Cohen is onsmakelijk bezig om op zo’n moment een lijn te trekken tussen Noorse moordenaar en de PVV

juli 27th, 2011 by Marcel
Als er iemand is die het terroristisch geweld veroordeelt dan is het wel Geert Wilders. Meestal komt het geweld van ‘andere zijde’en het geeft dan ook geen pas om juist nu, nu de Noorse bevolking middenin een rouwperiode zit na de shock van zoveel lafheid jegens onschuldigen die zich lieten misleiden en zo totaal verrast werden, er een politiek statement tegen de PVV van te maken. Ik vind zoiets walgelijk en mijnheer Job Cohen bezoedelt daarmee meer zichzelf dan al die burgers van Nederland die in steeds grotere mate hun stem aan de PVV geven.

Cohen hoort te weten op welk moment je wel en niet je klep open moet doen en moet hierover nu zijn kop houden. Ook hij is erg gek bezig. Dat ze deze man nog handhaven aan de top van de PvdA is onbegrijpelijk. Zijn afkeer tegen de PVV moet vooral politiek blijven en het lijkt erop deze arme Job in zijn afkeer deze grens overschrijdt en zich te weinig verdiept in de nuancering die hij zou mogen, nee moeten, aanbrengen. Juist stijfkoppen met tunnelvisie maken problemen en een dialoog is alleszins beter. Juist Wilders is een pure democraat, ook al wil Cohen hem in een totalitair hoekje drukken, omdat de PVV geen vereniging is. Je wilt toch niet weten wat er politiek in dit land allemaal achter de schermen wordt bedisseld en geregeld. Juist een PvdA-icoon zou beter moeten weten en heeft absoluut geen recht van spreken.
Ik verwijt Cohen dat hij juist op dit moment partij-POLITIEK getinte uitspraken doet in relatie tot de moordpartij op onschuldige Noorse burgers waaronder grotendeels kinderen. Afschuwelijk. Wilders en Cohen zouden juist op zo’n moment GEZAMENLIJK en hand in hand hun veroordeling mogen uitspreken en laten zien dat een democratie met tegenovergestelde meningen, ook t.o.v. Islamisering van samenlevingen, gevoerd mag worden. Juist nu.
Wat Cohen doet is idioot gedrag vertonen. Wat een verstand heeft die man zeg. Ongelooflijk. Zelf moet ik oppassen om niet harder van leer te trekken, dat past niet in zo’n droeve periode. Ik bid daarom maar dat deze mijnheer Cohen meer verstand zal krijgen. Laten we het hopen dat dit nog gaat lukken op zijn leeftijd, maar deze man levert op dit moment geen bijdrage die zelfs de pers zou mogen halen. De pers die er natuurlijk direkt bovenop springt.
“Politici moeten op hun woorden letten” (met in verlengde wijzend: zie wat er dan gebeurt……) en daarbij de link leggen naar Noorwegen is een koppeling aanbrengen die absurd en ongepast is.
Ook advocaat Sprong, die mogelijk lichtelijk boos of teleurgesteld zal zijn over zijn verloren rechtszaak tegen Wilders (logisch in een vrij land) en daarom deze gebeurtenis mede nogmaals wil aanvoeren in vervolgproces bij Europese Hof zou dit niet NU ten tonele moeten voeren, maar mogelijk is de frustratie voor zijn verlies voor de Nederlandse rechtbank groot. Ik betreur het in ieder geval.
De Noren doen het beter, die vallen nu niet over elkaar heen, maar slaan de handen in elkaar en bregen eendrachtig, en met liefde voor elkaar, een statement voort. Dat is de juiste wijze in antwoord op daden van een massa-moordenaar.Iedereen die er nu een slaatje uit wil slaan uit deze gebeurtenis, politiek of juridisch is voor mij misselijkmakend bezig.
De Noorse advocaat van deze doorgedraaide lafaard Breivik spreekt van ‘ziek zijn’en ‘ ontoekeningsvatbaarheid’, maar het kan er bij mij niet in dat iemand met zoveel precisie en intelect na 9 jaar voorbereiding en na inname van drugs om kracht te verzamelen voor de geplande daden, nu de schuld kan afschuiven op ‘ziekte’.
“Ik had gedacht dat ik wel de dood zou vinden”, tijdens of bij het einde van de gruwelijke actie (aldus zijn advocaat kennelijk). Hij wilde blijkbaar aandacht en mogelijk een heldendood om in de geschiedenis, waar hij vol van is (Kruisvaarders. Tempeliers..) blijvend een plaats te krijgen. Eigenlijk zou men deze man en zijn beweegredenen totaal moeten doodzwijgen, maar dat is onhaalbaar in deze communicatief-chaotische wereld waar nieuws als smaakloos fast-food lijkt te worden samengesteld en verzwolgen, zo simpel verteerbaar en massaal allemaal. Noorwegen doet het vele malen beter dan Nederland, althans de

'Iedereen, behalve de PVV'

hoofdpersoon in dit item. Droevig. Zeer bedroevend.
“Iedereen telt mee”, is de slogan van zijn partij.
De slogan van Cohen lijkt te zijn: “Iedereen telt mee, behalve de PVV”
Verder zegt de man: ” dat politici op hun woorden moeten passen”.
Mijn vraag aan deze Job is of er bij hem in huis geen spiegel hangt.

46 Reacties »

46 Responses

 1. Ben Says:

  Hier valt werkelijk niets aan toe te voegen. Het is zeker niet mijn partij deze PvdA, net zo min als de PVV, maar ik begrijp niet dat een dergelijke man gehandhaafd blijft.
  Ik wil wel mijn enorme respect uitspreken voor de Noorse regering en voor de gehele Noorse bevolking en hen condoleren voor de slachtoffers en hun familieleden van die schandelijke met voorbedachte rade uitgevoerde misdaad. Ik schaam me om landgenoot te zijn van zo’n respectloos persoon die politiek voordeel denkt te kunnen halen uit een tragedie, BAH.
  Ik hoop dat onze Eindhovense PvdA-raadsleden zich geheel distantiëren van deze uitspraken.

