‘Die rooie van Bussel!’ Haat-liefde verhouding met PvdA Eindhoven ? Wat krijgen we nou weer ??

mei 27th, 2012 by Marcel

Nou er is wat losgemaakt kennelijk. Zowat half Eindhoven valt over me heen inzake mijn schriftelijk verifieeerbare uitspraak (Groot Eindhoven) over financieel elan bij aanpak nu we ook in Eindhoven in alarmfase 1 zijn aangeland. Aanpak mede door de PvdA-Eindhoven dus. Notoire spenders toch ?
Een door de lokale PvdA gepubliceerde uitspraak over mijn virtuele schouderklop over behoorlijke aanpak door de Eindhovense PvdA met als voortrekker Staf Depla. Ik kan mijn gezicht nergens meer vertonen zonder dat mij vragen worden gesteld wat ik in hemelsnaam doe op een reclame-poster van de PvdA. Velen wrijven de ogen uit, wetende hoe kritisch ik ben op de financieel-economische aanpak. Dat zijn de nette lieden dan. Anderen hebben hun meesmuilende mond al eerder geopend en kreten  als “jij rooie rakker” komen veelvuldig mijn kant op. Men is verdwaasd, want ieder mens heeft immers een etiket op. En je moet voldoen aan datgene wat daar staat opgetekend.  En op dat etiket staat geschreven: anti-PvdA. Aldus velen. Principieel niet voor mij hoor. Ik geloof vooral in de mensen die het doen of die het nalaten te doen. Dat laatste bijvoorbeeld minder-verantwoordelijk of zelfs doldwaas geld uitgeven.
Ik moet beamen: het klinkt wat onlogisch: complimenten (nou is veelgezegd, meer waarderend zijn voor de weg die ze nu steeds meer gaan bewandelen), voor het zo dikwijls door mij neergesabelde PvdA beleid. Ook mijn verregaande kritiek, ook heden op de landelijke PvdA over hun inzet om de financien te beteugelen, kan dat dan wel in een ademtocht met een wat positief onthaal voor het optreden van een lokale PvdA ?


Natuurlijk. Ik ben het vaker wel eens met specifieke dossiers, neem nou eens de zet van Bos om de stekker uit die regering te trekken omwege negeren van afspraken over Afghanistan, dat is 100% applaus mijnerzijds. Lof en hulde daarvoor, weg met de oorlogszuchtige ijzervreters van de VVD ! De geschiedenis gaat de tegenstanders van de Afghanistan-missie gelijk geven. We weten dat we ook nooit in Sebrenica hadden mogen staan. Een taak aannemen zonder macht te hebben. Dodelijk is dat. Van fouten moet je eigenlijk leren.

Landelijk ben ik het verder inderdaad ook weer TOTAAL ONEENS met het PvdA standpunt over financien: verder gaan met doorlenen en uit de pas blijven lopen tussen inkomsten en uitgaven. Diederik Samsom wil zelfs de 3% tekort-norm, waarbij dus nog altijd jaarlijks meer wordt gespendeerd dan verdiend, niet gaan waarmaken in de komende jaren. Dat de SP dat niet wil, bevreemd mij geenszins, die zijn altijd al onverantwoordelijk bezig, waardoor eens in de 8 jaar de VVD voor eenzelfde termijn in het geweer moet komen om alle ontstane rotzooi weer op te ruimen. Inzetten op duurzaamheid, wat een prima keuze is, kan ook met een nette in plaats van een scheve begroting.

