Gaat de koningin van het Orgelplein en Heikwartier de lijsttrekker worden van de PvdA Eindhoven volgend jaar ?

februari 27th, 2013 by Marcel

Ziet Mieke Verhees haar kans rijp om Mary Fiers te gaan passeren op de kieslijst maart 2014 en lijsttrekker te worden ? Ik denk het niet. Maar of het een goede greep zal zijn om de zeer fors aangeschoten, en na meerdere heikele dossiers nu echt zwaar gehekelde, bestuurder Fiers het boegbeeld van de PvdA Eindhoven te laten zijn, is nog maar zeer de vraag.

Was het met het bestuurlijk gehannes bij het Heikwartier al duidelijk geworden dat de wethouder continu achter de feiten aanliep, nu werd het met het ontluisterende Orgelpleindrama, nog duidelijker dat wethouder Fiers totaal geen grip heeft op de aan haar toevertrouwde portefeuille en gewoon niet echt serieus wordt genomen, zo lijkt het.

Ze laat haar ambtenaren maar doen en kijkt niet naar hetgeen men echt met ter beschikking gesteld aan het uitvoeren is en dat is zeker bij miljoenenaanwending een griezelige zaak. ‘Als het totale budget maar toereikend is, mag van bestuur alles gebeuren en is de feitelijk invulling  niet interessant’,  zo  is blijkbaar de gedachte van een financieel en bestuurlijk incapabele bestuurder. “Met de feiten van nu zou ik achteraf er meer bovenop gezeten hebben”. Ontluisterend zijn die woorden. Je weet toch wat er van je gevraagd wordt en zou dat niet achteraf moeten beseffen.

Om de bal neer te leggen bij het jaar 2004, zoals menig coalitiepartij trachtte te doen, is een vooraf zorgvuldig gekozen verdedigingstrategie die niet echt hout snijdt. Groen Links had op zich genomen om van meet af aan, de aanvallen af te slaan en als schildknaap de tot heden diep zwijgende PvdA wethouder terzijde te staan. Schildknaap of schandknaap, ik vond het verbijsterend gedrag. Laat de dame aub zelf eerst even haar verdediging voeren, dat is in dit geval toch zeker het minste wat je aan een raadslid kan vragen. Niemand van d oppositiepartijen snoerde de man zijn mond of vroeg hem om even op zijn beurt te wachten.

Feit blijft dat in 2006 de verhuizing vanaf het Doolplein al voor een heel groot deel in kannen en kruiken was en er al diverse bewoners hadden ingestemd met vertrek ervoor kiezend om naar ander lokaties te gaan in plaats van naar Tongelrese Akkers zodat de inkrimping van 26 naar 15 plaatsen in Tongelre voor een belangrijk deel (mede met instemming van de vertrekkende bewoners !) in de  steigers stond. (Bron: voormalig wethouder Claassen).

De splitsing van de portefeuilles (uitrol Tongelrese Akkers en woonwagenzaken) en het feit dat er een geldsom kwam ter bespoediging van zaken deed de aansturing aan splinters verpulveren. Er was money, money money en dat was voor de wagenbewoners zo funny funn . Je moet dan echt wakker zijn als je de wereld een beetje kent. Naiviteit is dan niet op zijn plaats. En het bewijs van een wel zeer naieve bestuurder is wel geleverd. “Ze zou het nu anders doen”. Ja, maar dat hoor je ook vooraf te weten, anders ben je geen knip voor je neus waard als bestuurder van belangrijke dossiers en maak je niet duidelijk dat de belangen van het aan jou toevertrouwde publieke geld in goede handen is. Geen wonder dat er overal zoveel geld weglekt in lekkende dossier, want deze casus is gewoon een voorbeeld hoe er bestuurd wordt in Eindhoven en dat zegt alles.

Het geloof in dit College (ja ook in de brave Staf Depla) is helemaal weg als je hoort dat er een moreel appel op terugbetaling van teveel betaalde gelden wordt gedaan. Kennen zij de wereld ? Zijn zij gek ? Ja, als je dergelijke sprookjes en theoretisch debiteurenbeheer gaat voeren, na zoveel domheid vooraf, dan ben je niet een beetje gek maar compleet van de pot gerukt. Maar het is natuurlijk slechts een geluid voor de buhne en het gaat nu om damage-control en ook zo’n loze kreet hoort daarbij.

Vooraf wist de Eindhovense burger de uitkomst. Blijven pluche-plakken maar (ik leg verantwoording af ‘door een beeld te schetsen”, minne Mary snapt het echt niet..), ondanks grotelijks falen. Als je beziet waarom wethouders als Paul van de Grinten weg moest en de afkeuringsmoties tegen wethouder Mittendorf dan is dit gebeuren echt een selectieve voorkeursbehandeling door de gezamenlijke coalitiepartijen waar een Eindhovens burger onpasselijk van moet worden.

Coalitie-VVD-fractievoorzitter noemde de motie van wantrouwen een motie van afkeuring (een duidelijke afzwakking dus).
Raadsvoorzitter van Gijzel noemde het ‘een vertrouwensmotie’ (dat was het dus zeker niet !), allemaal gladstrijkerijtjes die de zaak kleiner moesten maken dan die is. Afijn daar was men in de aanloop naar deze behandeling al een halfjaar mee doende.
Het presidium lijkt voortaan bij coalitiegevaarlijke zaakjes het gremium bij uitstek te zijn om een te fel uitslaande brand in de kiem te smoren. “Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat u over voldoende informatie beschikt zodat de zaak bespreekrijp is, stelde de raadsvoorzitter die ook collega-bestuurder is en dat wreekt zich juist in heikele zaken, je zit er altijd toch wat dubbel in, dat kan nu eenmaal niet anders en dat is ook logisch, alleszins begrijpbaar: solidair zijn met je collega in bestuur, maar ook ‘de voorzitter of soms de baas’ zijn van de Raad.