 2. rick Says:

  Wat Cohen doet getuigt op zijn zachtst gezegd niet echt van intelligentie, maar ook Wilders gaat niet vrijuit. Ik kan niet echt beamen dat Wilders een democraat is. Elke poging om de PVV te democratiseren werd in de kiem gesmoord. Maar nog erger vind ik dat Wilders alleen nog maar in problemen denkt, niet in oplossingen. Laten we wel wezen; ik heb Wilders alleen nog maar horen denken in problemen, niet in oplossingen: hoe zou hij het probleem aanpakken ?! Daarnaast moet Wilders beseffen, of hij nu wil of niet, dat zijn partij een bepaald soort mensen aantrekt dat als het gaat om intelligentie, nuancering etc. nog slechter scoort dan Job Cohen. Het had Wilders gesierd als hij juist in deze dagen met een daadwerkelijke oplossing was gekomen.

  Maar nog erger dan de PvdA en de PVV bij elkaar is de laffe reactie van de CDA. Ze durven niet echt een verklaring te geven. Zeker druk bezig 100.000 euro weg te moffelen.

  En laat Cohen maar zitten. Het is de eerste keer dat een PvdA-regent iets aan het slopen is zonder enige waarde: de eigen partij.

 3. Marcel Says:

  Nou, de slotzin is krachtig en onverbloemd.

  Verder verwondert het me dat niemand de aanleiding tot de moord op Fortuijn meenemet als ze beginnen om er een politieke discussie van te maken. Toen werd de haat jegens deze man door Rosemoller en PvdA-icoon Melkert tot grote hoogte opgezweept en een klimaat geschapen waarin Pim diverse malen aankondigde dat hij wel eens vermoord zou kunnen worden gezien de absurde stellingname van deze heren en meer.

  Ik vind dat ver gaan, maar nu beginnen ze vanuit datzelfde kamp te roepen dat niet mag wat ze zelf deden ???

  Onbegrijpelijk.

  Short memory kennelijk.

 4. Petra Says:

  Juist Marcel, laat de PvdA de hand is in eigen boezem steken!!!Zij hebben het klimaat geschept dat de PVV er is en nu zo’n grote aanhang heeft.Mag aannemen dat deze grote aanhang ( vorige PvdA stemmers, minder intelligent, gebrek aan nuancering etc,)op PVV heeft gestemd, volgens Rick? Hij durft zeg!!
  Maar misschien heeft hij een daadwerkelijke oplossing voor dit barbaars gedrag? Ik ben er stil van, zo’n verdriet. Laat de politici de handen in elkaar slaan en zich afvragen, waar is het misgegaan .

 5. rick Says:

  Ik heb nooit geschreven dat alle PVV-stemmers minder intelligent en of minder genuanceerd zouden zijn. Wat ik probeer aan te geven is dat er een groep mensen in Nederland (en ook daarbuiten) is die snel ontsporen en zeer vatbaar zijn voor extremistische gedachten en hun toevlucht zoeken in bepaalde organisaties.

  Maar voor alle duidelijkheid; ik ben van mening dat noch Cohen, noch Wilders direct schuldig is aan dit soort excessen.

  Wat mij betreft moet de gehele politiek op de schop. Ik denk dat afstand tussen burgers en politici steeds groter wordt met de toenemende problemen. Meer dan de helft van de europeanen was tegen de grondwet en de euro. Toch hebben de regeringsleiders hun doorgezet en nu zitten we met een euro-crisis. Ik zeg niet dat het de schuld is van de regeringsleiders, maar het heeft vertrouwen toch wel geschaad. En zo zijn er nog meer voorbeelden aan te halen binnen en buiten Eindhoven en Nederland.

 6. Petra Says:

  Wat suggereer jij nou eigenlijk, dat jij in de juiste organisatie zit?

 7. rick Says:

  ??? Ik suggereer niets en zit niet in een organisatie. Het enige wat ik zie is dat een steeds grotere groep van mensen uit de samenlevig valt. En deze groep is aan het radicaliseren. Maar de politiek lijkt daar zich te ogen voor te sluiten, TENZIJ ER POLITIEKE WINST OF VERLIES UIT VALT TE HALEN.

 8. Petra Says:

  nou Rick kom jij nou maar op met een oplossing!!!

 9. Marcel Says:

  Terug naar de basis van deze discussie:
  1. Is het op dit ogenblik, waarbij de lichamen van de laf vermoorde tieners e.a. nog niet ter aarde zijn besteld het ogenblik om politieke schuldvraag te leggen bij een partij die je niet moet (Cohen/Dibik/hoofdredacteur E.D.) ?
  Ik vind dat walgelijk
  2. Als je dan toch wilt beginnen om het motief van zo’n moordenaar politiek te beargumenteren, wil je dan even verder kijken en een parralel trekken met de moord op Fortuijn ? (melkert/Rosemoller cs./ ja weer de pvda en GL ja).
  Mijn idee daarover:
  Ze leren weinig en hebben een erg grote waffel. Voor mij zijn dat politieke lulletjes en als mens nauwelijks te pruimen. Laat ze zichzelf vooral op de borst kloppen. Pffff. Verschrtikkelijk is zo’n aanmatigende houding maar ik schrik ook van de domheid die deze hotemetoten, die toch hoog in de boom zitten en veel in de pap te brokkelen hebben, blijkbaar in de kern bezitten.
  Zelfs het E.D. miauwt mee.
  Ik heb inmiddels mijn abonnement opgezegd. Niet mijn krant meer. Laat Ellie van Knegsel en Mevrouw Wijnen die zaak verder maar betalen.