Mijn redelijk positief klinkende kreet op de PvdA-pagina in Groot Eindhoven ten aanzien van het onstane inzicht en aanpak van de problemen in Eindhoven staat dus niet een op een gelijk met mijn mening omtrent de aanpak van de PvdA-landelijk. Ik blijf van mening dat de groeiende schuldenberg per omgaande ingedamd zou moeten worden en ben ervan overtuigd dat we zelfs met een jaarlijks doorgaan met een 3% tekort we onszelf tekort doen. Tegen de stroom in deze mening onderhand. Gelukkig zijn mensen als Rutte en Merkel standvastig en ik reken op hen. Rotsen in de branding en het waard om steun te geven op economisch herstelterrein. Wegblijven bij die onverbeterlijke schuldkampioenen, die over investeren spreken waar ze jarenlang het geld complet verbrasten. In gouden tijden slim zijn, maar te vele politici hebben een etiket op hun voorhoofd: “ik was oliedom toen ik geld had”. En de wereldeconomie krijgt de schuld waar ze zelf faalden. Wie van de dames en heren politici durft er een boek te schrijven met de titel: “oh wat was ik dom en kortzichtig toen ik macht had!” Strooien met geld van anderen is zo goedkoop. Daarom mag je deze crisis ook wel een zege noemen. Het financieel verstand moet weer komen bovendrijven. ‘Altijd groei’ is irrealistisch. Wat doen we bij krimp ? Tegendraads investeren ? Best, maar dan wel met eigen geld en niet met geleend geld als je als publiek orgaan al onder de schuld aan het bezwijken bent.

Dat alles neemt echter niet weg dat de PvdA-Eindhoven nu als een ‘bezetene’ bezig is om orde op zaken proberen te stellen. Door de nood gedwongen ja, maar Staf Depla cs., en met hem het College van B & W, accepteert niet alles zomaar meer en laat bijvoorbeeld geen specifieke wethouder zonder deugdelijk dossier een greep van 58 miljoen uit de kassa halen zoals een jaar of 5 geleden gebeurde (M. Mittendorf). Shame, shame natuurlijk voor de gemeenteraad, die dat accordeerde. Natuurlijk weet ik ook dat wethouder Fiers een aantal financiele zeperds van jewelste heeft veroorzaakt en te laat grip heeft genomen op een aantal afschuwelijke dossiers. Ik ruik de projectontwikkelaars en aanverwante lieden waarmee je beter niet zaken moet doen, kwestie van ervaring. Herman van Herwaarden was een dure jongen, maar ik zag nimmer een slechter plan dan dat van een huurvooruitbetaling ineens van 25 jaar huur aan Trudo inzake Plaza Futura, omdat de gemeenteraad 3 miljoen te weinig fourneerde voor de nieuwbouw in een voorgaand Plaza-plan.  Afgrijselijk. En de wethouder Fiers maar geloven dat het zo’n geweldig idee was…..die voer blindelings op Mister alliteratie. Teveel is de gemeente bedot. En zijn bestuurders te goedgelovig of amateuristisch bezig. En ook het teleurstellend en slecht factureren is een zaak die je in mag wrijven. Toch mag het gezegd worden dat men doende is om het tij te keren. Ik blijf daar bij en ben vol goede hoop, wetende dat het nu kantje boord is want er moet niet veel gebeuren of we zijn het haasje. Maar Depla gaat het redden. Hij kan het en zal het willen waarmaken. De titel: ‘de man die de catastrofe niet kon indammen’ laat deze heer zich niet aansmeren. Het mes erin en snijden maar. Ik geloof er in.  Met een beetje druk wordt alles vloeibaar. Nooit kan natuurlijk alles ineens goed gaan, maar de omslag is onmiskenbaar. En dat mag wat mij betreft verteld worden. Ik sta daar volledig achter en zal me met mijn mening nooit laten leiden door meer of minder vriendjespolitiek en ook niet door het omgekeerde. Mijn mening zal door een dergelijk etiket ongewijzigd zijn.  Geen mens kan bijvoorbeeld ook bestrijden dat de huidige fractievoorzitter van de PvdA een (terechte) stok in het wiel stak om weer verbazingwekkend slechte dingen te gaan ondernemen met het TD gebouw. Ook die credits mag je de PvdA geven.

En daarmee zal de massa die me nu bespringt het echt moeten doen. Ik hoor het Dre Rennenberg al zeggen: “Marcel laten we een zwartboek maken dat 3 x zo dik is als voorheen”. Geen probleem voor ons. Maar mijn opmerking over verstandige strengheid nu bij bedelen door menigeen is gemeend. Let wel: na dat PSV-dossier dus. Dat was niet goed. Zeker niet. Een heus opzetje. Slecht beleid subsidieren. Maar ik geloof in de missie van Staf Depla en weet dat hij er stevig op inzet: een beter financiele orde daar.

