Orgelplein Eindhoven, hoe ontsnapt de PvdA aan fors gezichtsverlies dat tot de verkiezingen zal blijven rondhangen ?

februari 25th, 2013 by Marcel

Mooi was dat orgelmuziekconcours tot dusverre en de prijzen die in de voorronden werden gewonnen zijn meer dan verdiend. Hoewel je zou mogen denken dat dat een kwaliteit is die meer bij de Christelijke partijen thuishoort blijken ze bij de PvdA pas echt goed te zijn in het bespelen van die orgels. . Met vlag en wimpel haalde de salonsocialisten alle medailles op.

De bronzen medaille in deze zaak is voor: MIEKE VERHEES, die zegt: “we willen echt wel uitzoeken waar de verantwoordelijkheden exact liggen”  (whoeaaaa……..de banaan van 2013!).

De zilveren medaille in deze kwestie is voor: STAF DEPLA (wethouder PvdA):

“Er zijn ‘door de gemeente’ (!) fouten gemaakt en het College is bestuurlijk verantwoordelijk daarvoor, maar de verwijtbaarheid is niet zodanig dat een of meerdere wethouders zouden moeten opstappen”.
Mijn vraag: Bepaalt een collega-wethouder dat tegenwoordig, of moet echt een ander dat bepalen ? Compleet fout dat een bevriende collega-wethouder die conclusie uberhaupt in de mond mag nemen voor een Raadsdebat dat uitroept. Ongelooflijk slecht.

En de ‘gold medal’ de titel is voor, alweer PvdA ja natuurlijk, wethouder en bijna ex-wethouder Mary Fiers, die nadat het totale fiasco in haar portefeuille zich openbaarde haar tong verloor en maanden stilzwijgend wegkroop achter de rug van haar medewethouder die overigens als ‘onafhankelijk’ door moet gaan (om die onafhankelijkheid extra te benadrukken koos men een PvdA-wethouder ! Geweldig)

En de 20 miljoen rekening, want dat zal het gaan kosten als alle rook uit deze puinhoop is opgestegen is voor:…………………………………… ja, zeg het maar, julie weten dat wel, ja natuurlijk : DE EINDHOVENSE BURGER die dat alles braaf betaalt !

Inmiddels zijn er door het College van B&W maatregelen genomen dat zoiets niet meer kan gebeuren……….
Had dat niet eerder gemoeten als je verantwoordelijk bent voor deze excessen en geeft dat niet aan dat ZELF als bestuurder fout zat en daarvoor verantwoordelijk bent ? (en niet omdat een ambtenaar achter je rug wat rommelt omdat de opdracht wel erg ruimhartig werd omschreven en gegeven en de controle er niet was, hoe fout kun je zijn? ). Je hebt geen vat op je ambtenaar, (die nu overigens wel erg vaak als ingehuurde kracht wordt geafficheerd, dat deed Mary bij Herman haar direkteur nooit, dat was gewoon de direkteur van dienst, niks werd daar bij betiteld voor jaar na jaar na jaar ingehuurde invalskracht!) en daarom heb je GEFAALD als verantwoordelijk bestuurder !

Oh ja, nog 1 opmerking daarbij: Een wethouder spreekt bestuurlijk gezien met de mond van ‘Het College van B&W’, dus waarom dat verstoppertje spelen in aanloop naar de afronding in deze kwestie ? Antwoord: afleiden.

Eens te meer gaat weer op dat Ad Pastoor gelijk had met zijn opmerkingen: De ambtenaren zijn de baas in deze stad. Waarvan acte.

Feitelijk gaat het morgen om maar 1 zaak, de vraag:
Heeft wethouder Fiers voldoende gutz of tracht ze met een mea culpa of desnoods een mea maxima culpa haar baantje te redden. Ik denk het laatste. Echter: Geen gutz, geen glorij.

De oplossing morgenavond laat wordt dus weer:
Een raadsenquete, die zorgt voor uitstel en dat is een prima ontsnappingsroute waar de gehele Raad zich in kan vinden. De PvdA redt enigszins haar gezicht en de PvdA weet als geen ander dat dit de nodige tijd in beslag gaat nemen en als je dat handig doet komen de resultaten pas na het zomerreces ter behandeling. Als dan over een halfjaar verkiezingen zijn gaat niemand die arme Mary meer wegsturen en laat het bij een vermaning en de bekende slogan: We hebben er weer veel van geleerd ! Case closed.

