Financiele verantwoording door College B&W Eindhoven over het jaar 2011: De Jaarrekening

juni 5th, 2012 by Marcel

Feitelijk is de verantwoording aan de burger (wat de burgerafgevaardigden, de gemeenteraad jawel, allemaal met ons geld heeft uitgevreten), HET belangrijkste dossier van het jaar. Maar velen beseffen dat niet en zien in de voorjaarsnota en begroting voor het jaar dat over ruim een halfjaar nog moet gaan beginnen, het belangrijkste thema.
Dat is dus de voorcalculatie maar in een nacalculatie, de effectuering van de plannen en de kostenbesteding, heeft menig raadslid niet veel trek.  Spenderen is immers veel leuker dan controleren of zelfs confronteren !

Velen van de raadsleden halen hun schouders dus maar enigszins op voor de jaarrekening en zien er een hoop cijferbrij in waarvan ze zeggen ‘geen kaas van te hebben gegeten’. Balans, exploitatierekening, concernverslag, blabla hele dikke boeken en nauwelijks te snappen voor een leek. Toch zit juist daar de krux waar een raadslid voor is neergezet: hij dient te controleren ! Met verregaande mandateringen en delegatiebepalingen is het toch al zo weinig doorzichtig allemaal, laat staan de helemaal losstaande organisaties die met het vergroten van hun subsidieinkomsten steeds minder in hun financiele huishouding laten kijken. Ondanks grote woorden en accountantsverklaringen die niet echt hout snijden is het toezicht feitelijk nihil. Gelukkig lijkt er op sommige schandalige dossiers zoals LUMENS, een kentering bezig. Wat dat betreft zou ik dat kleine wethoudertje, Lenie  ja, een pluim op de groene hoed willen steken. Dit ondanks het gegeven dat ik bij het uitdelen van pluimen veelal de halve natie over me heen krijg. Maar dat terzijde. Positief zijn kost je dikwijls je geloofwaardigheid.

Vandaag vindt in de Raadsvergadering de definitieve verantwoording over het afgesloten jaar plaats en het College zou zich moeten verantwoorden. Ik verwacht van deze Raad geen pottenbrekende analyses en ben benieuwd wie er uberhaupt hout snijdende zaken aandraagt. Kan het College lekker achterover leunen (twitterend zoals mening commissievoorzitter tijdens het voorzitterswerk aan het doen is ?? Geen gezicht Yassin zeg ik om er maar eens eentje uit te plukken) of worden er toch enkele terechte geldbrassende acties van de dames en heren bestuurders in het zonlicht gezet ? Het zou het College sieren als ze daar open en transparant in durft mee te gaan. Het zou een vast onderdeel moeten zijn dat het College een bijlage bij de jaarrekening aanlevert getiteld: de grootste zeperds van het jaar. Met daarbij natuurlijk de bedragen die hoogst onnodig in het putje zijn gegooid. Dat is zelfreinigend. Daar leer je van. Ik schat in dat dan de kampioen van 2011 wethouder Mary Fiers zou worden. Het zit niet mee natuurlijk zal ze zeggen, maar daarbij zijn er ook grote fouten gemaakt. Ben daar eerlijk in. Dan ben je een bestuurder van formaat.

Verder zou het, denk ik, goed zijn als de Rekenkamer eens een dossieronderzoek laat doen naar de inrichting en opdoeking en herstructurering van alle zaken rondom dat Veiligheidshuis en de diensten, over zeg de laatste 6 jaar. Met bedragen erbij. Wat heeft nou zo’n dikwijls wisselende direkteur gekost allemaal ? En waarom werd er steeds weer de bezem doorheen gehaald ?

Ik vrees dat de grote partijen redelijk neutraal hun zegje zullen doen en een enkele kleinere partij wel de vinger op de wonde durft te leggen.
Daarnaast ben ik van mening dat de wethouder van financien voortvarend bezig is. Hij moet ook wel. De sporen die in jaren zijn achtergelaten vragen om goede heelmeesters.

Landelijk wordt er ondertussen druk gefilosofeerd over een aanvoerderschap van Roemer & Co , de socialistische partij en Dierderickje wil daar vlug bij in de aanhangwagen kruipen zodat er mogelijk wat ministersbaantjes voor licht-rood in zitten. Nederland schuift op naar links en dat is dik de schuld van (een onverantwoordelijke partij als) PVV maar ook van Cohen die te arrogant was om een brede zakelijke regering te willen vormen en de PVV op een dienblad als de machthebber lanceerde. Dat was superdom van een man die het spel niet kon spelen.
Bedenkt Nederland, wat de SP hier in Eindhoven met onze fantastische reserves (Scherf, CDA, hulde) heeft gedaan: te weinig oplettend en heel erg veel geld door het putje en nu zitten we op zwart zaad. Laat dat niet op landelijke schaal nog eens gebeuren.
Ontegenzeggelijk heeft de SP een aantal thema’s die perfect zijn, waaronder het indammen van de doorgeslagen privatiseringsgolf, maar ze zullen vooral ook zaken ‘voor de buhne’  gaan invoeren die feitelijk geen hout snijden en onze concurrentiepositie verslechteren en wederom fors met geld gaan strooien. Geld dat er niet is. We gaan compleet naar de donder als Roemer MP wordt. Niet doen dus. Intomen die financiele verkwistende partijen. Orde op zaken stellen. dat vraagt om een soort van zakenkabinet met vakministers. Laten de lieden die boven de partijpolitiek verheven zijn nu opstaan !

 

 

 

1 Reactie »

One Response

  1. Marcel Says:

    Wintels vind ik wel een geslaagde man die een bijdrage mag leveren. Kennis en kunde. En natuurlijk een man als Vermeend weet ook waar hij over praat. Pak de realisten.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties


Politieke Babbel