Financieel-Economische crisis is een zege voor de wereld !

augustus 8th, 2011 by Marcel

Niet iedereen zal het met me eens zijn, maar dat was mijn kapper ook niet 20 jaar geleden toen bijvoorbeeld de gehele kappersbranche volledig op z’n gat zat en 60 a  70% van die ondernemers in die sector hun deuren moesten sluiten. Het was een broodnodige en goede sanering en de branche is er veel beter uitgekomen dan dat ze destijds was. Nu is het de beurt aan banken en financiele adviesburo’s vastgoedboeren, makelaars en hypotheekgraaiers, notarissen, vermogensadviseurs, verzekeringsjongens en al die afgeleide dienstverleners. Ook dat is een uitsterst goede zaak, die sanering in de financiele sector, er zit te veel schone schijn tusssen en er werd veel te gemakkelijk goed geld verdient. ‘Back to the bottom’ en afschrapen dat vele luie vet op die ribben.

Dat Standard & Poor’s de kredietbeoordeling van de Verenigde Staten heeft afgewaardeerd levert een storm van kritiek op vanuit de gezagshebbende politieke dominantie in dat land.
Is dat terecht ? Helemaal niet dus !


Natuurlijk weet eenieder dat de kredietwaardigheid van een al decennia-lang op te grote voet levende wereldmacht zwaar tanende is en dat een herwaardering in de praktijk al lang en breed informeel een feit was, maar de hoogste krachten in de wereld was er veel, zoniet alles, aan gelegen om de schijnheiligheidstatus overeind te houden en de schijnstatus formeel te laten voortduren en zich daarmee als gekke Henkie te manifesteren door te blijven vasthouden aan de AAA-rating-status.  Nu de kredietbeoordelaar gewoon aangeeft hoe de zaken er werkelijk voorstaan en een eerlijk oordeel wordt afgegeven schreeuwt men in de wereld alsof er moord en brand is.

Ik ben blij met een onafhankelijk oordeel dat terecht afgegeven mag worden, vrij van druk. Het lijkt onderhand core-business van politiek-bestuurlijke toplui om de wereld voor de gek te houden.

China, de grootste schuldeiser van wanbetalend ‘schone schijn-land’ USA, een financieel ziek land waar waardepapieren feitelijk waardeloos papier was en men zich verrijkte met bladgoud, heeft voor de volle 100% gelijk als men ‘Amerika’ wijst op hun verantwoordelijkheid en opdraagt om zich niet langer als een spilzieke verslaafde te gedragen. Je kunt niet blijven doorgaan op de weg om meer en meer uit te geven boven dat wat je binnenhaalt. Eens barst de opgepompte luchtballon.
En dat is niet slecht nee. DAT IS GOED.
Terug naar de bodem. Het geeft even een klap van jewelste maar het is brood en broodnodig. Hangende aan je luchtballonnetje kun je niet langzaam dalen, nee die te zwaar opgepompte kinderballon spat uiteen als je maar doorstijgt en doorstijgt. En hoe meer je de boel hebt verziekt hoe harder de klap.

De kern van de zaak zit natuurlijk in het bestedingspatroon. Dat van de gemiddelde Amerikaan is net zo rot als dat van de overheid in dat land. Als men al niet het gehele salaris van de maand die nog moet komen heeft gespendeerd, is het toch zeker de helft of driekwart. Men leeft op de pof en is niet anders gewend. Zo word je daar opgevoed. Geld bestaat nauwelijks meer, alles is creditcards-systematiek met daverende rente. Men leent in feite geld van de kleinkinderen die nog geboren moeten worden. Dat is het systeem. Nederlandse ministeries veelal van linkse signatuur kunnen er ook wat van. Die kiezen voor economische oplossingen door spaargelden vrij te maken en wijzen op een kortstondig mogelijk hoogtepunt dat dan ontstaat, als een erbarmelijk kunstmatig opgewekt orgasme, oh wat heeft de minister dat weer goed gedaan. Bestedingen aanwakkeren, ook al is het het laatste spaarcentje dat je had gereserveerd voor slechte tijden, de bankrekening moet leeg om die elders weer vol te krijgen. Onhandig en economie van de kleuterschool.