37 Reacties »

37 Responses

 1. Emile Says:

  Ik denk dat het allemaal met een sisser afloopt Marcel , de lobby draait al volop om de motie van wantrouwen ongedaan te maken.Het zal wel mea culpa worden.Daarna doet iedereen een plas en alles bleef zoals het was.En de burger voor tiental miljoenen genaaid , wat dacht je wat?? hatsikiedee!!

 2. Jac Says:

  Vrees dat ik het alweer met je eens ben in grote lijnen. Ik had ooit een zwak voor de PvdA maar wat ze er nu van bakken op lokaal en landelijk niveau…grrrr…. En dat ” elkaar in het zadel houden” ergert me enorm. Ook ik moet wachten op mn interview met de wethouder waar ik weken geleden om vroeg…
  Ze wachten eerst de vergadering af…

 3. Frank depla Says:

  Beste marcel , emile en jac, Fijn dat jullie al je oordeel klaar hebben aan de zijlijn, zullen we eerst het debat voeren cq jullie dit afwachten? Zo werkt dat in een volwassen democratie. Ik nodig jullie van harte uit om bij aanwezig te zijn!
  Na afloop kun je me aanspreken op eventueel genomen besluiten en ben ik opnieuw geïnteresseerd in jullie opvatting

  Nb. Feitenchecker: waaruit blijkt dat we voor “tientallen miljoenen zijn genaaid” ?

 4. Marcel Says:

  Ja natuurlijk loopt het met een sisser af Emile. Is nu lang genoeg voorbereid zodat iedereen exact weet tot hoever hij/zij zijn/haar zegje mag doen.
  Maar het gaat mij om de politiek en bestuurlijke volwassenheid die je van de vijfde stad van Nederland mag verwachten. Verantwoordelijkheid nemen, daar word je echt geen slechter mens van.
  Kijk een goed naar die zaak en oordeel dan. In geen enkele andere stad van Nederland zou een wethouder niet haar fatsoen houden en doen wat er gedaan hoort te worden. Daar is weinig discussie voor nodig. Maar politiek is synoniem voor “”spelletjes spelen” en daarom loopt het weer met een sisser af. In deze stad kun je echt alles maken. Die zouden zelfs Scheringa en Sjoerd van Keulen een lintje geven. Welk raadslid is in staat om met eerlijke bril op, zonder politieke invloed, die zaak te beoordelen ? Iedereen heeft zo het eigen belang en dus doet men een plas en laat het zoals het was…..
  In een gemeenteraad waar de Raad haar eigen rekenkamercommissie laat rapporteren zoals het B&W uitkomt is iets goed loos. De regie heeft men nooit in handen gehad. Een speelbal van het College. Niemand die durft kleur te bekennen en oordeelt zoals dat hoort.

 5. Marcel Says:

  Frank, je hebt toch echt weinig ervaring met geld zo te horen. het gaat zo’n 15 a 20 miljoen kosten die grappenmakerij. Claims voor grondverzakking, ik spreek je in 2016 nog eens en dan zul je zien wat fout deze opmerking over het financieel deel was.
  En inhoudelijk: Als een man als Staf Depla zijn oordeel al klaar heeft dan mogen wij dat toch ook wel hebben ? Niet ?
  Het proces tot heden was puur: damage-control voor PvdA. Als je dat niet ziet zit je echt in een vreemd pakhuis. Maar jullie zullen Mary zeker ook een standje geven. Dat zou ik ook doen in jullie geval. Maar als ik wethouder zou zijn geweest in dit dossier, dan stond ik daar. En niet om iedereen een beetje van de schuld te geven inclusief jezelf. Nee, ik nam de volle verantwoordelijkheid van dit falen. Daar zit je nota bene voor ! Afgeven op een door jou ingehuurde kracht kan iedereen, daar hoef je geen bestuurder voor te zijn.
  De stad kijkt met afgrijzen toe en zal de PvdA gaan beoordelen op haar vakmanschap in deze.

 6. Marcel Says:

  Frank zegt dat het zo werkt “in een volwassen democratie”.
  Dat zit ik nu de hele tijd juist te beweren !
  Die is er dus niet in Eindhoven.
  Regentschap heerst hier. De vis zelf ziet niet dat ie in een vissenkom zwemt ?

