er speelde in Helmond. Ik zal CDA-er Fons Jacobs niet kennen…). Hoe het ook zij, Mevr. Kerkhof werd om een boodschap gestuurd want zij verzint dit niet zelf. Hulp voor Helmond, dat wilden veel CDA-ers en dat mag. Vlug ruimte regelen in pronincie begroting, heeft menigeen in Helmond gedacht anders zit de zaak dadelijk potdicht. Zo gaat dat normaliter en zo zal het ook hier best zijn gegaan. Maar om dat nou aan de grote klok te gaan hangen… Dit is een algemene opmerking. De helpende hand vanuit Provinciale CDA is begrijpelijk en de coalitie is geinformeerd daarover. In allerijl wordt er dan tijdens de voorjaarsnota vergadering van 24 jun nog even gevraagd of ook de PvdA wil meetekenen. Diverse andere partijen wordt niets gevraagd, terwijl dat gegarandeerd geld zou gaan kosten. Onderzoeken ja….maar iedereen weet dat het gaat uitmonden in een voorstel…
Niet helemaal goed gedaan door mij, en dat wordt ten lange leste op 24 augustus een beetje beaamd door CDA-woordvoerder Mevr. Kerkhof, het boodschapmeisje voor Helmondse belangen.

Helmond had geld nodig en de provincie heeft geld, maar niet voor kerkrestauraties, maar dat was toen formeel nog niet aan de orde, de plannen waren nog niet exact in beeld. Maar een budget, ja dat moest er eigenlijk nog gauw dit jaar een beetje ingefrommeld worden, dat was de gedachte cq. opzet.

Helmond en met name burgemeester Jacobs is er altijd erg goed in geweest om potjes aan te spreken als het om Helmond gaat en dat wordt eigenlijk ook wel een beetje van hem gevraagd. Helmond uber allesch. En het lobby-circuit, ja dat is helemaal zijn wereld. Wat loswurmen hier en een goed klimaat scheppen daar. Natuurlijk is er gesproken her en der in CDA en Helmonds-provinciaal verband. En niet alleen door ambtenaren ook informeel op ander nivo. Noem het maar prive-gesprekken want zo gaat dat.

Wat ik in de ontstane discussie niet goed begrijp is waarom er in de debatten in de extra PS-vergadering van 24 augustus jl. niemand der statenleden heeft gemeld dat
Helmond altijd al als bewuste procedure heeft gehad om Helmondse ambtenaren te settelen in de staten om hun zaken die van belang zijn voor Helmond op de voet te volgen en
daar wat speurneuzen of vooruitgeschoven posten te hebben zitten. Vele jaren heeft het hoofd van Economische zaken van de gemeente Helmond, Swinkels, in het provinciaal algemeen bestuur (Provinciale Staten ja) gezeten. CDA-er ja, ook dat nog eens, helemaal met diverse tentakels in de diverse kringen dus. Ook Kielenstijn, VVD-er (maar CDA-VVD is in de provincie veelal 1 pot nat) werd later als adjunct-baas EZ van de gemeente Helmond ook genesteld in de Provinciale Staten. Business as usual. Permanente lobby wordt dan gemakkelijk. Kruisverbanden zijn voorhanden en dat is goed voor Helmond !

Door het positioneren van Helmondse ambtenaren in dat provinciaal bestuur krijg je automatisch verbanden die soms niet helemaal zuiver kunnen zijn. Dat aspect zou bij een evaluatie van de actieve informatieplicht, waar een enkeling toe opriep, wel eens aan de orde mogen komen. De heer Heijmans had een goed verhaal vanuit zijn
insteek, maar geen woord over die dubbelverbanden van personen en de ervaring op dat gebied en ook hiervan moet hij weet hebben.
Vanuit zijn oppositieverleden moet ook hij toch het ver doorgevoerde lobby-circuit van CDA zoals gebruikelijk, kennen.
De voorwas doen en Mevr. Kerkhof speelde daar haar rol. Dat mag, maar ga dat dan niet zo verstoppen. Natuurlijk was er al in de luwte gebrainstormd, op allerlei fronten, politiek, reden waarom het op 24 juni dan maar eens snel op de bestuurlijke tafel moest worden gelegd. Aldus geschiedde.

Met stijgende verbazing bezie ik dit debat van 24-08 en de schijnbaar verontwaardigde houding van de zijde van coalitie VVD-CDA en SP. Ze zitten te zeer op de formele lijn te hameren en daarom toch echt niet helemaal puur in die zaak, natuurlijk formeel is het allemaal af te dekken is en dat doen ze dus.

Mijn hamvraag aan het einde van dat debat was: zouden we eigenlijk wel ambtenaren van gemeenten als lid van Provinciale Staten moeten willen hebben ? dat kan soms narigheid geven of tenminste de schijn van narigheid. Eeen der partijen begreep dat goed en liet het Statenlid uit Helmond niet meestemmen ditmaal. Dit betref echter gewoon een in Helmond wonend burger, zoals ook gedeputeerde Van Heugten Helmonder is. Als je echter ook nog ambtenaar bent van de gemeente Helmond ligt er mijns inziens nog een veel grotere druk om je te onttrekken aan besluiten zoals deze. Top-ambtenaar van Merrienboer, met dikke Helmondse roots, weet als de beste hoe zaken gaan. Hij zag het van dichtbij aan. Misschien moet hij maar eens zeggen hoe hij dat ziet, hoewel deze man bestuurder van Heugten niet af zal vallen. Hij heeft immers zijn job in dat provinciehuis. Misschien maar eens informeel bijpraten. In het lobby-circuit ?
Slotopmerking: Neem van mij maar aan, dat als een Paul van Liempd zich ergens druk over maakt, dat hij een punt heeft. Een zeer integere gast en ik geloof in deze jongen. Volgens mij heeft hij niet alles gezegd tijdens die vergadering wat hij weet en wat hij dacht. Jammer. Een beschaafd statenlid.

 

Geen reacties »

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties

  • Marcel: Slotwoord van Ben Dankers, voormalig bestuurslid (voorzitter?) van 'leefbaar eindhoven', toen het no...
  • Marcel: 50% van de Raad van Europa vindt ons land een belastingparadijs en 50% niet. Volgens democratische r...
  • Marcel: Goed dat het in orde is gekomen. Graag gedaan....
  • Bob: Hier terecht gekomen n.a.v. de actuele rechtsgang van Dré Rennenberg c.s. Zeer verhelderend, waarvoo...
  • Marcel: Ik zal dat eens nagaan. je hoort van me....
  • R. Hooijschuur: in 2010 is het boek "van Bussel" uitgegeven. Ik vroeg me af of het boek misschien nog ergens te krij...
  • rick: Terug naar Eindhoven. Nu Van Gijzel weggaat kunnen we misschien terugkijken op hoe alles is gegaan....
  • Marion Gelling: Hallo Marcel, Bedankt voor uw reactie. Jammer dat u niet meer in de gemeenteraad zit, want ik zit HI...
  • Marieke: Bedankt voor dit zeer uitgebreide en goed weg te lezen artikel....
  • Marcel: Sterkte. Zelf zit ik al diverse jaren niet meer in de gemeenteraad. Binnenkort is het weer verkiezin...

Politieke Babbel