Inmiddels wordt er zelfs serieus gesproken over de rol die de dollar als wereldvaluta speelt en spint men op een vluchtvaluta mocht de waardedaling niet meer te stoppen zijn. Je kunt niet wereldvaluat blijven omzetten in goud immers. Jammer dat de eurolanden zo’n fikse fout hebben gemaakt door de luie landen zo gemakkelijk in hun stevige alliantie toe te laten, waardoor ook de euro danig verzwakt is. Anders had men nu de oliebeprijzing op wereldschaal in eurovaluta kunnen omzetten wat een gigantische opmaat zou zijn voor de economie van Europa, onze munt als economische wereldweegeenheid. Te mooi om waar te zijn. Ondertussen wordt het banksysteem door de overheden gehoereerd en moet de Europese bank redelijk slecht waardepapier voor te hoge prijzen opkopen. Oftewel subsidie geven aan luie landen. Dat krijg je als banken in handen van de Staat zijn. Autonomie is een hoog goed.

De ‘beteren’ waaronder Duitsland en Nederland (..) moeten fors meeboeten en dat is niet terecht. Toch is het onontkoombaar dat solidariteit, economisch en financieel, tussen harde werkers en lui slampampers op Europese schaal onoverkomelijk is, maar laat dat dan zien op overhedenschaal en doe dat buiten de ECB om. Die moet vooral de correcte en standvastige barometer zijn en zich niet laten en forceren door overheden om te investeren met goed geld van de burgers in slechte beleggingen voor te veel geld. Een helemaal verkeerd voorbeeld. Houd banken zo sterk mogelijk in deze tijden.

Duitsland zou de Europese minister van Financien moeten leveren met verdergaande bevoegdheden, die de nationale regeringsbegrotingen hard moeten kunnen corrigeren voor tenminste 40% van het begrtoingstotaal op straffe van onder curatele stelling van die regeringen van die landen, europese annexatie en afzetten van ‘s-lands regering. Geef de luie landen 5 jaar de tijd en sla dan toe. Of mik ze er anders uit. Tijd voor halve maatregelen is geweest. Keiharde aanpak van de bigspenders. Bezuinigen is niet zo moeilijk. Back to the base.

Over 10 jaar zal men dan oordelen dat de economische crisis heel erg goed geweest is voor de wereld. Herbezinning in een tijd waarin men al al te ver is doorgeslagen.
Op VN nivo afspraken en straffen. Orde op wereldschaal.

China moet de lead nemen nu de V.S. laat zien dat ze daartoe niet in staat is.
De taal van China en in kielzog Duitsland en Nederland (hoewel wij de laatste jaren ook ongeloofklijke financiele blunders maakten) moet de lijn worden. Niets meer opkopen tenzij de nationale post financien bij de Europese (Duitse) bevoegdheid komt te liggen, die in mag grijpen in de nationale begroting van de zeperdlanden. En verder persoonlijke aansprakelijkhied invoeren voor functionarissen die belast zijn met nationaal begrotings- en bestedingswerk. Pak ze aan die financiele minkukels.

Leve Standard & Poor’s die zich niet moet laten manipuleren bij hun oordeel. Amerika is ziek.
Als je het mij vraagt is de rating AA-plus op dit moment zelfs nog fiks overgewaardeerd. De zichzelf voorgenomen begrotingsinperking is zo dun dat dit de oplossing niet kan zijn, zelfs geen beginnetje daarvan. Ik hoop dat China de duimschroeven verder gaat aandraaien.De stijging van de rente zal een slechte zaak zijn, maar je kunt de economie niet bedotten. In ieder geval niet blijven bedotten. Obama is te zwak gebleken en de Republikeinen, die ik overigens niet graag zie, hebben economisch een aanzienlijk betere blik op de situatie. De bezuinigingen die nu voorgesteld zijn, kunnen het tij niet keren. Lapmiddelen en doorzieken dat gebeurt er nu. Evenals in Europa.
Duysenberg is te vroeg overleden. Die zou Europa bij kunnen poetsen. We zijn overgeleverd aan Italianen en Spanjaarden en Fransen en die zijn financieel frivool.