Nog even terug naar de landelijke PvdA. Ik ben geen fan nee. Jammer vind ik dat die Samsom aan het roer zit daar. Hij moet zich waarmaken en raaskalt soms. Zit te zeuren over de BTW. Zeur eens over vele andere dossiers waar je zelf als partij er helemaal naast zat. De JSF of zo, waar andere landen langzaam maar zeker op alternatieven overstappen en niet voor niets. Hij zoekt een excuus omdat hij er te laat in wilde stappen. Zeur dan maar over die mislukte Vogelaargelden of over de Afghanistandmissie, zo dwaas, ja ook de PvdA heeft onze jongens primair uitgezonden !  Diederik wilde bij zijn aantreden een beetje de stoere jongen uithangen en wordt gek gemaakt door het journaille, waar hij als slimste jongetje van de klas wil uitkomen, maar feitelijk gezien was zijn ontbreken bij dat voorlopig akkoord om de opdrijvende rente ten laste van BV Nederland in te dammen geheel misplaatst. Ben eerlijk vent, je komt zo goedkoop over anders als zelfs Pechtold en Sap je in bestuursverantwoordelijkheid overschaduwen. ook voor hen waren het nare maatregelen. De permanente Belgische formatiecrisis werd in Europa beslecht. Moeten we dat ook in Nederland laten gebeuren ? Als het aan lieden als Samsom ligt wel ja. Onverantwoordelijk gedrag.

Toch spreek ik de hoop uit (en ook dat kan dus !) dat er na september 2012 een regering komt waarbij een brede zakelijk alliantie komt van VVD tot en met PvdA. Waarom ? Het land heeft in deze dwaze tijd een brede basis nodig en moet de politieke randjes er snel van afsnijden hoe groot ze ook zijn (PVV-SP). Dat Samsom nu inzet op de SP is compleet de verkeerde weg. Natuurlijk wordt de SP groot. En veel groter dan de PvdA. Maar dat wil niet zeggen dat we ze moeten laten regeren.Alsjeblief niet zeg. Nog verder het moeras in ! De PvdA moet vooraleerst ervoor zorgen dat ze reeel is en zo reeel dat ze met de andere grote zegevierder (VVD) kan samenwerken. Anders krijgen we echt Belgische toestanden. Dat zie ik Diederik niet doen. Laten er socialisten opstaan die dat beter kunnen en meer verantwoordelijkheid tonen dan deze blaag.

En een partij als D66 zal ook eens moeten kiezen. Echt kiezen en niet dat zo buigzame rietachtige fundament van de CDA gaan overnemen. De VVD MOET in de regering. En D66 is een logische partner. Evenzo de hele confessionele groep CDA/CU en als het echt nodig mocht zijn SGP, die met immateriele zaken niet meer van deze tijd is en belemmerend werkt. Om de boel te laten sluiten zou de PvdA niet naar links moeten kijken, maar naar het centrum. Een man als Martijn van Dam zou een oneindig betere persoon zijn om die verbinding waar te maken. Met dat manneke Samsom wordt het 3 keer niks.
De Partij van de Arbeid heeft socialisten nodig van het type Raaijmakers. Sociaal-realisten noem ik ze. De Burema-types ja. Ook Staf Depla reken ik daartoe. En Van Gijzel ? Die zou ik graag eens op de stoel van Opstelten zien zitten een jaar of 4. Want bij deze liberaal vergeleken is zelfs Rob een echte realist, die het beter daar in Den Haag zou doen, omdat hij weet wat er leeft en in die blauw-ivoren toren dus niet. Ook dat durf ik zomaar te zeggen.
Een kabinet zonder Rosenthal, zonder Opstelten, zonder Hillen, (krijgen jullie daar ook zo de rillingen van..?) en mogelijk met een ander dan Spies zou het land toch mooier maken vind ik. Rutte was ooit een links-liberaal. Hij is naar rechts opgeschoven nu, enerzijds door het economisch tij gedreven en anderzijds door de feitelijke politieke situatie die nu allengs wat aan het veranderen lijkt. Maar bovenal is Mark Rutte de lenigheid zelve. Laat hem voortgaan dus. Zonder die bevogende oude heren erbij. Solo in een alliantie met ‘redelijk links’, de Pro-Europeanen dus.