 7. Marcel Says:

  En op de besluiten van Frank ? Dat er een raadsenquete komt (en dan natuurlijk te beginnen over de periode van enkele jaren voor Fiers om de stroop uit te smeren…) is voor mij geen verrassing.
  Ik ken de tactische strapatsen intussen wel.
  Als ik PvdA zou zijn, bracht ik dat voorstel in, dan vreet je het gras voor de voeten van de nog kritischere raadsleden weg.
  Wanneer gaat Dre Nijssen eens een boek schrijven zodat ook Frank van de hoed en de rand weet ?

 8. Emile Says:

  @Frank ,waarom zou ik geen oordeel mogen hebben over een debat waarvan de uitkomst allang vast staat?

 9. Emile Says:

  Het worden onderhand wel veel en hele dure lessons to learn maar daar moeten ze van leren toch?Niet iedereen begrijpt dit maar dat mag ook wel na de zoveelste lessons to learn.De vraag die veel mensen zich stellen is,wanneer komt het volgende (financieele )lijk uit de kast rollen?En hoe lang gaat dit nog door en wanneer houdt dit op? Vragen die hopelijk morgenavond in de raad beantwoord worden.Voorlopig herkent het College zich helemaal niet in de fouten die zich in dit dossier hebben voor gedaan en voelt niemand er zich verantwoordelijk voor.Jammer,reuze jammer.

 10. Marcel Says:

  Niet jammer, maar veelzeggend

 11. Frank depla Says:

  Heren, ok oordelen, kan altijd, op ieder moment, jullie gelijk. maar staan jullie nog open voor eventuele bijstelling van dat oordeel nav het debat? Of doet dat laatste er niet meer toe?

 12. Emile Says:

  Tuurlijk Frank sta ik daarvoor open,zal vanavond kritisch luisteren ,wel via internet.
  Je hoort van me.

 13. rick Says:

  Ach, het Orgelplein is nog maar een klein bedragje met hetgeen ons te wachten staat met het PSV-stadion en het stadionkwartier. Nu ligt er een betonnen deksel op die grote beerput. Maar tegen die tijd dat die opengaat zullen net de verkiezingen van 2014 achter de rug zijn.

 14. rick Says:

  @ FRANK DEPLA. Werkt het in een moderne democratie ook niet zo dat bestuurders moeten kunnen onderbouwen met rapporten en deze openbaar maken. Waarom lukt dat jullie niet

 15. Anoniem Says:

  Wordt het niet eens tijd dat de bezem door het gemeentebestuur gaat?
  Als ik dit zo lees is de verantwoordelijke weer eens gedekt. Dat kan toch niet! Smerig en getuigd van weinig fatsoen! En wij maar betalen als burger.
  In wat voor een stad leven wij hier, wie is er nog écht?
  Het bestuur zit daar dank zij ons. Dus wij als burger geven de opdracht om goed voor onze stad en de burgers te zorgen.
  Dat schijnt iedereen maar te vergeten. Ik kan me hier geweldig boos om maken.

 16. Frank depla Says:

  Alle rapporten zijn openbaar, behalve dossiers waar nog onderzoek wordt gedaan door politie.. Verder zijn namen van wethouders/ ambtenarens ( uit ondermeer het verleden anoniem gemaakt) kwestie van zorgvuldig besturen.

  Beste anoniem, ga graag met je het gesprek aan, wat kan en moet beter, wat kan anders in de stad, ( en misschien ook wel wat goed gaat?) dan hoor ik graag waarin ik “smerig” ben en “weinig fatsoen heb”,
  Bellen kan natuurlijk ook, 24 uur aanspreekbaar als raadslid 06 20031574

  Rick, feitenchecker: stadionkwartier zit geen gemeentegeld in, of heb jij feiten waaruit dit anders blijkt, dus naar mijn bescheiden mening ” beerput” zal nooit die vd gemeente zijn.
  Tot vanavond allemaal al dan niet live

 17. Petra Says:

  @Anoniem,
  Juist, deze gang van zaken is smerig zoals vele dossiers die het daglicht niet kunnen verdragen maar de bezem blijft nu ook weer in de kast gezien de raad in minderheid is!
  Enige bemoeienis van raadsleden wordt steeds in de kiem gesmoord dus hier ook!! Mary tiereliert gewoon door, gesteund door haar achterban.

