Kees Rijnders stapt uit leefbaar eindhoven fractie maar gaat wel ‘op dezelfde schoen leesen’

februari 4th, 2013 by Marcel

Kees Rijnders, het gemeenteraadslid van ‘leefbaar eindhoven’, heeft per heden besloten om uit ‘leefbaar eindhoven’ te stappen. In een schriftelijke verklaring die eindigt met de mededeling dat hij zaken ‘op dezelfde schoen gaat leesen’ begint hij alleen, zonder enige politieke partij of enig raadscommissielid achter zich, maar hij blijft wel, door partij en commissieleden verlaten, op de door ‘leefbaar eindhoven’ behaalde raadszetel zitten.
Helemaal netjes is dat niet, om op de zetel van je partij te blijven zitten, zeker als je beseft dat Kees Rijnders nog wel als als lijsttrekker niet voldoende stemmen behaalde om geheel zelfstandig zijn zetel in de Raad te bemachtigen en hij de stemmen van de overige leden op de kieslijst hard nodig had om als raadslid voor ‘leefbaar eindhoven’ te kunnen aantreden.

Als reden noemt Kees met name de andere werkwijze die hij voorstaat en het verschil van inzicht daarbij……..

Dat Kees al 3 jaar  zijn contributie aan de partij niet betaalde en er onlangs een brief namens partij uitging dat bij niet-betaling (650 per jaar voor raadsleden) het lidmaatschap van de vereniging/partij ter discussie zou komen te staan, zal er wel niets mee te maken hebben, denk ik dan maar. Als je lid van een vereniging bent is het minste toch wel dat je je aan je afspraken houdt en je netjes je contributie betaalt. Dat vond het partijbestuur tenminste.

Al met al komt deze actie op mij, als oud-fractievoorzitter, niet heel erg professioneel over. Een beetje een panieksprong. Eeen heus Sodekampje op herhaling. Ik ben benieuwd op welke wijze deze solerende ‘Sodenkamp de tweede’ zich professioneel staande kan houden zonder enige rugdekking. Nu al was het voor hem soms moeilijk om politiek de zaken te overzien en vooral om zaken die hij goed bestudeerd had politiek in te brengen, die kennis ontbeert kees ten ene male en dat is best jammer.

Voortaan in je eentje 4 raadscommissies bezetten kan eenvoudigweg niet, omdat er altijd 2 op dezelfde tijd plaatsvinden. Hij zal er dus bij de helft van de raadscommissievergaderingen niet meer bij zijn waardoor er geen inbreng is en in het finale raadsdebat hij de overwegingen van anderen niet kent.

Wat mij het meeste opvalt is de verklaring van de reden van uitstappen. De verklaring zoals deze door dit raadslid gegeven wordt, lijkt me niet de gehele waarheid te bevatten en de werkelijke reden van vertrek te zijn.
Als dat inderdaad zo zou zijn dan begint dat al slecht.

Als mens is Kees helemaal geen verkeerde. Aimabel. Over de kwaliteit als politicus, daar mag je over discussieren, maar die discussie zal kort zijn.

Nu hij er helemaal alleen voorstaat, zonder commissie en burgerfractiesteun en ook zonder partij, zal zijn inbreng en optreden nog meer gefileerd worden dan anders en komt dat strak in de spotlight te staan, veel meer nog dan voorheen. Ben uiterst benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen.

Dan nog even over zijn officiele aankondiging (zie onderstaand)

Dat het spreekwoord: ‘schoenmaker blijf bij je leest’ weer wat anders is dan dat ‘iets op dezelfde leest geschoeid zijn” is duidelijk Voor sommigen tenminste. Maar niet iedereen weet waar Eva de mosterd haalt of herkent de klepel als de koe in de porseleinkast aan het moederen is.

En dat in een officieel schrijven aan de Raad en burgers…Het lijkt in een officieel schrijven meer een ‘buutredener’ in de Raad ? De volksvertegenwoordiging van de 5e stad van Nederland. Ongelooflijk maar waar. Het zou zelfs grappig kunnen zijn, ware het niet zo treurig, zo gespeend van iedere professionaliteit. Jammer.

NB voor de plaatjeskijker: hierboven staat een ‘leest’ afgebeeld. Daar wordt op geschoeid oftewel de schoen bewerkt. Dat kan op dezelfde leest of op een andere. Het werkwoord ‘lezen’ ken ik alleen van boeken, tijdschriften, kranten en anderszins teksten. Op schoenen kun alleen de maat en merknaam lezen. Maar dat bedoelt onderstaand raadslid dus niet. De klepel en de klok.