Deze laatste kreet bij dit item is geheel passend, omdat half Nederland onderhand een anti-Europa denkbeeld krijgt aangemeten (PVV-SP). Ik ben VOOR EUROPA. LEVE EUROPA. Leve de Europese integratie en leven een gezamenlijke economische realiteit. Met discipline. Discipline die ook Nederland had losgelaten. Daarom kunnen wij niet alles aanklagen waar wij zelf in de fout gingen (en voor sommigen nog willen gaan !) en onze begrotingen steevast uit de rails lieten en laten lopen. Want er wordt soms wat afgekletst en nagepraat.

Toen ik nog in de Eindhovense gemeenteraad zat, ontstond er een discussie met raads-, maar vooral college-, voorzitter Sakkers. Over sluitende begrotingen en minder sluitende begrotingen. De man bestreed dat er geen sprake was van een sluitende begroting. De begroting was zwaar negatief en om quit te spelen moesten er grote happen uit de reserves gehaald worden, we teerden snel in en aten de provisiekast leeg. ‘De begroting was wel in evenwicht’, was zijn verhaal. De begroting was dus niet in evenwicht en daarom moeten we de in voorgaande jaren opgebouwde (NRE-) reserve aanspreken. Een noodgreep die een structureel karakter zou krijgen. Evenwichtig ? Nee uit het lood geslagen. Weggraven van een reserve die later grotendeels terugbetaald moest worden aan de NRE en er dus eigenlijk niet was….

(de uitspraak van Ans Heesterbeek, fractievoorzitter van de SP Eindhoven destijds was veelzeggend: “wat hebben we eraan het geld op de plank te laten liggen, we moeten het besteden daar zitten we hier voor……..”). De politieke realisten van toen (leefbaar eindhoven en Ouderen Appel) wezen toen al op het feit dat er andere tijden komen en je dat geld nog hard genoeg nodig zou hebben. Dovemansoren ja. Zeker.
De term van sluitende begroting mag mijns inziens wat genuanceerder gebracht worden. Een onevenwichtige begroting die alsmaar noodrantsoenen aanspreekt om in evenwicht te geraken is voor mij een lekkend schip. Te veel lieden willen nog altijd maar daar mee steeds verder van de kant af roeien. Levensgevaarlijk en onverantwoord. Het moet daarom de gemeente Eindhoven verboden worden om nog meer geld bij te lenen. Dat dwingt tot echt ingrijpen en wel terstond. Wie maakt daarvoor een motie ?
De PvdA ? Dat zou wat zijn!

20 Reacties »

20 Responses

 1. karin wagt Says:

  Hoi Marcel,
  Even een aanvulling op het TD gebouw: dat was mijn eerste wapenfeit: destijds had niemand de stukken gelezen en stond het als niet-discussie stuk op de raadsagenda. Ik heb zowat iedereen aangesproken, niemand maakte zich er druk over. Totdat ik maar een motie en een amendement gemaakt hebt en mensen wel gingen lezen. Pas daarna is alles in gang gezet. Dus zonder mijn actie destijds stond het TD gebouw nu al in de steigers om het klaar te maken voor de komst van de ambtenaren. Mieke heeft zich daarna sterk gemaakt voor de second opinion. Het was dus een gezamenlijke actie op een door mij ontdekte stomitieit!

 2. Marcel Says:

  O.K. ik zie niet alles natuurlijk vanaf de overzijde van het Wilhelminakanaal. (:-)) Maar Mieke Verhees is zeker de dame die met de veren is gaan strijken hoor. Ze heeft het dossier goed opgepakt en afgerond. Dat jij haar op dat spoor zette is natuurlijk ook formidabel en ere wie ere toekomt. Ik wist het niet dus. Dank je voor deze aanvulling.

  Er blijven veel feiten onderbelicht. Wie weet nu dat Rob van Gijzel burgemeester van deze stad kon worden door enkel en alleen de partij: leefbaar eindhoven, met ondergetekende als voornaamste weegschaalgewicht (het gedrocht van een burgemeestersverkiezing, wij hadden de beslissing in handen). Zonder ons zou er nooit een burgemeester van Gijzel zijn geweest. Misschien dat hij dat zelf niet eens beseft.

