Denkfouten bij VVD-bestuurders, ondoordacht gerommel in een belastingsystematiek

september 7th, 2013 by Marcel

In de kwartaal-koehandel die de VVD en PvdA de laatste jaren plegen te doen is nu door VVD de heffingsvrije (belasting-)som voor de wat rijkeren in de offerbak gegooid. Weg ermee. De een krijgt hem vanaf 2015 nog wel en de ander niet meer. Logisch ? Nee, geenszins.

De ter verantwoording geroepen VVD-ers in de nationale top (Opstelten en Schippers bijvoorbeeld) doen hun best om uit te leggen dat er ook andere maatregelen aan zitten te komen, die dan weer gunstiger zullen zijn voor de liberaal-denkenden. “Het gaat om het gehele pakket”, zeggen de dwaasdenkenden en ze gaan daarbij geheel voorbij aan het feit dat ze goed-bedachte en door deskundigen na jarenlang nadenken gerealiseerde systematiek zomaar om wat centen te vinden onderuit schoppen, zonder ook maar na te denken.

Tenminste zou je de geschiedenis van de belastingheffing in Nederland en de resolute belastingherziening die in Nederland nog niet zo lang geleden plaatsvond, waarbij op een systematische en logisch verantwoorde wijze een STELSEL werd bedacht en aangepast met uitgangspunten, eens goed onder de loep mogen nemen en na mogen denken.
Over tarieven mag je wat mij betreft steggelen en de grootte van de belastingschalen kun je als verantwoordelijk bestuur allemaal invullen op een wijze die je goeddunkt, simpel, daar kun je plussen en minnen bij zetten en zo komt de verdeling van de belastingdruk wat anders. Quite simpel nietwaar.

Wat je niet moet doen is de STRUCTUUR van dat stelsel gaan aantasten. Er zijn 3 tarieven (belastingschalen)  in box 1, zeg de standaard inkomensgroep, waarbij iedere burger recht heeft op een heffingsvrij bedrag, de onderste laag die dus vrijgehouden wordt. Logisch gedacht.

De PVVDA gaat nu echter de onderste steen van dat belastinggebouw wegtrekken. Niet voor iedereen, maar voor sommigen. De heffingsvrije som was voor iedereen, maar nu voortaan voor ‘bijna iedereen’. Ongelooflijk onhandig en onnodig zo’n maatregel. De ‘rijkeren’ kun je gewoon extra pakken via de tarieven bij schaal 1, 2 of 3 (top = 52%) en de minister kan ook de schaalgrootte gewoon wijzigen. Dat systeem is daarvoor zo ingericht ! Niet om voor sommigen 1 bouwsteen er uit te gaan trekken en zo gaten te maken in dat belastinggebouw.

Bestuurders zouden eens moeten leren om een consequent systeem niet kapot te maken als er zo gemakkelijk bijgestuurd kan worden BINNEN een systeem dat daarvoor is ingericht.
Amateurs zitten daar in Den Haag aan de knoppen te draaien en daarom gaat er zoveel mis. De PvdA maakt er ook een potje van. Twee jojo’s aan zet en ze doen maar wat. ‘Hullup’ voor Nederland B.V. gevraagd……We gaan kapot aan onkunde.

 

Geen reacties »

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties


Politieke Babbel