 

De brief van Kees:

Eindhoven, 04 februari 2013.
Kees Rijnders verlaat de fractie van ‘leefbaar eindhoven’.
Geachte college en raadsleden, Vanwege verschil in visie, ziens- en werkwijze heb ik weloverwogen een besluit genomen om afscheid te nemen van de fractie ‘leefbaar eindhoven’ en per direct zelfstandig verder te gaan, indien mogelijk onder de naam Samen Eindhoven. De missie die ik heb met Samen Eindhoven is ‘politiek vanuit het hart’ bedrijven met een duidelijke filosofie, maar die tegelijkertijd de discussie niet uit de weg gaat. Een toekomstgerichte partij die staat voor samenhang, samenwerking tussen overheid, politiek en burger en de verantwoordelijkheid voor de samenleving als geheel. Een partij die samen met de politiek en de burgers Eindhoven levenskrachtiger wil maken met aandacht voor de menselijke maat! Samen Eindhoven richt zich op alle burgers die mee willen denken en doen.
Ik vertrouw er op dat onze verdere samenwerking op dezelfde schoen geleest zal zijn.
Met vriendelijke groet,
Kees Rijnders
M: 0652675424
E: k.rijnders@eindhoven.nl

Redactie: Blijft de vraag: Samen met wie ?? Met geen enkel commissielid, die treden massaal terug. Met geen enkel partijbestuurslid, hij heeft geen politieke vereniging. Met geen enkel partijlid ? Mogelijk dat de partijnaam van solo Kees dus toch anders gaat heden: ‘ Samen met mezelf ‘. Als dat maar goed gaat.

15 Reacties »

15 Responses

 1. Marcel Says:

  Enig misverstand mogelijk bij deze redelijke buitenstaander op dit moment: Kees gaat op dezelfde schoenen leesten, was de boodschap kennelijk. Wel met een andere pet op of andere kleur schoenen aan dan, en in zijn eentje in 4 raadscommissies. kan dat ? Nee dus.

 2. Anoniem Says:

  Ja egotrippers zijn er overal. In zaken, banken, bestuur, gezondheidszorg, regering, waar eigenlijk niet? We worden overrompeld met al die berichten en wat denkt de burger? Ik weet het wel maar wil toch positief blijven.
  ‘Laatpostmoderne tijd’ alles komt boven! Zoals mijn broer al had opgemerkt.
  Alles moet opnieuw en vooral ‘groen’ maar dat zien wij in Eindhoven zo weinig gebeuren. Als het wel zo is dan is het voor de burger niet duidelijk genoeg Maak daar als partij nu eens een punt van.

 3. Marcel Says:

  Eerstens moet de politiek eens goed gaan beseffen dat men serieus genomen zou moeten worden. Dat er een gemeenteraad Carnavalesk plaatsvindt is nog daar aan toe, een grappige afwijkende zitting. Maar houdt het daar dan ook in godsnaam bij mensen, bestuur van de stad ! Dat je dan ook nog in een normale raadsvergadering flauwekulletjes gaat staan inbrengen in officiele moties dat moet de burgemeester en wethouders (die daar overigens ‘gepast’ mee omgingen, de Raad is feitelijk toch hun baas !) met afgrijzen vervullen. Ik voelde mee en snap niet dat de Raad zich niet eens een spiegel voorhoudt. Gelukkig geldt dit niet voor de meerderheid van de Raad in dit specifieke geval. Die stemden een onzinmotie snel weg. Gauw vergeten en samen besluiten om dat voor eeuwig uit de notulen te laten verwijderen want het was werkelijk onwaardig. Wie dat nog wenst te verdedigen moet echt eens goed nadenken of de wereld niet anders is dan de eigen beleving. Ze stonden voor schut.

 4. Ed Says:

  Natuurlijk is de zegswijze niet goed gebruikt. Maar wat lees ik nou. Marcel zegt: “Het werkwoord ‘lezen’ ken ik alleen van boeken, tijdschriften, kranten en anderszins teksten.
  Valt me toch een beetje tegen van hem.

  Ik lees altijd de spinazie en bloemisten lezen hun rozen.

 5. Marcel Says:

  Sommigen van ons lezen Spinoza en eten spinazie. En ja, de Jomanda’s en anderen van deze wereld lezen de hand en lezen de tarotkaarten, ik weet het Edje.

