IJSBAAN-dossier in sportvisie geeft kijkje in de creatie-kamer van een erbarmelijk slecht bestuur

mei 20th, 2015 by Marcel

IMG_8301small
Raadscommissie Gemeente Eindhoven: 19 mei 2015, na massaal bezochte inspreekavond sportvisie. Probleem ijsbaan Eindhoven opgelost als we Edgar van Leest daar even als projectmanager neerzetten. Zijn inbreng gisterenavond was to the point, straight en gaf blijk van inzicht. Hij hekelde de kortzichtigheid die ten grondslag ligt aan het potentieel besluit tot sluiting van het ijssportcentrum en ONDEUGDELIJKE cijfers en dus motieven die daar ten grondslag aan liggen. De exorbitante doorbelasting van gemeentelijke overhead, de indirekte personeelskosten die met faktor 4 ten opzichte van de direkte personeelskosten (3) blijk geven van een beheer dat volledig in wanverhouding staat. (VDL kennelijk 1 indirekte op 9 direkte fte, werkkracht).
Dat doet mij sterk denken aan het beheer en de kostentoerekening van de gemeentelijke parkeergarages destijds, verliezen en verliezen. Na overdracht van beheer aan Q-parks e.a. private partijen werden het goudmijntjes en werden sluitingstijden om 18.00 uur (einde werktijd ambtenaar) omgezet in 24-uurs openingstijden, wat een weldaad bleek die hooglijk gewaardeerd wordt en waarvoor men een prijs wenst te betalen. Service verlenen en blijk van ondernemerschap geven en meedenken met de gebruiker, heet dat. Dat mist een overheid als Eindhoven volledig.

Niets maar dan ook niets wordt afgestemd blijkbaar, als men zomaar een kantine van Eckart laat verbouwen voor 20.000,– en vervolgens na 14 dagen na realisatie aankondigt dat de hal gesloopt gaat worden. Naast elkaar werken ? Hoe doe je dat ? Nou, ga even bij de gemeente Eindhoven werken en je weet hoe dat moet.

Er wordt schijnbaar moedwillig naar een bedroevend papieren resultaat van ijssportcentrum toegerekend. Overhead, indirekte gemeentelijke kosten en urenschrijverij vormen een belangrijk facet van de ‘zogenaamde’ kosten en overhead. Schuiven met dozen en dan er een financiele lakkwast overheen laten gaan, dan is iedere financiele onderbouwing op te tuigen. Durf de totale en gedetailleerde personeelskosten per uur eens aan de burger te tonen en laat een bedrijfsadviseur als Edgar van Leest daar eens een tijdje op los gaan als procuratiehouder, je zult zien wat er echt is en wat er dan niet langer aan niet-reele kosten in sluipt. Het zou me niet verbazen als hij binnen 3 maanden een bezuiniging van 35% teweeg kan brengen want er zit heel veel stof en lucht in de doorbelasting van ‘indirekten’.