 10. Petra Says:

  ik heb zojuist “De mediamaatschappij wekt tot razernij” door Mazuro gelezen en ben het helemaal met hem eens.

 11. Ben Says:

  Ondanks dat ik erg moe ben en wat veel pijn te verwerken heb, moet ik toch wat kwijt:

  Ik heb nog nooit zo’n misselijk makende, walgelijke, domklotige, wansmakelijke, tot kotsen opwekkende actie gezien dan deze poging tot politiek voordeel halen uit een bij voorbedachte rade geplande en met volle verstand uitgevoerde moordpartij van een extreme idioot die in een manifest de naam van een Nederlandse politicus gebruikt heeft.
  Plotseling krijgt deze politicus met een afwijkende gedachte dan de PvdA, de politieke zwartepiet toe gespeeld. En dit terwijl dezelfde man, vrijwel onmiddellijk na het bekend worden van de bomaanslag en de daad van de extreem-rechtse NOOR, deze daad heeft veroordeeld en er afstand van heeft genomen.
  Cohen, dom en wanstaltig, de PvdA onwaardig. Als dit de manier van oppositie voeren van Cohen moet worden, dan kan de partij zich beter meteen opheffen.
  Ik roep de Eindhovense afdeling van de PvdA op zich volledig te distantiëren van deze uitspraak van hun partij-leider en fractie-voorzitter in de Tweede Kamer.

 12. Ben Says:

  Gelukkig zijn er nog verstandige mensen binnen de PvdA, op een samenkomst ergens in het land is door een van de oud-PvdA kopstukken de volgende uitspraak gedaan:

  Een van de sprekers was oud-burgemeester en ex-minister Ed van Thijn. ”Het is te gemakkelijk om hem af te doen als een verknipte idioot, zoals het ook te simpel is om met de vinger naar Wilders te wijzen. Ik geloof oprecht in diens afschuw van geweld”, zei Van Thijn.

 13. Petra Says:

  @Ben,
  Weer een zet van de PvdA, effe een oude coryfee op laten draven om het getob van Job goed te praten. Destijds, na de moord op Pim Fortuijn is door Melkert, Rosemoller, Kok en de Vries óók hun afschuw uitgesproken, terwijl deze heren constant Pim hebben geblameerd, geëtiketteerd en in een verkeerde hoek hebben geplaatst.In een interview van 16 mei 2011 stelt van Thijn dat de P.V.V. geen nette partij is en het nu af te doen als verstandige mensen binnen de PvdA ,met dit gezever met van Thijn gaat mij te ver!!

 14. rick Says:

  Hehe, de aap komt uit de mouw. Typisch PvdA. Een standpunt weergeven en even later het tegenovergestelde zeggen. Te lang aan het CDA geplakt.

 15. rick Says:

  Even serieus, het failliet van de gevestigde politiek waar dan ook is zichtbaar: kijk naar Amerika en het begrotingstekort, Rutte en bedrag voor Griekenland (foutje?) en nu dit weer. Regeringsleiders zijn erger dan een stelletje kleuters.

 16. Marcel Says:

  Kwestie van incompetentie.
  Je hele maandsalaris al hebben verteerd voordat de maand begint en het salaris (virtueel) ontvangen is en dus zogenaamd 2 x zoveel geld als reeel in omloop, de luchtbel springt dan bij krimpende economie. Leve de credicards die gemeengoed zijn in de States en ook hier steeds verder ingang vinden. In plaats van dat de regering aandringt om spaarzaam te zijn en niet steed smeer op de pof te leven, gaan ze de spaarloongelden vrijmaken omdat linkse politici dat een perfecte economische aanzwengel achten (compleet korte termijnblik, ondeskundig !)
  En als de banken dan ook nog verplicht worden of bijna gedwongen om te beleggen in Griekse waardeloze leningen , ja dan kun je de zaak alleen nog maar opleuken door alle bankdirekteuren en bank-reparatiemijnheren (Zalms en andere vissen) dikke bonussen te geven.
  Bos deed het geweldig die Ijslandse crisis op te lossen (?????).
  Als het dan inderdaad een jan boel is geworden vragen de geleerden zich af hoe het zo heeft kunnen komen. gvd ze hebben het zelf mede veroorzaakt !

 17. Ben Says:

  Shit, ik had een lel van een commentaar, duw ik denk ik met mijn verplichte morfinekop op een verkeerd knopje alles weg.
  Dus wacht maar op morgen, dan kun je wat verwachten.

 18. Petra Says:

  @ Ben,
  Over wat Ed van Thijn gezegd heeft bij deze samenkomst haal jij er net deze ene zin uit en stelt jij dat deze man verstandig is? Citaat; Ik geloof oprecht in diens afschuw van geweld, maar daar is niet alles mee gezegd. De dader ontleent zijn heilig moeten aan de bedorven lucht, de haat, die met regelmaat uit dit soort kringen opstijgt. Zoals het handboek van haat dat Martin Bosma, de ideoloog van Wilders vorig jaar publiceerde, etc. Alles is na te lezen en vraag me af wie de haatzaaier werkelijk is!!

 19. Ben Dankers Says:

  Petra, jij mag van van Thijn vinden wat je wilt, maar ten opzichte van dat wat deze man en waar dan ook gezegd heeft over deze zaak, is in ieder geval iets verstandiger dan het vieze gedoe van ene Cohen. Daarbij staat het je in mijn liberalisme volkomen vrij een geheel andere mening te hebben dan die van mij. Overigens is mijn liberalisme niet het pad van de VVD noch dat van de PVV, mijn liberalisme is geheel lokaal gericht. Ik heb, nu al helemaal niet, maar ook nooit gehad, enige behoeft mij op enig landelijk politiek niveau te profileren. Sans rancunes.

