Een erg dure theaterzaal waar nog geen 10% van de tijd theater in gemaakt wordt, is dat de natte droom van Meulensteen en Verhees, na 10 jaar speurtocht naar nieuwe behuizing voor Plaza F. ?

maart 14th, 2013 by Marcel

Van al te veel zakelijkheid mag je de PvdA Eindhoven niet betichten. Hoe een man als Arnold Raaijmakers daar verzeild is geraakt is me soms een raadsel, die kan nog wel tellen, maar lijkt een dolende in deze gekke winkel waar weinig ondernemerschap aanwezig lijkt te zijn.
Natuurlijk neemt Mieke Verhees het op voor haar voormalige ‘baas’ cq opdrachtgever van weleer, want zij  mocht enige jaren geleden daar haar geld maandelijks ophalen. En ook vriend Meulensteen, partij- en Raadgenoot kan zeggen dat hij ooit als manager bij een andere subsidietrekker heeft bewezen dat het een echte PvdA-er was, want ook dat werd een financieel drama destijds toen hij daar de scepter zwaaide, bij Dynamo ja.

Ik reageer en doel natuurlijk op de ingezonden brief vandaag in het Eindhovens Dagblad, waar deze PvdA-corypheeen hun culturele zegening over stads trots, de nieuwe Plaza Futura geven. De, in mijn ogen, verkrampte poging van raadsleden Meulensteen en Verhees om de bijna Theaterloze nieuwe Plaza Futura toch in de rails te tillen komt bij mij over als een vriendendienst.
“Het is allemaal niet zo erg”, zeggen beiden….
En ook: ‘de uitgangspunten zijn gewijzigd toen men met het plan Nat Lab kwam, het programma van eisen kwam toen op de tocht te staan’.
En ook: ‘de gemeenteraad en verantwoordelijk wethouder hebben met deze ommezwaai ingestemd’……….


De geschiedenis maar vooral ook het rentmeesterschap:
Iedere Eindhovenaar weet onderhand wel dat je een PvdA-er nooit met 14 miljoen moet laten spelen want dat wordt een regelrechte ramp, want van geld hebben ze totaal geen verstand. Ik zeg dat zo concreet omdat het steeds weer opnieuw blijkt en deze stad financiele catastrofe, na catastrofe ondergaat sinds deze club een vaste faktor in stad’s politiek is geworden.
Ooit vond Verhees het een geweldig plan om alvast 25 jaar huur vooruit te gaan betalen (a € 400.000,00 per jaar) zodat Trudo dat theater/annex-filmhuis kon bouwen of liefst nog aanbouwen bij hun machinekamer waar dan de restaurantformule meteen nieuw leven kon worden ingeblazen. Een grootverdienende (externe) gemeentedirekteur van Fiers werkt dat plan uit en Verhees en Trudo stonden beiden aan de zijlijn om het hardst te klappen voor zo’n idee. Bijzonder! Jammer voor Trudo, en gelukkig voor de gemeente, ging dat plan kantjeboord niet door en de direkteur verkaste maar naar Strijp-projecten en ging wat op afstand adviseren. Dat een PvdA en met name de fractievoorzitter zo’n financiele truc niet doorziet heeft me hooglijk verbaasd. Hoe kun je als (be-)stuurder ooit beter met lege handen komen te staan. De huur is voorlopig weggewerkt en weinig meer zichtbaar in de gemeentebegroting en dat vergemakkelijkt natuurlijk iedere discussie. Met zo’n strategisch plan zou je eigenlijk bankier moeten worden. Die doen al jaren als core-business, het uithalen van dergelijke strapatsen.