De kritiek van inspreker Edgar van Leest van de stichting topijshockey Eindhoven (STIJE) was hard maar ook uitnodigend naar het bestuur van de imagesCAL1L0IJstad. De wethouder hoeft van hem niet om te vallen op dit ontstellend gruwelijk zwak dossier. Hij spreekt daarbij eigenlijk wel voor zijn beurt, dat is aan de gemeenteraad en ik vrees dat met name coalitiepartner en sportraadslid van de Pvda zich in voortraject stevig heeft gecommitteerd aan deze sluiting, hij is muisstil en lijkt zich niet heel senang te voelen. Hij kan wel eens de spil zijn, want de PvdA is dominant in deze stad. Heeft hij er achter de gordijnen, in de duistere praatkamertjes waaruit niet gelekt wordt, al over uitgesproken ? Wie het weet moet het hier nu zeggen. Duidelijkheid, transparantie , dat zou de moderne burger-confrontatie moeten zijn. In theorie ja. SP voelt zich ook zeer ongemakkelijk met haar wethouder in deze kwestie, SP versus SP, durft de SP voor sluiting van de ijsbaan te stemmen ? Het meest ontluisterende aan dit alles (Coalitie-program: ‘Iedereen doet mee’) is dat de inspraak van de mensen waar het feitelijk om gaat volstrekt achterwege is gebleven, in achterkamertjes werd met geheimhouding dit alles voorbereid, in het geniep. Ook de cijfers mogen eigenlijk niet in detail naar buiten. De cijfers zijn vernietigender over de gemeente als organiserend bedrijf dan over dit centrum an sich ! Dat is de realiteit. Men kan het niet, het is geen core-business voor ambtenaren, veel te veel wol tussen de radaren, te veel ouwehoeren en te weinig concreet handelen, dat is veelal de kostenfaktor die een zaak nekt. Van Leest zegt keihard : ”De gemeentelijke overheid is het probleem”. Hij sprak over onrechtvaardige begrotingssystematieken, over een beheerskostenvergoeding die de gemeente bij de ijsbaan indient ad 294.000 euro waardoor de exploitatiekosten met 40% stijgen…….. De gemeente heeft goud in handen maar weet niet hoe daar mee om te gaan. “De gemeente maakt zich ongeloofwaardig”, was een heel heldere zin in zijn betoog. ‘Geen communicatie’ is ook significant. Kernthema waar een coalitie zich dus compleet NIET aan houdt !? Ijshockeyclubs en clubs en verenigingen in het algemeen werden NIET betrokken bij dit voorgenomen besluit. Uit de krant hebben ze het moeten vernemen dat de ijsbaan dicht gaat. Hoezo iedereen doet mee ? Grenzeloos ambitieus ? Sportstad ? Allemaal leugens. De burger wordt voor de gek gehouden. En de motiverende cijfers zijn compleet ondeugdelijk. Je kunt dan geen besluiten nemen als controlerend orgaan. Eerst de echte cijfers op tafel. In detail. Welke ambtenaar schrijft zijn uren aan deze exploitatie toe en wat deed hij in dat uur ? We zagen ooit de gemeentelijke vergunningsleges voor een verkoper van kerstbomen in zijn achtertuin reëel becijferd worden en die explodeerde van ca. 100 naar bijna 2000 euro gewoon omdat men een vooronderzoek van 4 uur, een nader onderzoek van nog eens zoveel uur, dan een brandweeroefening of rapport en zo meer ging toerekenen. Na een hoop kabaal daarover bleek de realiteit dat een vergunning op eigen grond helemaal onnodig was (6 jaar lang wel betaald ?). Hoezo vertrouwenwekkend ? Of hoezo onbetrouwbare becijfering ? Conclusie: ambtenaren weten het zelf soms niet en doen maar wat omdat dat altijd al zo gaat. Papier is geduldig en ook een vastgoedafdeling of tweematensportafdeling vol met ambtenaren moet zogenaamd zoveel mogelijk kostendekkend werken dus schrijven ze niet met boomstammen maar mogelijk met complete oerwouden. Zodat iedere ambtenaar op zijn of haar eigen hoofd kan laten zien aan junio-bestuurder: “kijk eens wat ik weinig kost, ik breng geld binnen toch ??”. Overhead, indirekte kosten en fakturering heen en weer terug, kost allemaal energie, secretariaat en onzin moet ook betaald worden. Het is een organisatorisch allegaartje vrees ik. ‘Incompetentie’ zou in het bedrijfsleven de betiteling kunnen zijn. Hopeloos hoe het er binnen de gemeente toegaat. En dan moet een Raad daar besluiten over nemen. Ze zijn al 3 jaar de vastgoeddivisie aan het reorganiseren met komende en gaande figuren en een draaimaolen is er niks bij. De Stichting Ruimte wacht al meer dan 2 jaar op uitvoering van een besluit dat B&W nam, maar waar de ambtenaren maar mee blijven draaien en draaien, het komt er niet uit en dan is de specifieke kracht weer opgevolgd door nummer 5, de volgende in rij. Bedroevend zwak allemaal.

De essentie: Gemeente stel eerst eens orde op eigen zaak voordat je waardeloze voorstellen bij de Raad aandraagt. Minder wethouders zou, naast snoeien in ambtenarenaantal en beloning, het misschien eenvoudiger kunnen maken.

Wat positiever afsluitend:
Naast het uitspreken van mijn afgrijzen over het handelen of beter gezegd ‘niet-handelen cq niet besturen’ van wethouder dus College, wil ik iedere inspreker een heel dik compliment maken, zij blijken in zijn algemeenheid meer wetenschap van de materie te hebben en over feitelijk inzicht te beschikken dan de gemeentelijke ondersteuning en natuurlijk meer dan de wethouder die eigenlijk helemaal weinig weet van de kern van deze zaken.
Stel Edgar van Leest een halfjaar aan om de zaak eens grondig financieel op te schonen en het glimt weer aan alle kanten. “Goud in handen”, dat waren zijn woorden. Gewoon even afstoffen, hoewel de laag stof wel erg dik is geworden. En anders maar een schuursponsje. Die zouden ze standaard in de collegekamer moeten leggen.

Geen reacties »

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties


Politieke Babbel