 18. rick Says:

  Frank het PSV-stadion en de Herdgang zijn toch onderdeel van het kwartier. Raar dat professionele sportclubs wel volop subsidie en ondersteuning krijgen, terwijl de PvdA roept dat breedtesport belangrijk is. En ondertussen worden burgersportverenigingen gekort

  Om op rapporten terug te komen. Begin maar met het rapport van de Marconilaan.

 19. Frank depla Says:

  Psv verhaal gaat niet ten koste van de breedtesport, psvdeal kost de gemeente geen cent. Sterker deal levert breedtesport zelfs op: psv gaat verplichtingen aan juist voor de amateursport, samen met de amateursport.
  Daarnaast rente.

 20. Marcel Says:

  40% van de gemeenteraad is het vertrouwen in de wethouder kwijt. dat betekent dat je nog slechts over schamel draagvlak beschikt.
  Daarbij ben ik het wel eens met mensen als Staf Depla, Dominee Nieuwenhuizen en wat anderen dat de beide moties eigenlijk niet naast elkaar kunnen bestaan indien ze door dezelfde raadsleden gesteund worden. Indien je de onderzoeksmotie eerst in stemming had gebracht zou je bij afwijzing wel voor de motie van wantrouwen kunnen stemmen echter. de kans op mogelijke rehabilitatie is dan weg.
  Ik vind de volgorde om de meest verregaande motie eerst in stemming te brengen in dit geval dan ook zeer onjuist. Echt een ordefout.

 21. Marcel Says:

  En ja, Frank had volledig ongelijk. Verhees zei dat ze zich moesten schamen. Fiers zei dat niet. Daarom heeft Ans heesterbeek gelijk: te weinig reflectie op haar eigen functioneren derhalve bestuursonbekwaam.

 22. Emile Says:

  Heb gisteren gekeken , blijf bij mijn mening , zie bovenstaande.
  Dit wil ik nog kwijt:De woorden van Staf Depla dat de kans op herhaling beduidend minder is geworden, geeft mij geen vertrouwen meer .Ook het optreden van Mary biedt geen enkel soulaas indeze alhoewel ik haar toch wel zie als een ambassadeur voor onze stad.Het volledig uit de hand laten lopen van dit dossier heeft wel als gevolg dat het vertrouwen van de bewoners van Eindhoven in de politiek nog verder achteruit holt.De mensen zijn het echt beu dat er steeds weer lijken uit de kast rollen waarbij het college en de gemeenteraad het inzicht totaal kwijt zijn zodat dit soort uitwassen nog regelmatig zullen voorkomen.Het wachten is op het volgendee lijk.Dure lessons to learn.En Frank, ben je het met me eens dat dit een beschamende vertoning was, eens en nooit weer?

 23. Marcel Says:

  Frank leeft echt in een andere wereld Emile. Het heeft geen enkele zin om hem daarvan te overtuigen. Probeer de neutrale en objectieve burger te bereiken en vraag of ze na maart 2014 hiermee door willen gaan. Zoja, dan verdient Ehv niet beter en wil men zich laten regeren door amateurs. Het woord ‘ontluisterend’ is hier helemaal op zijn plaats. Maar de oppositie was ook zwak. Als Groen Links of PvdA in de oppositie had gezeten zou de uitkomst anders zijn geweest. Zo eerlijk zouden die partijen moeten zijn om dat te bekennen. Ad Pastoor mocht nog geen ambtenaar voor 2000 euro aan het werk zetten om eens de casus gratis openbaar vervoer te bekijken. Streep even de naam van Mary Fiers weg in dit dossier en vervang deze door Henk Brink en iedereen weet wat het gevolg was geweest van het debat van gisteren.
  Dat zal geen mens ontkennen.
  Soms is het overigens beter om met opgeheven hoofd de zaal te verlaten , dan om kreupel aangeschoten verder te strompelen als bestuurder. Dre Rennenberg, jouw voorman deed een slechte greep door te stellen dat Mary Fiers na een raadsenquete met mogelijk opgeheven hoofd weer verder zou kunnen (de laatste 5 maanden ?). Dat klopt niet met een motie van wantrouwen. En waarom kwam er geen motie van afkeuring (ipv wantrouwen) omdat de VVD die motie net wat te zwaar vond ? Liever een duidelijk aangenomen signaal vanuit de Raad aan het adres van een klungelig College dan een slechts met minderheid gesteunde zwaardere motie. Ik snap daar geen barst van.