Wat wil ik nog kwijt over de ingezonden brief van het duo ? Mijn twijfels over het vakmanschap op zakelijk terrein zal jullie duidelijk zijn.
‘Dat de gemeenteraad volmondig heeft ingestemd met het feit dat van die dure theaterzaal er minder dan 10% van de tijd (30 dagen op 365 dagen) theater opgevoerd wordt’,  is een mededeling die ik graag even aan de andere fracties zou willen voorleggen. Was dit de bedoeling jongens en meisjes van 10 jaar speurtocht naar een nieuw onderkomen met tal van plannen, waar ik de geschiedenis graag op nalees ? En was er een totale omkeer in denken hierbij toen het Nat Lab in zicht kwam, waarbij de theaterrol inderdaad nog slechts als hele dunne randversiering om een bioscoop wordt gedrapeerd ? Minder dan 3 dagen per maand ook nog even een ietsiepietsie theaterachtige invulling in de nieuwe (gesubsidieerde) bioscoop ?? Ja, is dat conform de kern van de gouden Plaza-formule die het waard was om zoveel overheidssupport te krijgen en die wegens succes uit haar jasje groeide (de bijna alweer vergeten direkteur die er zo hard aan trok, Geert Colsen, ex-direkteur: “als we meer ruimte krijgen kunnen we veel meer geld verdienen.., we barsten wegens succes uit ons Leenderweg-jasje, we moeten echt groter, we kunnen de mensenstromen niet meer handelen‘). Of spreken we nu gewoon over een ‘AANGEKLEDE BIOSCOOP’ ?

Als dat antwoord voor afserveren van 92 % van gebruik van Theaterzaal voor theaterachtige zaken met een ‘JA’ door de rest van de gemeenteraad (buiten dit duo) en wethouder wordt beaamd en onderschreven dan vraag ik me hardop af of het onlosmakelijk drieluik: Theater, film en food, uberhaupt nog subsidiewaardig is, of zelfs subsidie-claimend kan zijn. Het spreekt dan wat mij betreft vanzelf dat je ook  je subsidie volledig terugneemt, want voor de zelfgenererende bioscoopformule is geen geld nodig immers.
Ik zou iedere moderne bioscoop aanraden om mijn juridisch beklag te doen i.v.m. mogelijk oneerlijke staatssteun waarbij ik dan aangetoond zou willen hebben dat die 30 theaterdagen inderdaad € 650.000,00 euro kosten en specifiek ook inzoomen op de personeelslasten met name ook de direktiesalarissen waarbij 92% als niet subsidiabel zou moeten worden beschouwd.  Een eerlijke concurrentie, daar heeft de markt recht op. De film & food-functie functie moet, zoals in de plannen staat aangegeven, de armlastige (? nou ja, als je het goed doet hoeft dat natuurlijk niet zo te zijn !) theater-functie overeind houden. Nou met zo’n opzet moet je je maar volledig zelf commercieel bedrupen en valt de overheidstaak echt weg.

Als je dat op zo’n geweldige manier uitkleedt, dan kan die laatste 8% ook best weg en moet de gemeente die randversiering maar elders gaan onderbrengen en een modern filmhuis dat inderdaad geld genereert maar ontlasten van deze zo ontzettend beperkte opdracht.

Geef dan een man als Giel Pastoor maar opdracht om op zeg 90 of 120 dagen per jaar ergens in de stad het zo gewenste vlakke-vloer-theater te organiseren.
De overmaking van € 650.000,00 eurootjes op de Parktheater-rekening is dan daarbij de tegenwaarde en ik zeg dat hij daar best eens goed naar wil kijken en misschien kan het aloude Plaza van Theo van de Laar aan de Leenderweg nog wel een rol bij spelen. Ik wil daarmee aangeven dat we daarvoor geen Plaza nieuwe stijl met een gebouw van 14.000.000,00 voor nodig hebben in deze stad, beste M& M (ditmaal in de variant Mieke & Meulensteen).

Rest mij de zaak voorlopig  af te concluderen met de Brabantse uitspraak: “Het lijkt weer nergens naar”.
De verbazing van de Eindhovense burger moet inmiddels fors afgestompt zijn. Het bestuur is de weg echt kwijt geraakt.