 20. Ben Dankers Says:

  Het beloofde leesvoer, succes.

  Cohen, van Thijn, Kok, noem al die PvdA baronnen maar op, prima, de een dekt het gat af van de ander, de een gooit de politieke blusdeken over het brandje van de andere, waar gebeurt dat niet. CDA, ik ga de voorbeelden niet eens zoeken, ze hebben dat in de zeteldalingen zelf ook wel gemerkt. VVD ook daar kennen ze er wat van, paar miljard meer of minder steun, och dat zien we dan wel weer, alle politieke partijen hebben hun knalharde fouten als het gaat over het “corrigeren” van uitspraken van collega’s.
  Helaas zie van dit soort miskleunen toch weinig afstraffingen bij de echte verkiezingen, natuurlijk er zijn flinke zetelverschuivingen geweest.
  De PVV is keihard opgeklommen, VVD heeft zetels gewonnen, SP heeft eerst toch te lijden gehad van het Jan Marijnissen-Agnes Kant syndroom, nu denk ik dat zij een aardige competentie in gewoon Nederlands ventilerende heer Roemer hebben, ik mag hem wel, al is het vooral zijn meestal vrolijke uiterlijk en soms messcherpe opmerkingen.
  D’66 met Pechtold, oei, oei, oei, wat is me dat koud op het dak gevallen, ik had hier veel meer van verwacht dan wat sputteren en droldraaien, met wie speel ik nou mee of met wie niet.
  GroenLinks, ja wat moet je daar nou van zeggen, meer van hetzelfde, Femke weg, Jolande binnen, en alles bleef zoals het was, geen zout en geen zoet, niet heet en niet warm, eigenlijk geheel neutraal met een links sausje.
  PVV inhoudelijk is een moeilijk te doorgronden geheel, ik ben heel benieuwd hoelang Geert Wilders in staat is om zijn “clubgenoten” aan de leiband kan houden.

  Zover mijn persoonlijke analyse, heel veel mensen zullen het niet me eens zijn en dat is nu net het leuke van democratische liberale politiek en vooral passend in een lokaal partijen proces. Neem alle vrijheid om datgene te doen wat voor je stad te ener male goed is, blijf weg van de sturing van bovenliggende bobo’s van de regentenpartijen.
  Toch heb ik wel moeite met het soms oeverloze gekanker langs de zijlijn, wij, ja ik ook, laten ons ondersneeuwen en regeren door slechts een zeer beperkt percentage van onze bevolking,
  Het exacte percentage is vrijwel niet te achterhalen, er zijn diverse statistische gegevens over van alles en nog wat, maar het is mij niet gelukt dan wat vage cijfers en daaruit concludeer ik dat het ternauwernood de 4 hooguit 5 % zal halen. Deze “politiek georganiseerde superklasse” bepaald als zij gekozen worden het gedrag en de regelgeving etc, voor de rest van ons land.
  Als je dus geen lid bent van een partij, dan ben je slechts stemvee en meer mag je dan niet verwachten. Daarbij komt dat de dames en heren volksvertegenwoordigers dan meestal vergeten zijn dat zij ooit in hun diverse campagnes de bevolking gouden bergen hebben beloofd.
  Nu heeft er een clash plaatsgevonden in Noorwegen door een volkomen gestoorde geheel bij zinnen zijnde extreem rechtse idioot en dan verlaagt een van de “prominente”gekozen volksvertegenwoordigers zich om hier een ordinair politiek slaatje uit te slaan.
  Hiervoor is het woord walgelijk nog te fatsoenlijk, maar wat kunnen wij, kantlijners daar nu aan doen, geen ene reet, alleen lid worden van een partij of volkomen anarchistisch een onparlementaire revolutie beginnen en dit kiesstelsel afschaffen door massaal elke oproep om te kiezen te weigeren.
  En gelooft iemand van jullie dat dit in ons kikkerlandje zal gebeuren, eerder zal Nederland net als de rest van Europa failliet gaan en opgenomen worden in het desolate Europese Derde Wereld continent en geheel afhankelijk worden van de aalmoezen van de Chinese en Arabisch/Afrikaanse wereldheersers. Waarbij tevens de door decadentie ter zielegegane Russische en Amerikaanse hoogmoedsgedachte in deze malaise is meegesleurd.

 21. Marcel Says:

  Nou Ben, voor iemand die zich niet met landelijke politiek wil mengen heb je toch minstens een mening over die landelijke politici en soortgenoten.
  Het volk geeft al duidelijke signalen hoor. Wat dacht je van de niet-stemmers. De stijging sinds jaar en dag waarbij we afgaan op de meerderheid die het wel gezien heeft en op niemand wenst te stemmen. Vooral in sommige gemeenten, Eindhoven op stip op 1 bij niet-opkomst, heeft men het helemaal gehad. Niemand van de gesubsidieerde vertegenwoordigers vraagt zich af hoe dat nu zou komen. Ze zitten er bij en 6 lieden waaronder 3 ‘buitenlanders” gooien met geld. Aanleg van straatverbeteringen, nieuwe fiestkasten oh wat dom Merrienboer, ontluisterend slecht en veel te duur, dat ziet een mens meteen, slecht aanbesteed, evenementen, promotie, reisjes om bekers op te halen, meedingen naar WK’s en zo en stukjes grond kopen om te camoufleren dat men er bij een betaalde sportclub een zooi van gemaakt heeft en ondertussen de core-business matig bedienend. Nee, veel is het niet. De mensen haken af en de verkiezingen zijn een schaamlap. Baantjesjagers maken de dienst uit en daarom moet ze lid van een landelijke club zijn. Sommige snappen dat. Houben for president…..?
  En zo zijn er velen.
  Een ding moet ik volmondig toegeven: Roemer doet het leuk. Past ook goed bij de partij.
  Beter dan personen als Bram Wybenga bij CDA, dat lijkt een mismatch, voor hetzelfde geld was dat PvdA, maakt niets uit, helemaal niets. 5 eenmansfracties en binnenkort 6 of 7 of 8. Eten de biefstuk alleen wel op. Dat is dan weer wat anders dan een door Cohen betaalde iftar.