De crisis is brood en broodnodig om de ogen te openen en wederom te zorgen voor een decent ordelijk financieel – economische beleid.
Je ziet de malaise op iedere schaal. Ik maakte hetzelf mee op lokaal nivo, in Eindhoven in de jaren 2006-2010, een financieel wanbeleid. Ze zijn nu aan het pogen om enig schadeherstel te organiseren en ook dat lukt niet met links. Onkunde en incompetentie zijn aan de macht. Nadat er een puinhoop werd gecreeerd zal er ooit weer een periode van opbouw komen. dat doet rechts overigens altijd wel beter.
Er is maar 1 remedie, op alle schalen: door de zure appel heenbijten en niet langer jezelf voor de gek houden. Laat de crisis maar komen dus. Liever zo snel mogelijk. Des te eerder wordt men economisch weer reeel. Ik durf de stelling aan dat men in West-Europa de waarde van het geld niet kent. En over Amerika, tja daar zijn ze nog een graadje erger.
Azie zal het moeten gaan doen.

2 Reacties »

2 Responses

 1. Ben Dankers Says:

  Messcherpe analyse, helemaal mee eens, toch even terug naar de dorpspolitiek.
  Nu, na bijna 1 1/2 jaar deze coalitie en na al die
  bezuinigingspogingen en z.g. burgerinbreng ideëenrondes, raadsvoorstellen en wat al niet meer,zie ik alleen nog maar een groter potverteren.
  Kennelijk is dat toch een rode hobby.
  Wat kun je daar nou mee doen? Onder curatele stellen kan niet door de burgers, nationaal gezien is er kennelijk nog geen reden genoeg om dat te doen.
  Maar ik denk dat het heel goed is voor de stad als de broeksriem keihard wordt aangehaald.
  -Stop met nonsens en ambitie-investeringen in het dode paard Strijp-S en de rest van de Ex-Philips troep.
  -Investeer alleen daar waar een langjarige betrouwbare partner als hoofd of sterke mede-financier een rol speelt.
  -Stop overfinanciering z.g. hulp-organisaties zoals: Lumens, Welzijn, Novadic-Kentron en zo zijn er nog wel een paar te noemen.
  -Stop ridicule exploitatie-dekkingen van de “Grote” Cultuurpaleizen etc. Zoals: van Abbe, Parktheater, Muziekgebouw, Plaza Futura, de laatste mits zij geen stapje terug doen in hun “Scheurs-ambities”.
  -Geef meer ruimte aan de klein schalige ontwikkelingen op cultureel gebied.
  -Geef meer armslag aan de Cultuur Historische kant van onze stad, o.a. Home/Kempenland (overigens in mijn ogen een ongelukkige fusie).
  -Geef duidelijkheid voor de handelswijze met de bibliotheek, nu weten veel mensen/leden niet of en waar zij hun boeken kunnen krijgen.
  -Beperk met een razende snelheid de overhead-kosten van de gemeente, van de werkvloer tot en met het college en de raad.
  -Herzie de totale subsidieregelingen voor verenigingen waarbij een degelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen: Sport, Cultuur, Senioren en gezelligheidsclubjes die op wat voor manier de kans krijgen uit de ruif mee te eten.

  Ik stop want ik denk dat er nog veel meer “mee-eters” te vinden zijn waar wat te halen valt.