  Dan Eindhoven365. Die organisatie zou er nooit geweest zijn zonder het eerste initiatiefvoorstel vanuit de Raad, raadslid van Bussel die de toeristenbelastinghoogte liet exploderen (van 1 gulden naar 3 gulden 50) en de revenuen in het laatje van de branche bracht hoewel er geen doelbelasting hiervoor is toegestaan. (De PvdA wilde naar 1 gulden en 2 cent). Met dat miljoenbedrag startte CityDynamiek. Daar kwam de bushokjesreclame (abri) en dat soort zaken bij en ineens was er een organisatie met geld om evenementen te realiseren. Uit de handen van ambtenaren/bestuurders en in handen van de branche. Dat was het begin. Onbekend bij vele raadsleden neem ik aan.
  Het gaat niet altijd om de eer. Gratis O.V. werd weggehoond. Totdat de PvdA het zelf ging doen, toen was het in orde. De eer aan een ander laten kan soms versnellend werken, zeker voor een kleine fractie. Hoe iets ontstaan is is later van minor importance.

 3. karin wagt Says:

  Hoi Marcel,
  Daar heb je helemaal gelijk in: het gaat er meer om dat er iets gebeurd dan door wie het gebeurd en de bijbehorende eer.
  Maar de trots dat jij iets wezenlijks voor de stad hebt kunnen veranderen speelt ook mee en dat proef ik ook uit jouw voorbeelden!

 4. Marcel Says:

  Klopt natuurlijk. Ieder mens heeft dat. En die dat niet hebben zijn leugenaars.

 5. Marcel Says:

  Eigenlijk, lieve Karin, wil jij zeggen dat ik er stiekem trots op ben dat ik Van Gijzel heb gehaald ?? begrijp ik dat goed ? Of begrijp ik er de ballen van ?
  Indien a. : Vertel dat niet aan jullie raadsvoorzitter aub. Dan houden we dat geheim. Geleuft gin mensch.
  (:-))))))

 6. Marcel Says:

  En nog een bekentenis. ik vind hem helemaal geen kwaaie jongen. Maar soms maakt ie me wat boos. ik vertel hem dat zelf nog wel eens waarom. Sommige dingen doet hij erg goed en de man is gek van Eindhoven en dat alleen is al top. het is natuurlijk geen Best, maar toch……

 7. karin wagt Says:

  Volgens mij begrijp je er de ballen van: heb jij gezorgd voor de komst van een referedum of heb je van Gijzel persoonlijk zelf gevraagd te solliciteren? Dus b met als resultaat a!

 8. Marcel Says:

  Iedereen wist wie het zou worden als het referendum doorgang zou vinden. 22-22 en wat doe je dan ? Nee Karin, in de politiek moet je 2 zetten verder kijken. het ging niet om een referendum, het ging om de man die de vorige keer het moest afleggen tegen Sakkers. dat was iedereen duidelijk. En zo geschiedde.
  Wie snapt er wat van politiek ? Vertel mij geen indianenverhalen. Stap 2 wordt in de politieke strategie altijd gezet voor stap 1.
  En zo is het. Lessons to learn wellicht.

 9. rick Says:

  Langs deze weg wil ik toch mijn complimenten maken voor de PvdA. Nog nooit heb ik een slogan gezien die zo treffend is voor een organisatie

  DE PVDA MAAKT HET VERSCHIL

  Ze zeggen het zelf al; we maken verschil uitgaven zijn groter dan inkomsten, dus inderdaad een aanmerkelijk verschil. Maar goed. Voor mij blijft de PvdA-Eindhoven toch wel de omgekeerde Robin Hood. Veel geld spenderen aan prstige-projecten. Sporthogeschool, PSV en ondertussen faciliteiten voor de gewone burger ontoegankelijk maken. Ik ben benieuwd hoe Frank en Arnold zich hieruit gaan redden.

  En dan het Stadionkwartier; wie gaat deze puinhoop oplossen; ik vrees de gemeente. Het is niet een object waarmee we iets fiers binnen Eindhoven hebben neergezet. Wel dankzij Fiers; ik vraag me af hoe ze zich daaruit gaat redden. Misschien dat ze dan opeens wel kan communiceren? Als het onderwerp haar te moeilijk wordt geeft ze na een nietszeggende zin al op (Twittercommunicatie?)