 22. rick Says:

  @ Ben, het rare in Eindhoven/Brabant (of het in andere gemeentes/provincies ook zo is weet ik niet) is dat de landelijke partijen op lokaal niveau zoveel verschillen met “nationale kant”

  De SP kan wel iemand als Roemer als nationale lijsttrekker hebben, maar in Eindhoven en Brabant stelt het weinig meer voor. Standpunten worden in een keer weggevaagd of de SP is totaal onzichtbaar.

  De D’66 is Eindhoven een stuk beter daar waar ze de burger bij het politieke proces, maar ze worden ondergesneeuwd door Mary Fiers.

  Ja, over Cohen en van Thijn zal ik me mening maar voor me houden. Hier in Nederland staat kritiek op bepaalde mensen schijnbaar gelijk aan anti-semitisme.

  @ Marcel, dat Bram Wybenga net zo goed PvdA of weet ik veel kan zijn klopt wel, maar dat geldt toch voor elke CDA-er. Eerst links..eh..rechts..dan links..oh nee midden..dan rechts..dan links..pardon links van het midden. De mate waarin de partij zwabbert en het aantal keren dat ze ons genomen hebben kan ik niet anders stellen dat het CDA het synoniem lijkt te worden van een zigzagnaaimachine.

 23. Marcel Says:

  @Rick , met je opmerking betreffende D66:
  bedoel je Mary Fiers of Mary Ann Schreurs die die partij domineert. Nog niet zolang geleden was het in Eindhoven een soort eenvrouwpartijtje. Lijsttrekkersverkiezingen werden destijds ten tijde van de Ehv-clash beslist met ledenvergaderingen 3 voor 3 tegen.
  Overigens vraag ik me af of de Landelijke D66 de ehvse afdeling ziet staan en vooral haar wethouder, die de naam wilde veranderen en lokale afdelingen voortaan zelf hun naam, afwijkend van D66 wilde laten kiezen. Eindhoven zou dan als Democraten 66 door het leven moeten. Gevrijwaard van inmenging door het landelijke verenigingsbestuur.

 24. Ben Dankers Says:

  Hele korte reactie:
  De Eindhovense gemeentepolitiek is voor mij slechts zielloos toekijken toekijken geworden.
  Een rood geregeerde B&W, met aan de rand wat onbekendheden van buitenaf. Een raad zonder ziel, opzitten en pootjes geven, is het niet aan het college of ten behoeve van coalitie belangen, dan wel omdat er zoveel splinters zijn dat ze een voor een met de pootjes omhoog gaan zitten om een aai over de bol te krijgen.
  Ok, Maarten, een heer van stand, zou zo in Olivier Bommel mee hebben kunnen doen, maar ook Maarten zit op een vulkaan met een ongeleide mogelijke uitbarsting. Een foutje richting onze medelanders en de prop barst uit de krater ben ik bang. Daarnaast, man’s ambitie, ik denk dat hij binnen het CDA verder wil dan onze dorpspolitiek.
  Nationaal gezien hebben we een gedoog kabinet, hier in Eindhoven hebben een gedoog College, alle echte posten zitten in de omgeving PvdA, tenminste links uit het midden, het fun-pakket, overigens in mijn optiek het meest kwetsbare, zit als weggevertje bij de rest. Dus echt super-druk maken over deze coalitie en dit college daar heb ik geen zin meer in, verloren energie en die heb wel ergens anders voor nodig.
  De luis in de pels en het lastige menneke langs de kant, ja dat zal ik in het belang van de stad als het nodig is wel blijven doen zolang ik kan.

  Ik zei toch, een korte reactie, dat is toch te moeilijk voor mij.