  Maak de financiële verantwoording van de gemeente volledig transparant, zodat elke burger begrijpt wat, waaraan en hoe de centen heen gaan.

  De meest belangrijke:

  Herverdeel de portefeuilles van de wethouders zodanig dat er een betere verhouding bestaat in de zwaarte van de verantwoordelijkheden. Nu liggen er teveel zware posten aan de “linker-zijde”. Er zal wel gesputterd worden want per slot zijn zij de grootste partij in Eindhoven, maar evengoed waren zij de grootste verliezer met effectief 3 zetels maar t.o.v. de verkiezingen van 2006 4 zetels. Ja, en dat ga je dus niet vieren, wel dat je toch de grootste bent gebleven. Maar nu is er van het resultaat 2010 alweer een zeteltje minder door de afsplitsing van de fractie Söderkamp.
  Dus nieuwe college-onderhandelingen?? Wie weet??
  Het wordt NU echt tijd dat er hier in het dorp wat gaat gebeuren in plaats van geld “weg te geven”. Of is het college echt afgekeurd voor dienst, ONGESCHIKT, dus……!

 2. rick Says:

  <> Marcel jouw analyse klopt weliswaar, maar jaren geleden is hier al voor gewaarschuwd. Overigens is het verlagen van de AAA-staus niet zozeer een financieel probleem als wel een politiek probleem. De ruzie tussen democraten en republikeinen leidde tot besluiteloosheid.

  Hetzelfde zullen we zien in europa omtrent de steun aan Griekenland, Italie en Spanje. Partijen zitten in tweestrijd; of Europa of de achterban. En opnieuw speelt het CDA weer een dubieuze. Jarenlang waren ze pro-europa. JP heeft ons zelfs de gronwet “ingelogen”. Van deze houding is weinig meer over. Bang voor de PVV?

  En dan Eindhoven. Het probleem was niet zozeer het uitgeven, maar het zich rijk rekenen met het NRE-verhaal. Wethouder Don is ervoor gewaarschuwd, maar wilde er niets van weten.

  @ Ben, je schrijft dat subsidieregelingen t.a.v. verenigingen moeten worden herzien. Hoe dan? Ik vind het belangrijk dat deze er zijn om de sociale cohesie bevorderen en toestanden als in Oslo en London te voorkomen. Voorts steun ik je opvatting dat er wellicht meer geld moet komen voor de cultuur-historische kant, maar dan Home… Home is een mooi project, maar eindhovense cultuur-historie? Nee, het is gewoon een bouwwerk gebaseerd op aannames over hoe het er vroeger uitgezien moeten hebben. Mijn keuze zou vallen op authentieke zaken, maar dat valt natuurlijk niet onder de keuze van Mary.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties

 • Marcel: Goed dat het in orde is gekomen. Graag gedaan....
 • Marcel: Ik zal dat eens nagaan. je hoort van me....
 • R. Hooijschuur: in 2010 is het boek "van Bussel" uitgegeven. Ik vroeg me af of het boek misschien nog ergens te krij...
 • rick: Terug naar Eindhoven. Nu Van Gijzel weggaat kunnen we misschien terugkijken op hoe alles is gegaan....
 • Marion Gelling: Hallo Marcel, Bedankt voor uw reactie. Jammer dat u niet meer in de gemeenteraad zit, want ik zit HI...
 • Marieke: Bedankt voor dit zeer uitgebreide en goed weg te lezen artikel....
 • Marcel: Sterkte. Zelf zit ik al diverse jaren niet meer in de gemeenteraad. Binnenkort is het weer verkiezin...
 • Marion Gelling: Geachte heer hierbij wil ik u laten weten hoe het ons/mij verder is vergaan. Als hondenliefhebster e...
 • Marcel: Na een duur extern rapport van meer dan 100.000 euro blijft er niet al te veel over van de financiel...
 • Marcel: Nee, ik ben geen gemeenteraadslid....

Politieke Babbel