 24. rick Says:

  Opvallend nieuwtje!

  http://nos.nl/artikel/481498-eu-bekijkt-miljoenensteun-psv.html

  “Eurocommissaris Almunia van Mededinging zegt dat voetbalclubs op hun eigen benen moeten staan. “De clubs moeten goed geleid worden en niet om hulp vragen bij de belastingbetaler.””

  Volledig mee eens. Zo Frank leg nu maar eens uit hoe de PSV-subsidie breedtesport oplevert. Jullie raadsleden lukt het niet!

 25. rick Says:

  Fiers wordt opgevolgd door Depla. Dus als ik het goed begrijp wordt iemand die niet capabel is om haar ambtenaren in bedwang te houden opgevolgd door iemand die zich willens en wetens niet aan de europese regels houdt? Nou geeft de burger weer vertrouwen in de politiek 🙁

 26. Bezorgde burger Says:

  @Rik

  What`s new, welcome to the real world Rik

 27. Arnold Says:

  @rick @bezorgde burger
  1) Is al bekend door wie Mary Fiers wordt opgevolgd? Volgens mij niet?
  2) Ligt er al een uitspraak van de Europese Commissie in verband met de overeenkomst van de Gemeente Eindhoven met PSV? Volgens mij ook niet?

 28. Bezorgde burger Says:

  @ Arnold

  Kijk eerst wie wat zegt voordat je gaat roepen, daarnaast had mijn reactie enkel betrekking op het laatste stukje van Rik, iets wat ik enkel maar kan beamen!!!!

 29. rick Says:

  @ Arnold, in de berichtgeving staat dat de taken van Fiers voorlopig zouden worden overgenomen door Depla. Diezelfde Depla heeft toegegeven zich niet aan de regels en procedures te houden ivm tijdwinst.

  Overigens; ik heb nog steeds geen antwoord gekregen over de maatschappelijke tegenprestatie van PSV

 30. Arnold Says:

  @Rick
  Mbt de tijdelijke opvolging van Mary Fiers klopt het dat Staf Depla dit gaat doen tot we als PvdA een vervanger hebben gevonden. Het woordje tijdelijk is dus van belang in deze.
  Over PSV heb ik al het een en ander geschreven in reactie op de blog van 7 maart van Marcel over dit onderwerp. Uw conclusie m.b.t. de PSV overeenkomst in het licht van de Europese cie is m.i. niet correct. Verder is de overeenkomst met PSV een zakelijke overeenkomst. Echter wel een met een bijzonder karakter, vandaar dat de PvdA middels een motie gevraagd heeft om, als het enigszins kan, meer sociale commitment van PSV met de stad. Hiervoor is een adviescommissie in het leven geroepen en die is nu aan het werk. Namens de gemeenteraad zit in de groep de heer Marcel Punte van de VVD. Ik weet nu niet precies wat de status is, maar weet wel dat men aan het werk is. Blijven volgen dus. Overigens staat in het jaarverslag van PSV wel aangegeven wat men al doet in dit kader.

 31. rick Says:

  Arnold

  Nu citeer letterlijk de berichtgeving: “PSV kreeg afgelopen week te horen dat de Europese Unie onderzoek gaat doen naar de steun die het kreeg van de gemeente Eindhoven. De club liet weten geen enkele aanleiding te hebben om te denken dat men onjuist gehandeld heeft, maar nu blijkt dat de gemeente bewust geen melding maakte van de grondtransactie.

  Wethouder Staf Depla verklaart in het Eindhovens Dagblad dat men Brussel willens en wetens niet tijdig in het proces heeft betrokken. “De tijd daarvoor ontbrak simpelweg”, zegt hij. “Dan had PSV niet meer bestaan, dan was de club failliet gegaan.””

  Hoe kan ik dit anders interpreteren dan dat de procedures en regels niet zijn opgevolgd? Er had toch melding gemaakt moeten van de transactie?