 25. Marcel Says:

  Aanv@rick:
  Tja, ik ken je bedenkingen en kritiek op het CDA ja.
  Toch vind ik dat er echte CDA-ers zijn, echte milde middenlieden die niet te opvallend zijn. Houben is gezien zijn opvoeding cda-er, maar zou ook best VVD kunnne zijn en nu als VVD-er erg sterk stijgen en politiek-bestuurlijk veel hoger in de apenboom zitten.
  Maar mannen als Stoevelaar en Leenders zijn toch echt pure CDA-ers hoor.
  Ik kom uit een KVP-nest, mijn vader was lokaal penningmeester en mijn moeder stemt trouw CDA en ook mijn echtgenote past helemaal bij CDA, gematigd, mild, geen gedram. (zoek maar een uit welk stemgedrag VW rijders hebben, je komt CDA sterk bovengemiddels tegen en ook Opel-rijders, dat zijn de nette mensen, waarbij de uitkeringsmensen en allochtonen en werkers bij subsidieinstanties bijn allemaal PvdA stemmer zijn, logisch wiens brood men eet, diens woord men spreekt, eigenbelang helemaal).
  Ik vind zeker dat er plaats is voor zo’n club temidden van de andere politieke partijen, maar balkenende heeft deze partij op een harteloze slechts naar macht hunkerende coalitiegenoot neergezet zonder gutz en feitelijk politiek hoererend. Niet door de Tippelzone van Mitttendorf en Donner, uitsluitend werkgerechtigd voor met arbeidskrachten in bezit van junkdiploma, nee door de manier waarop ze het immigratiebeleid met coalitiepartner Pvda in 1 dag 180 graden omdraaide door coalitiepartij VVD in de armen te vallen. Het was dus niet gemeend. Zo zwak, zo uiterst zwak. Je kunt er alle kanten mee uit. Te gemakkelijk van principes afwjken onder het mom: “coalitiecompromissen”. ALs je 10 jaar ergens voor gevochten hebt en je laat het op dag 1 van de onderhandleingen net zo gemakkelijk vallen dan klopt er iets niet. Het zijn principiele zaken en geen bijzaken in beleid !
  Maar ben eens eerlijk, zijn de meesten eigenlijk niet zo in politiek ? Dat Irak-onderzoek, vies zaakje met veroordelingen in Groot Britannie en de VS mocht nee moest in Nederland stinkend blijven wegrotten. Het was vies en tegen de V.N. in maar cda wilde dat niet gezegd hebben.
  Dat is mijn grootste kritiek op deze zich zo keurig noemende partij. Keurig zoals die farizeeers vooraan op het eerste bankje in de kerk, maar met vieze voeten en handen, maar oh zo mooi uitgedost. Schijnheilig.
  Maar desondanks zitten er ook verdwaalde goede mensen in. Ik zou me er toch wat meer bij thuisvoelen dan bij de VVD, die wel meer deskundigheid huisvesten. Ze kunnen besturen. Ik was gisteren in Rotterdam. Heb veel gesproken met kenners van bestuur.
  Kwestie burgemeester Opstelten versus burgemeester Aboutaleb. Een wereld van verschil. dag en nacht. Nee Abou komt daar niet goed mee weg. Rotterdam is op de AD-misdaadmeter weer terug bij af. Deskundigheid zit in zijn algemeenheid niet bij PvdA. Eric van Merrienboer is een vd uitzonderingen overigens. En Staf Depla doet zijn best, that’s all.

 26. Rogier Verkroost Says:

  @Marcel

  In het eerste jaar na het verkiezingsdrama van 2006 was het actief kader erg klein maar lijstrekkersverkiezingen met 6 man aanwezig zijn er nooit geweest. Over het algemeen een man of 20 a 30 waren er zowel in 2005 als 2009 bij. Tot 2006 was D66 een sterke afdeling en in de periode 2007-2008 is dat weer hersteld.

  Over onze band met de landelijke partij. Die is prima. In de afgelopen periode als secretaris heb ik er uitstekend mee samengewerkt en op ieder congres is er een mooie delegatie. Naar mijn idee zouden we ons er als D66 Ehv nog veel meer mee mogen bemoeien. Maar van een slechte verhouding is geen sprake.

  Uitspraken die zijn gedaan in de periode rond Maart 2006 zijn ook weinig relevant meer. Het was het sentiment dat in die donkere dagen speelde onder veel lokale politici aangezien de Nederlaag voor een aanzienlijk deel te danken was aan politiek falen van de toenmalige fractie (Dittrich en Vd Laan). Maar daar is een streep onder gezet dus het zou me zeer verbazen als daar nog een bestuurslid (waarvan er geen enkele meer dezelfde is) nog over zou beginnen (als ze het uberhaupt al weten in Den Haag).

 27. rick Says:

  Marcel, ik heb het vaker gezegd: Balkenende mag dan wel erg zijn, maar Verhagen en Jaap de Hoop op een JSFfer zijn net zo’n grote boeven. En wat te denken van Lubbers met zijn kruisraketten, democratisch?????

  En terug te komen op Mary Fiers; die heeft volgens mij teveel macht in het college en bovendien gebeuren er onder haar bewind teveel vreemde dingen.

 28. Marcel Says:

  @rick
  Mary heeft niet zoveel macht als je denkt.
  De tandem ‘de staf van Rob’ is volgens mij de macht.

  @Rogier
  Ik doelde op de ledenvergadering waarbij Schreurs de macht via een wel zeer aanvechtbare telmethode won. De stand was destijds 3 tegen 3 volgens mij.
  Het stond allemaal mooi uitgespeld op het blog van een D66 raadslid. De ruzie om de nummer 1 lijst en de opgestapte nummers 2 en 3 , afijn je kent het verhaal. Op sterven na dood was de Ehvse D66 toen. Zelfs de naam ‘D66’ stond ter discussie en de band met de landelijke partij was bedroevend.
  Dit verzin ik niet.
  Ik kan het D66 leden van destijds laten oplepelen.
  Wil je de zaak in detail ?

 29. Rogier Verkroost Says:

  Nee niet nodig, ik weet wie de mensen zijn. Ik ken de verhalen. De rokende ruines van 2006 ken ik ook maar al te goed. Ik was in die tijd als JD’er passief betrokken. Het bestuur dat Maart 2007 gekozen werd (waarmee ik ook actief werd in de afdeling) heeft de zaak weer op poten gezet.

  Wat betreft die naam en de band met landelijk. Dat was een sentiment dat in die tijd bij meer afdelingen speelde. Die nederlaag kwam een beetje op het dak van de afdelingen vanwege de toenmalige Haagse D66’ers die er weinig van bakten. Het is ook terecht om gefrustreerd te zijn wanneer je lokale werk door hun falen teniet wordt gedaan.

  Maar het lijkt me nu niet echt relevant meer wat er dik 5 jaar geleden, in een andere politieke werkelijkheid, is geroepen uit boosheid. De band is hersteld en die periode moet als leerpunt gezien worden en niet als bron van oud zeer.

  Ik was er bij de verkiezing in 2005 niet bij maar volgens de reglementen worden telmethodes voor de verkiezingen als ALV besluit vastgelegd. Mochten er aanvechtbare dingen in zitten dan kan dat aangevochten worden bij het landelijke geschillencollege dat een stemming ongeldig kan laten verklaren en een nieuwe kan afdwingen. Als die telmethode in strijd zou zijn geweest met de regels dan zou het vermoedelijk door het slachtoffer wel aangevochten zijn. Dat is niet gebeurt dus dan denk ik dat dat uiteindelijki gewoon volgens de regels verlopen is.

