Een wethouder van Design & Innovatie, die uiteindelijk toch het licht ziet………….

augustus 16th, 2013 by Marcel

Ook wethouder zijn is een leerproces, een heel erg duur leerproces, dat wel. Van alle gemaakte fouten wordt het merendeel, wat zeg ik, alles dus, goedgepraat en missers worden vertaald in experimentele deelsuccesjes. In Eindhoven hebben we een, op zijn zachtst gezegd, opvallende wethouder  die wijd en zijd bekend is , (NB ik was in Hengelo een auto aan het kopen en de garagehouder zei: “Oh, uit Eindhoven…ja die stad met die ‘merkwerdige’ wethouder……”) en niet alleen maar door haar liefde voor vintagestijl-kledij.

Nu de kaalslag is geweest, door een excessief spending-gedrag door colleges van B&W van Eindhoven in de laatste jaren, m.n.voorgaand College (hoewel ook deze versie van B&W er soms een potje van maakt), komt langzaam het realisme bovendrijven, ook bij mevrouw ‘MAS’. Daar waar ze bij het Kempenlandmuseum nog een miljoentje de keelgaten in goot met o.m. een  verkwistende verbouwing en een wat zielige slottentoonstelling, zodat het zo zuinig beheerde Thooben-geld in 3 slokken verdween, beseft een lerend bestuurder dat “we niet meer de behoefte hebben om innovatief te zijn, we willen gewoon dat het werkt”…….

BRAVO, BRAVO, de mening van een doorsnee burger uit de mond van een bij tijd en wijle wereldvreemd bestuurder te moeten horen, is echt apart. Terug op de bodem ? De ballon losgelaten en weer gewoon gaan doen ?

Fuskas heeft zijn tijd gehad bij de Gemeente. Dat had hij bij mij al toen hij dat Piaza dakje niet liet uitvoeren zoals afgesproken en die 18-09 plannen steeds meer afbrokkelden. Ik lees ook dat de enorm bewierookte architect Coenen met zijn dwaas Catharinahuis kennelijk ‘geen bal verstand heeft van de openbare ruimte’ (wethouder Schreurs zegt het wat anders: “is niet echt zijn sterkste punt”, maar ik ben bekend met het politiek jargon en dito taalgebruik dus vertaal het maar even voor jullie !).
Ik hoorde van insiders dat er eigenlijk maar 1 goed plan is voor dat rode Catharinahuis: afbreken dus, en wel zo snel mogelijk. Zotte plek voor dat niet goed-gesitueerd gebouw. Frontaal voor zo’n stadskerk zet je niet dwars een gebouw, dan had ‘Van Bree’ niet afgebroken behoeven te worden ! Afijn, ook Medina is heel slecht gesitueerd daar verderop. Werd er wel nagedacht of was de macht aan de heren projectontwikkelaars ?

Catharinaplein heeft de ogen van de wethouder geopend en “we willen voortaan nog gewoon dat het werkt”.

Frappant is nog de opmerking in het artikel van het Eindhovens Dagblad waarbij de ambtenaren die het helemaal niet zo eens waren met al die plannen, ‘hun mond maar hielden’ omdat er zo’n stevige bekende lieden als Coenen en Fuksas betrokken waren. Geimponeerd en dus maar zwijgen over je eigen expertise ? Je kunt immers maar een keer aan de kant gezet worden ?

Schijtlaarzen noem ik die ambtenaren. Durf en flair hebben is nimmer verkeerd. Kijk in de spiegel en als je jezelf recht in de ogen aankijkt en eerlijk je mening zegt is het nooit verkeerd. De gemeente Eindhoven moet dat bij iedere sollicitatie onderzoeken: ‘Heeft de man of vrouw wel gutz ?’. Zoniet. Goodbye dan. Dan krijgt je een ordentelijk ambtenarenapparaat. Leve Bert Brunninkhuizen en ook Albert Kivits die nooit een blad voor de mond namen. En zo zullen er ongetwijfeld meer zijn, die ik minder goed ken. Durf bij ambtenaren, dan gaat er minder verkeerd. En als het toch verkeerd gaat dan heb je jezelf in ieder geval geen geweld aangedaan.

En als dan de ambtenaren in brede lijn gemoderniseerd zijn, dan zullen de bestuurders ook moeten volgen. Flair en durf, kenmerken die broodnodig zijn. Zemelaars hebben we nu wel genoeg gehad.

Hulde, hulde. Het licht heeft zich geopenbaard. Een mooie dag vandaag.

Geen reacties »

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties

  • Marcel: Slotwoord van Ben Dankers, voormalig bestuurslid (voorzitter?) van 'leefbaar eindhoven', toen het no...
  • Marcel: 50% van de Raad van Europa vindt ons land een belastingparadijs en 50% niet. Volgens democratische r...
  • Marcel: Goed dat het in orde is gekomen. Graag gedaan....
  • Bob: Hier terecht gekomen n.a.v. de actuele rechtsgang van Dré Rennenberg c.s. Zeer verhelderend, waarvoo...
  • Marcel: Ik zal dat eens nagaan. je hoort van me....
  • R. Hooijschuur: in 2010 is het boek "van Bussel" uitgegeven. Ik vroeg me af of het boek misschien nog ergens te krij...
  • rick: Terug naar Eindhoven. Nu Van Gijzel weggaat kunnen we misschien terugkijken op hoe alles is gegaan....
  • Marion Gelling: Hallo Marcel, Bedankt voor uw reactie. Jammer dat u niet meer in de gemeenteraad zit, want ik zit HI...
  • Marieke: Bedankt voor dit zeer uitgebreide en goed weg te lezen artikel....
  • Marcel: Sterkte. Zelf zit ik al diverse jaren niet meer in de gemeenteraad. Binnenkort is het weer verkiezin...

Politieke Babbel