 32. Marcel Says:

  Staf Depla is snel weer teruggefloten en trekt zijn woorden dat er te weinig tijd zou zijn geweest nu terug…
  De PvdA zegt er trots op te zijn dat zij tenminste een bedrag van 5 miljoen van deze ‘deal’ aflopend in quarantaine geplaatst hebben (nu nog 4 ?) maar het zegt tevens wel wat over de stellige overtuiging “dat het zeker goed zit deze ‘niet-vriendendienst-handeling'” zoals de wethouder uitspreekt. Beetje haaks op elkaar, net zoals deze foute uitspraak. Exemplarisch voor dit dossier, de schijn van een normale zakelijke overeenkomst MOET opgehouden worden. iedereen weet dat dit niet zo is, met een nagenoeg failliete zakenpartner. Zo handel je niet als ondernemer. Dit is absoluut zeer onzakelijk geweest van de zijde van de Gemeente. De drang om ‘onze’ eigen trots te redden was het kernpunt en de centrale opgave. Wie anders beweerd, die liegt.
  Een wethouder moet niet liegen.

 33. Arnold Says:

  @ Marcel
  Trots is volgens mij niet de juiste term (‘work hard, stay humble’), maar we zijn wel van mening dat het een goede zaak is om € 5 mio als extra zekerheid achter de hand te hebben. Overigens is dit nu geen 4 miljoen geworden, maar nog steeds 5 miljoen. De eerste 5 jaar blijft deze 5 miljoen staan, na 5 jaar wordt er jaarlijks, mits PSV aan de afspraken blijft voldoen, 1 miljoen overgemaakt aan PSV, zodat na 10 jaar deze reserve is afgebouwd naar 0 en PSV dus het totale bedrag heeft ontvangen.
  En Marcel, dit staat mijns inziens los van welke overtuiging over de aard en kwaliteit van de overeenkomst dan ook. Extra zekerheden inbouwen is altijd goed, hoe meer hoe beter. Zelfs als een overeenkomst 100% goed en zeker lijkt en er bestaat een opening voor extra zekerheid, doen! Altijd doen. En aldus is geschied.
  En overigens maakt deze 5 miljoen als extra zekerheid nu integraal onderdeel uit van de overeenkomst en dient dus volledig meegenomen te worden bij de beoordeling ervan.

 34. Marcel Says:

  Ik kan een heel eind met je meegaan als je dat bedrag vernegenvoudigd zou hebben Arnold.
  Prima voor je toelichting op de afbouw.
  Toch nog wat repliek:
  Dus als PSV zich niet aan de afspraken houdt mogen ze de rest van die 38 mio wel houden ?
  Dat is een bijzondere stelling.
  Mijn idee zou zijn, als PSV zich niet aan de afspraken houdt je dat hele bedrag terugvordert, zoals jullie meer doen in de stad, zoals ik las.
  De stad lacht zich een bult met zo’n dwaas wereldbeeld. Echt ongelooflijk. Maar dat is inderdaad in een ander dossier ja.

  Dat er na ondertekening van zo’n contract eerst ambtenaren op cursussen moeten worden gestuurd om te gaan snappen wat er getekend is, is ook bijzonder.

  Laatste vraag: ben je met mij van mening dat er na het wegvallen van 2 wethouders er eigenlijk nog 2 zwaar staan te wiebelen en in een normale democratie het niet zouden redden ?
  4 is wat veel in 4 jaar, maar als je alles opeentelt en beziet………..

 35. Bezorgde burger Says:

  @ Arnold,

  Zo zie je maar Arnold, dat de uitspraak van Rik mbt het vertrouwen van burgers zeker gegrond was, vandaar dat ik mijn citaat had geplaatst. Al dat gedoe rondom wethouders en de raad bied geen vertrouwen, en dit terwijl iedereen eens is dat het vertrouwen van burgers in de politiek juist hersteld moet worden, lijkt mij zo een onmogelijke zaak!!!!

 36. rick Says:

  Nu nog erger! De regels zijn niet opgevolgd; de deal was niet aangemeld. Vervolgens komt de wethouder met een reden hiervoor. Eerlijk is eerlijk: ik kon zijn standpunt begrijpen maar ik ben het er totaal niet mee eens. En nu blijkt zelfs die reden niet weer niet te kloppen of zo iets. Hoe groot kan die puinhoop nog worden?

 37. rick Says:

  Maar nog belangrijker; waarom kan met PSV wel een deal gemaakt worden en moeten noodlijdende sportverenigingen in de kou blijven staan

  En bovendien, waarom kreeg Museum Kempenland geen steun.

  Is dit persoonlijke voor-…eh…sorry willekeur of zijn er weer lootjes getrokken zoals bij de zondagopenstelling voor de winkels.

  OF…(dat zal wel het geval zijn) zie ik het weer verkeerd?

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties


Politieke Babbel