  Maar even wat serieuzer: Enige zelfreflectie zou je als lid van ‘de hoogste baas in Eindhoven’ aan de dag kunnen leggen. Ik doel dan op het feit dat het door mij ‘hebben van een mening'(die ik zonder politieke voorkeur maar puur op de inhoud uit !) ‘niet uitgelegd moet worden met de woorden “dat ik zelfs zou hebben tegengewerkt”. Iedereen is wel eens boos op me. Mieke Verhees kan dat beamen. Maar zeg dan ook dat ik, indien mijn oordeel als burger positief is, ik dat ook zonder onderscheid van politieke kleur durf neer te pennen. Het naar de mond praten omdat het ‘eigen’ partij is, moet je van mij niet verwachten. Daar zijn er genoeg van.

  Voor zover treft dit verwijt geen doel en is het meer een misplaatst gevoelen van Rijnders.
  Zijn opmerking “Dat ook de raadscommissieleden weinig deden en hij alles zelf moest doen ” is echt een blinde opmerking die je alleen kunt verklaren uit het gegeven dat niet iedereen 3 jaar gaat meegraven naar zaken als orgelplein e.a. daar ben je niet voor als raadslid, stel een onderzoeksburo in. Misschien dat je fractieondersteuner dat wel voor 3 ton wil doen of zo. Gelukkig weet de griffie en collegae rondom het stadhuis dat Mevr. Frosi en de heren Geerts en De Beaumont, zeker wel hun werk deden, gewaardeerde leden waren, die wel degelijk hun advisering en inbreng hadden. Je moet daar dan wel voor openstaan. Dat Kees daar dan soms 180 graden van afwijkt en soms zelfs afwijkt tussen eigen verbale inbreng en eigen stemgedrag (“omdat ik niet alleen wilde staan…”) is niet goed. Maar Kees (en dan zeg ik het eufemistisch) is geen politicus pur sang. Grote vent, dan moet je inhoudelijke kritiek durven krijgen zonder verontwaardigd te zijn “dat je tegengewerkt wordt”. Hoge bomen vangen veel wind.

  Verder wil ik gezegd hebben dat ik Kees als mens een prima kerel vindt, nooit te beroerd om aan te pakken. Maar laat je op die hoge stoel niet gebruiken en doe je ogen open. En doe vooral niet stiekem t.o.v. je fractie. Ik oordeel zakelijk en op inhoud. Niet op de persoon en mens Rijnders.

 6. Ed Says:

  T was serieus hoor Marcel. Spinazie hoor je eerst te lezen (uitzoeken van hele en goede blaadjes) en de bloemist doet hetzelfde met zijn bloemen. Dat uitzoeken en sorteren heet lezen. Maar eerlijk is braaf toen ik een aantal jaren in een kookboek las dat ik de spinazie moest lezen, dacht ik ook wat is dat nou. Maar gelukkig zijn er woordenboeken als van Dale die er een licht op laten schijnen. Onze taal is rijker dan je denkt.

 7. Ed Says:

  uit libelles kookboek
  http://i1181.photobucket.com/albums/x439/edwardRG/voor20marcel.jpg

 8. Marcel Says:

  Maar bekende spreekwoorden geheel anders uitspreken in een officiele verklaring aan het hoogste gezag in een gemeente is natuurlijk erg krom en dodelijk, dat was de essentie. Doe dat dan niet op die manier en zeg het in gewone taal als je die gezegdes niet beheerst.

 9. Marcel Says:

  Misschien (of zelfs waarschijnlijk) heeft zijn belastingvrij betaalde vrijwilliger de communicatie-adviseur H. van Will die brief wel voor hem opgesteld……… Zou zomaar kunnen….

 10. Ed Says:

  Och de kruik valt niet ver van het water. Mensen gooien die dingen wel vaker door elkaar. Ik heb tenenkrommende schriftelijke vragen gezien van alle partijen. En de beantwoording van het college verdient vaak ook al geen schoonheidsprijs. Foutieve werkwoordverbuigingen, afwisselend in tegenwoordige en verleden tijd schrijven. Verkeerd gebruikte woorden. Verkeerd gebruikte begrippen. Of soms gewoon maar tenenkrommende onzin. Bij dit college en deze raad kan alles.
  Geen enkele partij is er vrij van.

 11. rick Says:

  Het gedrag van Kees is het zoveelste faillisement van de eindhovense politiek. Wat zit er nog? De homofobe cultuurverachtende cda. De PvdA die hier nogal hoog van de toren blaast bij kritiek, maar niet in staat is antwoorden te geven op vragen vanuit de burgerij (sorry Arnold maar ik heb nog steeds geen bevredigende antwoorden alleen LEUGENS vanuit jullie kamp). De Trots die elkaar bedreigen. De senioren liggen elkaar ook niet zo. D’66 prefereert nationaal boven lokaal niveau. Gezien de beslissingen die Groenlinks en de SP op provenciaal niveau hebben genomen kan ik deze partijen niet meer serieus nemen. Ik heb het geprobeerd met Ans Heesterbeek, maar zelfs zij is geschrokken van de besluiten in Den Bosch, maar kan er niet veel aan doen.