  Her berbaast me dat je van Dam boven Samsom verkiest terwijl je tevens aangeeft dat je niets moet hebben van de het gedoe rondom de krachtwijken.

  En tja….je blijft nogal vaag over van Gijzel.

 10. dre Says:

  Marcel,
  Jaren lang speelden geld geen rol, dat weet jij als geen ander. Jaren lang hebben wij samen geadviseerd om, het wat geld uitgeven betreft, rustiger aan te gaan doen.
  Rollen moest het en het ging mandje in en tienvoudig mandje uit. Weet jij nog welk mandje ik bedoel? Op dit moment is mop zo lam als iets. De poen is op!!
  Daarom hebben wij enkele weken geleden al aan je wens voldaan om een halt toe te roepen aan het nog steeds uitgeven van geld dat er niet is.
  Overigens ben ik nog steeds je maatje ondanks de advertentie in Groot Eindhoven!!
  (Dat viel me wel tegen)

  Hier een gedeelte uit die motie
  Stellen de raad voor:
  Het college te verzoeken:
  1.de raad een voorstel te doen om het vigerende delegatiebesluit aan het college om leningen aan te gaan tijdelijk in te trekken;
  2.ieder voornemen tot het aangaan van een langlopende, kortlopende en kasgeldlening onmiddellijk aan de raad voor te leggen.

  Eindhoven, 5 juni 2012
  Het lid van de raad,
  A.Rennenberg (Ouderen Appèl Eindhoven), voorsteller

 11. Marcel Says:

  @rick: ik denk dat ik iedere kandidaat PvdA-leider beter inschat dan die joker die ze nu aan het hoofd gezet hebben. Maar een fractie die zich door de partijvoorzitter de maat laat nemen en hun bevoegdheid ontnemen verdient niet beter. En dan Van Gijzel, tja… beetje vaag, dat komt omdat ik niet alles kan delen. Ik had het publiek kunnen maken, maar is sjieker om dat een op een te doen. En dus blijf ik vaag. Misschien kan ik daar nog eens buiten dit blog je vis a vis iets zeggen daarover.
  Het was in ieder geval niet erg netjes. Maar om daar nu heel veel ophef over te maken. Ik denk niet dat dit zijn en mijn zaken dient. Lange tenen en zo.
  Maar daarbuiten kan ik dan wel weer waardering opbrengen dat ie het strijdbaar tegen Opstelten opneemt met zijn GBA-achtige wietpasgebeuren, waardoor niet alleen een oneerlijke concurrentie in Nederland wordt gestimuleerd (ligt Nijmegen NIET aan de grens ? En Tilburg en Den Bosch wel ?) maar daarnaast ook voor 80% belastingvrijstelling wordt gegeven door het naar de achterpaden in de wijken en taxi’s te dirigeren. Taxfree man !! En dank zij Yvo alles in handen van de straatbendes. mooi mooi toch. Wat een land zeg. Wat een bestuurder. Van Gijzel zet zijn hakken in het zand waar dat mogelijk is en daar heeft de man 100% gelijk in. Dat er door zijn vrijstelling GBA nog meer oneerlijke concurrentie komt, tussen Brabantse steden is echter ook onbegrijpelijk. Het credo zal wel zijn: Als Opstelten er een zooitje van maakt, mag ik er ook wel een beetje aan gaan rommelen. Leg het de burger maar uit, de verschillen per provincie en per stad. Lijkt nergens op.

 12. Marcel Says:

  @Dre: Het mandje van roodkapje van de Biggelaar natuurlijk Dre, Dat weet ik en dat weet 1/3 van de Raad nog wel. Doe maar allemaal verzamelen en dan zullen we wel eens kijken wat we gaan betalen uit die mand. Lever maar in bij Gaby…. ja, wat een tijd. De tijd van bruis en spending.
  ik wist dat ik je niet plezierde met mijn mening dat ook de PvdA Eindhoven n u bezig is met orde in de financiele chaos aan te brengen. Dat is echt mijn mening. Ik vind die Staf geen echte financiele rekenmeester maar dat hoeft ook niet. Hij moet het roer in handen nemen en meer naar rechts toe sturen weg van dat spilzieke linkse sop. En daar is hij mee bezig. En ik heb daar wel vertrouwen in. Zeker geen slechte wethouder zeg ik maar wat eufemistisch.
  De motie is uitstekend.
  Maar wordt die ook aangenomen ?
  Denk het niet dus.
  Het is toch een vaste regel dat alleen moties van GL en PvdA worden aangenomen ?