 30. rick Says:

  Absoluut genomen weet ik niet of Mary Fiers veel macht heeft, maar ik heb de afgelopen 9 maanden met nogal ‘partijen’ gesproken en daaruit is toch een bepaald beeld ontstaan. Ook de werkwijze van haar ambtenaren komt bij mij nogal ‘eigenzinnig’ over. Of het nou blunderen, verbloemen, stuntelen of gewoon een strategisch spel is weet ik niet, maar ik heb nou niet de indruk dat dit de werkwijze is die bij een grote stad thuishoort. Ik heb onlangs contact gehad met een jurist uit Amsterdam over het verloop van bepaalde procedures hier in Eindhoven. Mijn conclusie was dat de janboel in Eindhoven veel groter is gedacht en dat mevrouw Fiers niet echt kundig of ze met een strategisch spel bezig is.

  Nu moet ik wel bekennen dat mevrouw Fiers tenminste wel de moeite neemt om mails en dergelijke te beantwoorden. Daar kunnen de kopstukken van Groen Links (hallo zijn jullie daar toevallig?) nog een voorbeeld aannemen. Ik blijf het trouwens vreemd vinden dat ze een wethouder buiten Eindhoven hebben aangetrokken. Wat voor een feeling heeft ze met de stad. En als ze nu bekwaam was.., maar ik hoorde van een ex-collega dat al na een paar dagen ruzie had met een zorggroep omdat mevrouw nogal hoog van de toren blies.

  Toch jammer dat D’66 Eindhoven zo’n sterke band heeft met het landelijke gebeuren, anders was ik lid geworden.

 31. Marcel Says:

  Een wethouder van buiten de stad is een absoluut onding, daar ga ik voor de volle 100% in mee. En ik zie wat er schort nu. Men kent de stad niet en het kost allemaal veel meer kruim om het ze bij te leren.
  Zal 4 jaar duren en dan gaan ze voor een andere stad.
  Beroepspolitici.
  Oftewel, zitten voor hun carriere daar.

 32. Petra Says:

  @ Rick,
  Wat bedoel je met bepaalde procedures?Willekeur wat betreft vergunningverlening?
  Onderschrijf dan jouw conclusie van deze janboel in Eindhoven!Wat de kundigheid van mevr. Fiers is valt te beoordelen.Strategie, een bruine arm misschien? Stukje P.R. van haar is het beantwoorden van haar mails en dergelijke en niets meer of minder!!!

 33. Marcel Says:

  Een deel van de P.R. van Mary Fiers is zeker de blijheid, opgewektheid, haar humeur en haar correcte omgang. Dat is haar handelsmerk. En wat ik het mooiste vind, haar volstrekt gebrek aan narcisme. Dat is werkelijk uniek in de pluche publieke wereld. Ze blijft helemaal zichzelf. Dus de opmerking dat haar goede P.R. zit in correct mails beantwoorden (snel ! waar vind je dat nog in dezer dagen ?) doet zeker tekort. Ik vind haar ook niet achterbaks en dat is ook een geweldige pre in die wereld, waar in feite amateurs onze euro’s toewijzen aan lieden of groeperingen.

 34. Petra Says:

  Wat betreft de zin wat jij het mooiste van haar vind “Haar volstrekt gebrek aan narcisme”lijkt me ver over de top!Deze dame met haar blijheid, opgewektheid en correcte omgang wordt nog steeds door haar ambtenaren op het verkeerde been gezet.Zoals Rick zegt, er gebeuren te veel vreemde dingen!Achterbaks, drie keer ja, mettertijd zul je ook van me horen!!!

 35. Petra Says:

  Onnozel, ondeskundig en een zekere mate van narcisme meet ik deze dame aan!!

 36. Marcel Says:

  @Petra, dat ze door haar ambtenaren wordt geringeloord betekent niet dat ze verwaand is. Ik mis het verband een beetje.
  Dat ze een portefeuille heeft waar je alleen kunt overleven als je de vastgoedbaronnen aan kunt mag zo zijn en dan zijn er weinig die dat kunnen. Ad Pastoor had in ieder geval wel de wind eronder en die liet zich door zijn topambtenaren NIET de les voorschrijven. De eerste 4 jaar lag ze in de watten bij strateeg Van merrienboer. Nu heeft ze het zwaarder. Het duo Rob-Staf is de dynamo volgens mij.
  Maar narcisme bij Mary Fiers, nee ik meen haar toch tenminste enigszins te kennen.
  Maar goed, ieder zijn gedachten daarbij.

 37. rick Says:

  Nogmaals, Mary Fiers heeft haar mond vol over burgerparticipatie, maar als puntje bij paaltje komt geeft ze niet thuis.

  Ergens anders in dit forum schrijf je over het Schellens terein. Ik weet dit nu al dat dit ook vernaggeld gaat worden en dat Mary Fiers daar voor 99% schuld aan is.

 38. rick Says:

  Overigens, ik ken gevallen waarin het beleid van Fiers indruist tegen het advies van commissies die de gemeente zelf heeft aangewezen en gevallen waarbij de europese regels zijn overtreden.

 39. Marcel Says:

  Dat is wel het recht van en goed bestuurdder. Adviescommissies prima, maar de verantwoordelijk persoon wikt, weegt en beslist. Dit alles natuurlijk mits de meerderheid van de zittende Raadsleden daar niet over valt.