  Wat blijft er over??? Het zal mij niet verbazen als de opkomst onder de 40% komt!!

 12. Marcel Says:

  Och als je Deurne, en Nuenen en veel meer zaken in den lande beziet qua lokale politiek dan lijkt het wel een stijlopgerichte glijbaan te zijn.

 13. Bezorgde burger Says:

  En dan te weten dat Rijnders tijdens het voorval met Benen het grootste woord, sprak er schande van hoe Benen Leefbaar in de rug had gestoken, hoe moet ik dit dan zien, Rijnders laat nu echt zien hoe betrouwbaar hij is, hij waant zich op een goude zetel, geloof me, 2014 zal hem een ware douche bezorgen, dan zal zijn gemeende voetstuk een stuk kleiner zijn ben ik bang.

 14. Marcel Says:

  Tja. Maar het is nog slechts een naampje dat Samen Verder of zo. Zit nog niets achter, geen partij, geen vereniging, geen stichting, alleen een stadhuistechnische aanduiding voor een ondersteuner en zijn baas. Die overigens loonbelastingtechnisch niet zijn baas is. Kruising van (fictief ?)ondernemer en vrijwilliger die de maandgrenzen belastingvrije beloningen vrijwilligers niet toepast maar wel in moties schrijft. En verkeerde BTW percentages in rekening brengt. is allemaal goed suggereert de gemeente. Maar de burger moet beseffen dat onrechtmatige verkrijging toch weer heel wat anders is dan onwetmatige besteding. De volledige rehabilitatie waar Ad de Koning gisteren over schrijft is dan ook de boel op z’n kop zetten. Kennisoverdracht is soms lastig. Terwijl het toch heel eenvoudig is. Kennelijk krijg je dat een griffier, een journalist en een rekenkamerdirekteur die ook niks weet van btw-tarieven en loonbelastingzaken niet aan zijn verstand. maar de gemeente is dus niet onrechtmatig bezig geweest. Dat begrijp ik. Maar het zou wel zo net geweest zijn als de gemeente na dat diepgaand onderzoek ook even de vergoedingontvanger gewezen had op mogelijke onvolkomenheden bij die overlegde bonnenreeks. De griffie denkt: “is niet mijn pakkie an, dat zoekt ie maar mooi zelf uit die Kees en zijn administratiehandel”. En ook dat begrijpt deze jongen. Geen gezeur en laat het netjes over de heg liggen. De suggestie in de krant is wel en hele foute. Die zou een goede boodschap aan de burger mogen geven en zij misleidt de lezer hiermee. Foei ED, Foei Ad de Koning ! Maar weet die jongen veel….die vertrouwt op die dure juridische ondersteuner van gemeente en het hoofd van de Rekenkamer. Welke les moet Ad daaruit leren ? Dat hoe hoog je ook in die boom zit, je op een terrein waar je geen bal van af weet, toch een amateur bent. Lijkt me goed om te beseffen voor een journalist. Waarvan acte !

 15. Bezorgde burger Says:

  Maar een naam zonder inhoud, die eigenlijk de alleen heerschappij van een Rijnders dient te camoufleren. Maar goed, we gaan het zien, ik ga dit op de voet volgen, eens kijken of hij bedrijf en politiek inderdaad herrenigd en vanuit het hart laat spreken.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties

 • Marcel: Goed dat het in orde is gekomen. Graag gedaan....
 • Marcel: Ik zal dat eens nagaan. je hoort van me....
 • R. Hooijschuur: in 2010 is het boek "van Bussel" uitgegeven. Ik vroeg me af of het boek misschien nog ergens te krij...
 • rick: Terug naar Eindhoven. Nu Van Gijzel weggaat kunnen we misschien terugkijken op hoe alles is gegaan....
 • Marion Gelling: Hallo Marcel, Bedankt voor uw reactie. Jammer dat u niet meer in de gemeenteraad zit, want ik zit HI...
 • Marieke: Bedankt voor dit zeer uitgebreide en goed weg te lezen artikel....
 • Marcel: Sterkte. Zelf zit ik al diverse jaren niet meer in de gemeenteraad. Binnenkort is het weer verkiezin...
 • Marion Gelling: Geachte heer hierbij wil ik u laten weten hoe het ons/mij verder is vergaan. Als hondenliefhebster e...
 • Marcel: Na een duur extern rapport van meer dan 100.000 euro blijft er niet al te veel over van de financiel...
 • Marcel: Nee, ik ben geen gemeenteraadslid....

Politieke Babbel