Over actieve informatieplicht door het bestuur en het verzuim daarbij of veel te laat informeren aan de raad wordt totaal niet gepraat. Depla roept: “zeg maar wat u nog wilt weten en wij zoeken dat wel voor u op “. Daar gaat het dus niet om brave jongen ! Hoe heb je de laatste jaren de raad geinformeerd, is de vraag. Nu is het wel erg laat.
Altijd achteraf dus en dat hoort zo niet.
Wel, wat ik als ik Raadslid zou zijn geweest, nog wel zou hebben willen horen in die raadszaal zou het verhaal van voormalig wethouder woonwagenzaken Wim Claassen zijn geweest die exact kan schetsen waarom het zo fout is gegaan. In 2006 werd een haarspeldbocht genomen, helemaal de andere kant op rijdend dus.
Claassen wordt niet gehoord en kan ook zonder raadsenquete niet gehoord worden.
De coalitie trachtte zelfs om de schuld grotendeels bij voormalig portefeuillehouder neer te leggen, maar dat had ik al begrepen uit een Facebook reactie van PvdA-er Peter van de Baar in dagen vooruitlopend op het debat. ja vele PvdA-ers zullen meegepraat hebben om het grote onheil voor hun bestuurlijk gepruts en schaamtevolle sturing (aldus Mieke Verhees, PvdA) te pareren. De PvdA maakte zich in het debat belachelijk door te suggereren over ex-wethouder Claassen: ‘omdat die gezwicht zou zijn voor druk vanuit de woonwagenbewonerswereld”. Wat een onzin. Kees Rijnders ging daar nog in mee ook en liet zich door de mindere kenners of van het dossier volledig uit de wedstrijd spelen. Maar daar is weinig voor nodig. Rennenberg bracht zichzelf in de problemen om de raadsenquete-motie te verdedigen door te stellen “dat Fiers dan weer fier en rechtop door de stad kan lopen”. Nu zal ze het laatste jaar krom moeten gaan lopen Dre ? En gij geleuft da ?

Wat is de schade voor de PvdA, de dominante partij in de stad ?
We gaan het zien bij de verkiezingen in maart 2014. Op het Orgelplein zal de stemmenwinst wel volledig voor de PvdA zijn, wier voorvrouwe zo royaal met miljoenen voor nieuwe gordijntjes strooide. Zo eentje moeten we immers zien te behouden!

7 Reacties »

7 Responses

 1. Marcel Says:

  Feit blijft dat de motie voor de raadsenquete door indieners onvoldoende werd onderbouwd voor het belang om de zaken vanuit meerdere gezichtspunten en volledig voor burger openbaar te bezien (voormalige wethouders andere partijen, voormalige woonwagenzaken-ambtenaren als Tondeur en Nijssen en ja, ook de opinie van de ingehuurde persoon die nu nog strafrechterlijk wordt aangepakt en daarnaast de mening van Wooninc en Ballast Nedam).
  Daarnaast heb ik ook een motie van afkeuring gemist. Die zou zeker kans van slagen gehad hebben, want dat dit een zware afkeuring is werd duidelijk. Zelfs als je op een oneigenlijke manier voorgangers-bestuurders er bij wilt betrekken dan nog ben je bestuurlijk verantwoordelijk voor het gehele dossier. Zo werkt dat nu eenmaal ! PvdA woordvoerder beseft dat onvoldoende.

 2. dre Says:

  Macel even goed citeren: ik had het er over dat een raadsenquête kan aantonen of je weer terecht Fier(s) door de stad kan lopen of dat je het hoofd moet buigen en met de pet in de hand kan vertrekken.

 3. dre Says:

  Macel even goed citeren: ik had het er over dat een raadsenquête kan aantonen of je weer terecht Fier(s) door de stad kan lopen of dat je het hoofd moet buigen en met de pet in de hand kan vertrekken

 4. rick Says:

  Ik weet niet of dit allemaal domheid is erger. Het valt mij op dat de PvdA haar eigen besluiten niet kan onderbouwen, zich verschuilt achter rapporten en verslagen die niet te zien zijn, snel kan zwarte pieten en ontzettend lange tenen heeft.

  Toch wil ik ook wel iets positiefs zeggen over Mary Fiers. Haar persoonlijke PR heeft ze in ieder geval piekfijn op orde!

 5. Marcel Says:

  Beste Dre, Als jij dat niet zeker weet over Fiers, en dat begrijp ik als de helft van de dossiers vertrouwelijk wordt gehouden en jij daar terecht geen kennis van neemt, dan weet je dus ook niet of de motie van wantrouwen terecht of niet terecht is ? Dat mag ik toch wel concluderen dan ?

 6. Marcel Says:

  @Rick, daar heeft ze het mee gered, volgens het ED.
  En dan zeg ik: dat zou geen verschil moeten maken hoe iemand prive is.
  Als je sympathiek bent geen motie van wantrouwen en als je dat niet bent wel een bij gelijke zakelijke beoordeling ?
  Kan niet.

 7. Marcel Says:

  Nee dus. Definitief NEE zegt Mary. Nieuwe richtingen in slaan en dat is helemaal de goede weg. Succes !

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties


Politieke Babbel