4 Reacties »

4 Responses

 1. Rudy Reker Says:

  Marcel. Het was niet de voltallige gemeenteraad die heeft ingestemd met het Natlab. Ook het volmondig instemmen met de bouw van de theaterzaal en de bijbehorende begroting waren partijen als de Lijst Pim Fortuyn, het Ouderen Appel en de SP tegen. Daar hebben wij nooit een geheim van gemaakt.

  Een begroting is op papier altijd sluitend te krijgen, maar dat is een papieren werkelijkheid en heeft niets met de realiteit te maken. De realiteit zal blijken te zijn dat er structureel een verlies op Plaza Futura gemaakt zal worden, welke verliesgevende gaten met een verlaging van de huur en/of met een verhoging van het subsidiebedrag gedicht kunnen worden.

  De stemgerechtigde burgers van onze stad hebben het immers zo gewild. Of toch niet?

 2. Marcel Says:

  Dat leek me ook al sterk Rudy, maar de suggestie werd in die ingezonden brief van dit duo gewekt.Ik vergeet nooit meer de discussie met de B&W ploeg van de vorige ronde waarbij men stelde dat er geen negatief jaarrekeningsaldo was als je dat negatieve miljoenentekort kon afwentelen op de reserve. Als je dan nog iets meer geld gapte uit de reservepot dan zou er sprake zijn van een heus exploitatieoverschot, in bedrijfstermen jaarwinst !
  Zo werkte de gemeente jarenlang. Je krijgt zo’n denkwijze niet uit de koppen van wethouders van financien, of Europese leiders en nu roepen enkele hoogstaande zotten nog wel dat onze pensioenfondsen moeten gaan beleggen in hypotheken omdat het rentepercentage dan omlaag kan en de pensioenfondsen namelijk met minder rente genoegen nemen (alsof die het zo florissant doen…). Ongelooflijk dat zoiets zwart op wit in de krant wordt geciteerd zonder enig commentaar van een echte deskundige…. Men heeft nog niets geleerd. Als we deze lieden moeten volgen zijn we rijp voor een volgende bankcrisis terwijl we nog in de naweeen van de huidige zitten.

 3. jo evers Says:

  Bent U gemeenteraadslid??
  Kan ik me niet voorstellen. Uw verhaal over Plaza F wemelt van de taalfouten en rare zinsconstructies. Als U als raadslid ook zo slordig bent, wel erg voor Uw kiezers.
  Eerst Nederlands leren, en dan meedoen!.
  Dat geldt toch zeker voor Echte Nederlanders.
  gr

 4. Marcel Says:

  Nee, ik ben geen gemeenteraadslid.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties

 • Marcel: Slotwoord van Ben Dankers, voormalig bestuurslid (voorzitter?) van 'leefbaar eindhoven', toen het no...
 • Marcel: 50% van de Raad van Europa vindt ons land een belastingparadijs en 50% niet. Volgens democratische r...
 • Marcel: Goed dat het in orde is gekomen. Graag gedaan....
 • Bob: Hier terecht gekomen n.a.v. de actuele rechtsgang van Dré Rennenberg c.s. Zeer verhelderend, waarvoo...
 • Marcel: Ik zal dat eens nagaan. je hoort van me....
 • R. Hooijschuur: in 2010 is het boek "van Bussel" uitgegeven. Ik vroeg me af of het boek misschien nog ergens te krij...
 • rick: Terug naar Eindhoven. Nu Van Gijzel weggaat kunnen we misschien terugkijken op hoe alles is gegaan....
 • Marion Gelling: Hallo Marcel, Bedankt voor uw reactie. Jammer dat u niet meer in de gemeenteraad zit, want ik zit HI...
 • Marieke: Bedankt voor dit zeer uitgebreide en goed weg te lezen artikel....
 • Marcel: Sterkte. Zelf zit ik al diverse jaren niet meer in de gemeenteraad. Binnenkort is het weer verkiezin...

Politieke Babbel