Het ongelijk van de nieuwe coalitie. Nuenen gooit een karrevracht bestuurlijke ervaring overboord.

april 26th, 2013 by Marcel

Het ging natuurlijk om de baantjes en dan kun je, in een dubbelrol van formateur en nieuwe coalitieleider, natuurlijk op de echte vragen geen antwoord geven en dus deed vd Leij (PvdA Nuenen) dat ook maar niet. Er was inhoudelijk weinig repliek op de argumentatie van D66, W70 en eenmanspartij Van Bree mogelijk. De nieuwe coalitiegenoten bleven stil. ‘Raadslid’ vd Leij moest het opknappen vanuit zijn rol als een der formateurs (de ander zweeg in alle talen), maar ging soms deze rol te buiten. Welke formateur spreekt er nu vanuit deze rol over het vrijwillig weigeren van wachtgeld na 25 jaar overheidsdienst als je op staande voet ontslagen wordt als wethouder ?? Dat is een steek richting de partij die je in debat aanvalt en puur politiek.

Raadsvoorzitter en burgemeester Houben wilde het debat van de machtswisseling in Nuenen strakjes laten verlopen en moest wel 3 maal herhalen dat er geen applaus of andere hoorbare uitingen vanuit publiek en raad geuit mochten worden om het debat niet te beinvloeden. Hij ging daarbij zelfs zover dat hij een vermanend woord liet horen toen de beide vertrekkende wethouders na hun afscheidsrede onder een applaus van de raadsleden de zaal verlieten. Een net applaus na jarenlange trouwe dienst. Dat mocht niet van Houben en dat is merkwaardig. Bij het vertrek van wethouder Fiers in Eindhoven was er geen mens en geen raadsvoorzitter die daar aanstoot aan nam. Zo zie je de verschillen per gemeente.

Als ik alles wat ik tijdens de raadsvergadering van 25 april aanhoorde kan ik niet anders zeggen dat de nieuwe coalitie erg ongelijk heeft met de coup die gepleegd is, daar zit geen sikkepitje belang voor Nuenen zelf bij. Wat te denken van de ‘project-wethouder’ met een o.4 baantje die maar 1 ‘dingetje’ hoeft te doen: onderwijshuisvesting, en dat was eigenlijk al grotendeels geregeld. Voordat de nieuwe wethouders zich ook maar enigszins hebben kunnen verdiepen in hun baan is het reces en dan is het nog goed 3/4 jaar waar je nauwelijks zware ombuigingen kunt realiseren. Grote ombuigingen stonden er ook niet in het summiere 10 punten coalitieakkoord, het was redelijk beschamend met open deuren en zaken die al geregeld waren door het oude college.  Het was puur baantjesjagerij en het kopen van macht, daar hadden diverse raadsleden/sprekers gelijk in.

Ik denk niet dat de rust na deze vergadering terugkeert in bestuurlijk Nuenen, want daarvoor is de oppositie te sterk en de coalitie te zwakjes, nauwelijks een woord van deze partijen tijdens debat.

Of de nieuwe CDA-fractievoorzitter het gaat redden weet ik niet, hij startte compleet onbegrijpelijk door buiten de agenda een persoonlijk verhaal over zichzelf te gaan houden ‘omdat hij de nieuwe fractievoorzitter was geworden van het CDA. Misschien dacht de brave man, die zich herhaaldelijk buiten de orde van de vergadering begaf, dat hij op een CDA-partij-bijeenkomst was of zo. Niemand had gevraagd om zich voor te gaan stellen en dat stond ook niet geagendeerd. Voorzitter Houben liet het begaan, maar wees er wel op dat dit eigenlijk niet kon en agendeerde dit acteren buiten de orde voor de presidiumagenda.
Weinig steun krijgt zo’n voorzitter daarbij overigens. Maar het klimaat is er om snel een grauw of een snauw te krijgen dat is wel duidelijk.
Nuenen die zo goed bezig was heeft zich bestuurlijk maar ook qua imago eventjes wat mijlen teruggeworpen en de opmerking van vertrekkend wethouder janssen dat Nuenen de risee van de regio is, is niet slecht ingeschat. Ik wens de burgemeester sterkte met zijn nieuwe clubke en denk dat hij net niet gemakkelijker maar noge moeilijker gaat krijgen en nog meer zal moeten bijsturen om de zaak niet op de klippen te laten lopen. Ieder voorstel dat door een der nieuwe wethouders gepresenteerd zal worden wort onder een loep beoordeeld en het vuur zal hen aan de schenen gelegd worden. Nuenen gaat een verloren jaar tegemoet. Een jaar waarin juist de financien op orde gebracht zouden moeten worden. Dan heb je kanjers nodig.  Zouden er grootheden uit het nieuwe team gaan groeien ?  Ik zie het nog niet gebeuren. De bestuurskracht is weggegooid. Niet erg slim. Maar dat telt dikwijls niet als er baantjes te verdelen zijn.

Echt heel Nuenens verliep het raadsvoorstel tot ontslag van wethouder Henk Pero en wethouder Martien Jansen. Nog voor de besluitvorming bij dit agendapunt werd er een afscheidsrede gehouden en bloemen gegeven en handen geschud, terwijl het voorstel nog in stemming gebracht moest worden. Vreemde volgorde.

Mevr. vd Ven van W70 vond ik erg strak en helder in haar betoog, een prima spreker. Ook de D66 vertegenwoordiger en Mevr. van Bree hadden zeker doortastende argumenten waar andere fracties maar bleven zwijgen en alles aan PvdA-er vd Leij overlieten die zoals gezegd wisselend fractievoorzitter van een nieuwe coalitiepartij als formateur was.

Terechte vragen of de huidige wethouders het nieuwe coalitieakkoord (weinig nieuws weinig andere zaken) for the time beeing niet konden uitvoeren als laatste klusje in het aflopend tijdvak 2010-2014 bleven onbeantwoord. Want daar ging het helemaal niet om.

 

Geen reacties »

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties


Politieke Babbel