Nederland geen belastingparadijs voor spaarder: belastingtarief 100% !

februari 1st, 2013 by Marcel

Natuurlijk is het zeer schrijnend, dat met name bejaarden en hulpbehoevenden, die de pech hebben om in een verzorgingsinstelling of bejaardentehuis terecht te komen, een kleine 2.200 euro per maand moeten gaan afdragen omdat ze in hun leven een buffer hebben opgebouwd van 170.000 vermogen, een buffer die in vliegensvlug tempo tot nul wordt gereduceerd op zo’n manier. Protocol wordt dus : niet meer sparen mensen en na je 55 jaar alles vliegensvlug er doorheen draaien, ook al zit dat niet in je aard. We hebben hier een land waar de verkwister wordt geholpen en de zuinige burger die heel zijn leven de dubbeltjes omdraaide omdat er nog wel eens slechte tijden konden komen zwaar wordt afgerekend. Pure diefstal. Heeft weinig met sociaal denken te maken.
Daar wil ik het echter niet over hebben. Bij alle kommer en kwel die we moeten lezen hoe hard de bejaarden in ons land gepakt worden wordt stelselmatig een heel groot onrecht vergeten: de absurde belastingtarieven die men hier in Nederland kent voor spaargelden: 80, 90 of zelfs 100% tarief ! Jawel: Alle rente die je ontvangt binnen 3 maanden weer afdragen aan de regering, het kan allemaal in dit land. Dat maak je in geen ander land, zelfs niet in een harde dictatuur of bananenrepubliek mee. Wel in Nederland. het belastingparadijs genoemd, wegens de deelnemingsvrijstelling, lucratief voor internationale holdings ja. Maar de gewone spaarder, die kan de term belastingparadijs fluks vergeten wat een 100% tarief tref je nergens aan.
Hoe is dat nu toch zo gekomen mensen een tarief van 100% ?
Wel, in lang vervlogen tijden was er eens een minister die de hele belasting reorganiseerde, het moest wat goedkoper worden en daarom ging hij bedenken dat er een fictief rendement over vermogen geheven moest worden in plaats van een belastingtarief over het echte rendement.
In die tijd bedroeg de rente zo’n 6% tot 8% maar de minister hield een redelijke marge aan en stelde het fictief rendement op 4%. ‘Forfaitair’, om maar eens een belastingwoord te gebruiken. Dat wil zeggen of je nu 2% of 10% of zelfs negatief rendement (op aandelen bijv.) hebt je krijgt 4% aan je broek toegerekend, realistisch of niet realistisch. Het was in de tijd waarbij de aandelenkoersen echt enorm in de lift zaten en mede daarom wilde de minister ook daar een graantje van meepikken, tot heden had hij daar geen vat op, een beetje, 30% van 4% voor zijn schatkist. De minister die daar goed over had nagedacht vond een belastingtarief, bij al die enorme stijgingen, van 30% wel een redelijk tarief en iedereen had vrede met die regeling.
Wat gebeurde er echter na een jaar of 10, wel de rente ging zakken, en zakken en nog eens zakken en de mensen maakten geen 4 of 5% meer van hun spaargeld maar 3% en later zelfs 2% en tegenwoordig mag je blij zijn dat je 1,5% of zelfs 1,2% ontvangt, als je het als senior niet al te lang vast wilt zetten. Wat zagen we nog meer voor ontwikkeling ? Wel de gewone man trok zich in snel tempo terug uit de aandelenmarkt en trok zich ‘on mass ‘ weer braaf terug met hun geld op spaarrekeningen, zeker de altijd voorzichtigere senioren, stammend uit tijden waarin je je geen fratsen kon permitteren: Eerst sparen, dan pas een huis kopen. hoe anders was de wereld geworden.

De minister keek nimmer meer om naar zijn nieuwe belastingwetgeving en al veranderden de tijden hij hield zijn zonnebril op ook al gierde de economische sneeuwbuien om zijn oren. De bewindsman rekent tot op heden nog altijd alsof de bomen nog groeien in de tijden van weleer en doet alsof de gemiddelde rente nog 4% bedraagt waarover 30% belastingtarief. Wel beste minister, let even op: “Het is geen 30% belastingtarief meer, als de rente is gehalveerd ? nee dan is het 60% tarief over je rente !
Het mag jullie rekenaars duidelijk zijn dat bij die 1,5 rente over je spaargeld je daarvan per ommegaande 80% moet afdragen en bij 1,2% rente zelfs 100%. En dat is fors oneerlijk, zeker als je bedenkt dat er ook nog zoiets is als inflatie (alles wordt duurder en het geld dus minder waard) waar ook geen rekening mee wordt gehouden. Ze pakken dus al je rente af !

Als je dan ook nog bedenkt dat men bij de berekening van de pensioenreserves helemaal niet rekent met een fictief rendement maar met de sterk gedaalde echte rente en de pensioengerechtigde daarom zwaar gekort wordt dan geeft dat wel aan dat die lui daar in Den Haag met twee maten meten, ze pakken de senioren dubbel en dwars en kleden die oudjes helemaal uit. Zwaar oneerlijk en ongehoord. We zijn een bananenrepubliek moet de constatering onderhand zijn.

Het kan hier allemaal. Alle rente over spaargeld gewoon totaal afdragen aan de overheid, 3 maanden na afloop van het jaar. En niemand die daar wat van zegt. Men weet het niet eens. Kamerleden weten nauwelijks wat er speelt en doen soms maar wat, ze lullen gewoon wat mee, hoe de wind staat.

Het is volkomen helder: financiele straf voor spaarzame mensen, alleen omdat ze niet hun geld in voorliggende jaren stevig hebben opgesoupeerd aan extra vakanties, dure reizen, lekker eten en flink de bloemen buiten hebben gezet, maar verantwoordelijkheid droegen voor later.  Zij, die zuinig zijn geweest en een buffer hebben opgebouwd worden stelselmatig neergesabeld door de heersers in dit land. Dat is een groot onrecht en heeft weinig te maken met de term: “de zwaarste schouders moeten de zwaarste lasten betalen”.  In welk land maak je mee dat je 100% inkomstenbelasting moet betalen ? Jawel in Nederland mensen, in dit land waar men maatregelen neemt en daar dan goed over nadenkt en vervolgens daar nooit meer aan terugdenkt wat de bedoeling ook weer was van die maatregel. Want er zitten toch weer andere mensen in regering en Kamers, en de collectieve vergeetachtigheid is daar inherent aan het gekozen stelsel. Maar wat verbaast ons nog in een land waar het kwartje van Kok een tijdelijke toeslag was (belofte) en het eigen kwartje dat deze socialistische (!) ex-premier Kok genereert voor zijn vele commissariaten inmiddels een veelvoud van tonnen is geworden. Wie wordt er nog op zijn daden afgerekend ? Juist ja: de bejaarde spaarder. In een land vol onrecht.

Geen reacties »

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties


Politieke Babbel