Prof. Dr. Wisse Dekker, Gildeheer van het St Jorisgilde Stratum, vandaag in Zoutelande overleden

augustus 25th, 2012 by Marcel
Op 2 en 3 juni jl. was de Gildeheer nog volop aanwezig bij de festiviteiten met het 500 jaar Gilde en ook het middelpunt bij de viering van zijn 25 jaar Gildeheerschap.
Vandaag in Zeeland, Zoutelande, volgens berichtgeving een natuurlijke dood gestorven, maar wel achter het stuur in de Nieuwstraat, waarbij hij met zijn auto tegen een paal, hek en schuurtje botste.
Als onderdeel van de verslaggeving van het gildefeest heeft Hugo van Rooij van studio 040 voor me nog een gefilmd interviewtje afgenomen op 2 juni 2012. Daarbij corrigeerde hij de interviewer nog die hem al 90 jaar toedichtte, maar iets in de trant van “dat moet ik eerst nog wel halen”, sprak de 88 jarige toen. Toevallig vrijdag waren we met de montage doende en kwam dat fragment voorbij. Als je zojuist met die beelden geconfronteerd bent geweest heeft zo’n bericht toch een extra impact.
Ik sprak hem die dagen als gildevriend nog enkele malen en het gilde is hem veel dank verschuldigd. Ook leefbaar eindhoven is dank verschuldigd aan deze man, vanwege zijn adviezen en morele steun in de beginjaren. Wisse Dekker durfde zijn nek uit te steken en liet op de verkiezingsdag in 2002 een paginagrote advertentie in de krant plaatsen waarop hij aangaf op ‘leefbaar eindhoven’ te gaan stemmen. Niet te verlegen dus, een man die  uit zijn schulp durft te kruipen waar anderen tactisch zich niet uiten. Als ‘Philips-baas’ heeft hij onder moeilijke omstandigheden altijd veel sympatie verworven. Ik wens zijn direkt nastaanden sterkte toe met dit verlies.
Voor meer foto’s e.a. zie ook de website van het St Jorisgilde Stratum: www.sintjorisgildestratum.nl
W.o. een IN MEMORIAM (overname van bovenstaande website)
GILDEHEER  PROF. DR. WISSE DEKKER
Op 2 juni 2012 hebben wij het 25-jarig Gildeheerschap van Prof. Dr. Wisse Dekker gevierd bij
gelegenheid van het 500-jarig bestaan van ons gilde.
De heer Dekker is op 7 december 1986 officieel als Gildeheer geïnstalleerd, maar de viering is
uitgesteld in verband met de festiviteiten rondom “500-jaar Sint Jorisgilde Stratum”.
In december 2011  hebben wij een zeer uitgebreid overzicht onder de titel “PROF. DR. WISSE DEKKER 25 JAAR GILDEHEER”
op onze website gepubliceerd (klik: GILDEHEER PROF. DR.  WISSE DEKKER).  Onze Gildeheer was daar heel content mee.
Onze Gildeheer werd meteen “in het diepe” gegooid omdat  we met het gilde al dik
in de voorbereidingsfase zaten van de organisatie van de jaarlijkse Kringgildedag ter gelegenheid van het
475-jarig bestaan en ons gilde zat in de voorbereidingsfase  van de bouw van een nieuw Schuttersgildecentrum.
Beide projecten zijn, mede door de geweldige inzet van onze Gildeheer, een grandioos succes geworden.
25 jaar later krijgen we het bericht dat onze Gildeheer op 25 augustus 2012 is overleden,  vlak na de
viering van de 25 en 500-jarige jubilea.
Voorafgaand daaraan zijn er vele contacten geweest, via de moderne media maar ook zijn er vele
bezoeken afgelegd ten huize Dekker in verband met alle voorbereidingen. Onze Gildeheer heeft daar
op alle mogelijke manieren geweldig zijn medewerking aan verleend.
Er is op 2 juni 2012 een kort interview opgenomen met onze Gildeheer door 040TV (klik: HOME) als onderdeel van de verslaglegging
en op 3 juni stuurde onze Gildeheer het volgende berichtje:
“Met het wegstervend tromgeroffel nog in de oren en met de laatste kouderillingen in de benen wil ik Bestuur en daarmede alle Gildebroeders complimenteren met de buitengewoon geslaagde gildedagen.
Alle hulde  voor de perfecte organisatie ; niet velen zullen zich realiseren hoeveel bloed zweet en tranen dat heeft gekost.
Dat zelfs de weergoden het feest niet konden laten mislukken is tekenend voor de kwaliteit van het gebodene.
Ook nog veel dank voor de goede zorgen en hartelijke woorden voor mijzelf. Alles liep op rolletjes.
Na afloop vanavond welverdiende rust ! Ben er trots op uw gildeheer te mogen zijn, groeten Wisse Dekker.”
Dit was het laatste, mooie, bericht! Tot de afgesproken gezamenlijke eindevaluatie heeft het niet meer mogen komen.
Gildeheer, heel hartelijk lang voor 25 jaar geweldige steun en belangstelling voor ons gilde en om met uw eigen woorden af te sluiten:
“We zijn er trots op dat u onze Gildeheer wilde zijn”.
Namens de hele guld van Straotum,
Ad van Dijck, Deken-Schrijver

Geen reacties »

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties


Politieke Babbel