 13. rick Says:

  Nou Marcel, je weet de zaak wel spannend te houden. InformatieGIJZELing?

  In ieder geval verwacht IK na 12 september geen Belgische toestanden. Veel beter; ik verwacht Griekse toestanden! 🙂
  35 zetels PVV
  35 zetels SP
  Dan blijven er nog 80 over. Het zal dan wel heel moeilijk worden een stabiel kabinet te vormen. Misschien dat het dan in Den Haag gaat doordringen dat er iets strucureel moet veranderen!

  Eenieder denkt nu dat die arme Rick nu echt een zonnesteek heeft opgelopen, maar wacht maar tot september 😉

 14. Marcel Says:

  Eens met je conclusie dat het een zeer lastige formatie wordt. De rechter en linkerkant er afsnijden (PVV-SP) betekent een fors deel van de populistisch geworven anti-europa kiezers aan de zijkant duwen. Dat betekent echter nog meer: verantwoordelijkheidszin bij de andere partijen. De een kan dat beter dan de ander. Als de PvdA ziet dat ze op de wip zitten gaan ze rare dingen eisen. dan moeten we opnieuw naar de stembus of toch weer Wilders inladen. Alleen de VVD zegt niet vooraf NEE tegen de gouden lokken van Geert. Het wordt zeer lastig. Misschien beter om geen verkiezingen te houden.

 15. montis Says:

  Zoals ik laats tegen iemand zei: “Als de PvdA een pin-up nodig heeft, dan zoekt ze politiek correct naar een spijtoptant”.

 16. rick Says:

  Als de VVD met de PVV gaat regeren zullen ze nooit meer geloofwaardig overkomen. Linker- en rechterkant eraf snijden is een korte termijnoplossing. Als het middenkabinet mislukt krijg je een uitslag in de trant van:

  50 zetels PVV
  50 zetels SP

  Het probleem is doodleuk veroorzaakt door JP. Hij heeft het NEE tegen Europa nooit serieus genomen. Wanneer dit wel was gebeurd zaten we ook in de crisis maar dan hadden we er op z’n minst anders tegen aangekeken.

 17. Marcel Says:

  Als JP een vent was geweest had hij NEEEEEE tegen Europa gezegd ! Dan had heel Nederland de andere kant gezocht en was VOOR Europa gaan stemmen. Het was gewoon een proteststem tegen dat lulletje rozenwater.
  Eeens met rick over het verlies aan geloofwaardigheid als VVD weer met PVV gaat vrijen.
  Maar de krux ligt in september niet bij de reguliere partijen welke kant we opvaren. Durt D66 met de SP in zee ? Ik denk van wel en dat is dan meteen een duidelijke aanwijzing om niet op D66 te gaan stemmen. De midenpartijen D66, GL en CDA bepoalen welke regering er komt.
  Geen Roemer aub.

 18. Marcel Says:

  Nou, de nieuwste variant van gisteren die ik over me heen kreeg: “Je hebt je laten kopen “, en “Je bent er ingetrapt”.
  Wat denken mensen toch soms dat ze het wel weten.
  Zucht. Ben in het stadium gekomen dat ik maar geheimzinnig glimlach en de discussie niet meer aanga. Ik weet wel beter.
  De leukste is wel: “Dat mijn beroepscarriere op het spel staat als de Gemeente Eindhoven toch door het financiele ij gaat zakken”, wat volgens enkelen zeker staat te gebeuren gezien de slechte situatie nu.
  Staf Depla weet dus wat hem te doen staat ! (:-)

 19. Petra Says:

  Toch weer in the picture, alive and kicking!

 20. Marcel Says:

  Yes, Ehv back to Best ?

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties


Politieke Babbel