 40. Petra Says:

  @ Marcel,
  Narcisme is bij ieder mens en valt niet altijd op te maken aan het uiterlijk.Wat ik bedoel aan haar, ze probeert zo gewoon mogelijk over te komen, geeft directe reactie’s op mails, ook voor een persoonlijk gesprek is ze te vinden! Maar als het puntje bij paaltje komt over wat ze gezegd heeft dán verschuilt ze zich achter haar ambtenaren, nader onderzoek is haar vreemd om ambternaren aan te spreken op hun fouten wat betreft wet en regelgeving!
  Blije en jolige Mary moet in stand gehouden worden, toch!

 41. Marcel Says:

  Dan is ze in ieder geval slim bezig. Over 2 jaar zie ik er een goede burgemeesterskandidaat in.
  En ik ben het niet helemaal met je eens dat ieder mens wel enigszins narcistisch is. Geloof me er zijn er die zonder narcisme door het leven kunnen. Een bevestiging van eigenwaarde is toch net wat anders dan narcisme en eigenwaarde hoeft niet bij iedereen bevestigd te worden als je in jezelf gelooft. Het is leuk als het gebeurt, maar niet meer dan dat.

 42. rick Says:

  @ Marcel. natuurlijk is het recht van een bestuurder om wel of niet gebruik te maken van een commissie, maar wat ik vreemd vind is dat uitkomsten de ene keer in de la blijven liggen en de andere keer breeduit in de krant worden uitgemeten; niet hoe het uitkomt.

 43. rick Says:

  @ Petra. Mijn conclusie over het vergunningenbeleid is dat de gemeente dubbele petten heeft. Natuurlijk is ze verlener, maar daarnaast is de gemeente ook aanvrager, grondbezitter, aandeelhouder etc. Dat vraagt om tegenstrijdige belangen en wie controleert de gemeente………?

 44. Marcel Says:

  @Petra, hele ware (en wijze) woorden die je daar neerzet: Men is absoluut oneerlijk en behandelt de ene ondernemer compleet anders dan de ander en zoekt dan de argumenten er wel bij.
  Ik kan er een boek over schrijven. Vreemd gedrag daar dikwijls. Horecastappenplan ? Zoals het ze uitkomt ? Voorbeelden te over.

  “En wie controleert de gemeente… ?” vroeg je ?
  Dat is eenzelfde vraag die je in Rusland kunt stellen. Wie controleert Poetin ?

 45. rick Says:

  Het is de laatste tijd weer veelvuldig lacherdelach met Job Cohen. maar ik moet hem nu de voordeel van de twijfel geven wat te maken heeft met zijn vorige functie als burgemeester. Ik ben het laatste jaar veelvuldig in Amsterdam geweest en ik moet bekennen dat ik me daar tegenwoordig veiliger dan in Eindhoven. Vooral de laatste weken wordt ik regelmatig op zeer opdringerige wijze lastiggevallen door uitgemergelde bedelaars die soms op agressieve wijze om geld komen vragen. Tijd van het jaar? Eurocrisis? Zou kunnen, maar waarom wel in Eindhoven en niet in Amsterdam?!

 46. Marcel Says:

  Bedelaars kweek je zelf. Eindhoven lijkt zo sociaal met heel veel vangnetjes her en der dat de stad een aanzuigende werking heeft. Een groter wordende stad moet die ellende erbij nemen, maar niet al te veel stimuleren en je helpt deze mensen niet door ze geld te geven.
  Daar zijn andere wegen voor. Men vertelt het allemaal door en de bulgaren, roemenen en andere oost-europeanen komen hier geluk zoeken.
  Het beleid in Eindhoven is niet consistent.
  Waar eerder geen bankjes meer werden neergezet en bestaande bankjes werden afgebroken omdat deze banken bij kinderspeelplaatsen en winkelstraten als slaapplaats werden gebruikt, is men nu weer allemaal dure banken ana het plaatsen in opknapplaatsen. In APV gebedel verbieden en stringent handhaven en oppakken. Maar waar laat je ze weer. Kost zakken geld allemaal. Maar een beetje politieagent kan toch afschrikwekkend werken. In ieder geval minder stimuleren en op dure plaatsen (Piaza) gewoon staangeld vragen, dat moet een ijskar ook betalen). Afijn is toch een zooitje met vergunningen en toestaan van zaken, de ene horecazaak mag wat de ander niet mag, betaalde kaartspelen volop, weet de gemeente veel, die laten het maar aanmodderen en pakken de zaken niet aan of kijken tussen de vingers door als ze je mogen. Meespeelt natuurlijk dat 66% van je ambtenaren buitensteeds woont en leeft en op tijd weer vertrokken is uit de stad.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties

 • Marcel: Slotwoord van Ben Dankers, voormalig bestuurslid (voorzitter?) van 'leefbaar eindhoven', toen het no...
 • Marcel: 50% van de Raad van Europa vindt ons land een belastingparadijs en 50% niet. Volgens democratische r...
 • Marcel: Goed dat het in orde is gekomen. Graag gedaan....
 • Bob: Hier terecht gekomen n.a.v. de actuele rechtsgang van Dré Rennenberg c.s. Zeer verhelderend, waarvoo...
 • Marcel: Ik zal dat eens nagaan. je hoort van me....
 • R. Hooijschuur: in 2010 is het boek "van Bussel" uitgegeven. Ik vroeg me af of het boek misschien nog ergens te krij...
 • rick: Terug naar Eindhoven. Nu Van Gijzel weggaat kunnen we misschien terugkijken op hoe alles is gegaan....
 • Marion Gelling: Hallo Marcel, Bedankt voor uw reactie. Jammer dat u niet meer in de gemeenteraad zit, want ik zit HI...
 • Marieke: Bedankt voor dit zeer uitgebreide en goed weg te lezen artikel....
 • Marcel: Sterkte. Zelf zit ik al diverse jaren niet meer in de gemeenteraad. Binnenkort is het weer verkiezin...

Politieke Babbel