Gemeentelijke ondersteuning aan PSV onder de loep genomen. Zo overtuigd was wethouder Depla van de zakelijkheid ervan dat er zelfs geen melding plaatsvond. Risico’s uitgesloten ? Of heel erg dom ?

maart 7th, 2013 by Marcel

Weten jullie nog dat na ondertekening van dat contract waarbij de Gemeente zo’n 48 miljoen op de bankrekening van PSV overmaakte en de Gemeenteraad een stukje gras kreeg ter verpachting voor een reeks van jaren, dat was een erg lucratieve deal ja !
Voor de gemeente ? Hmmm. Dat bij PSV de champagnekurken knalde en men straalde over de deal van de eeuw en Sanders alom schouderklopjes ontving, terwijl er vanuit de gemeenteraad beduidend minder hard gejuichd werd zegt mogelijk toch wel iets over de wederzijdse zakelijkheid….

Volgens Raadslid Depla en zijn PvdA was het allemaal zakelijk ja. En ook voor de VVD en D66 en anders PSV-fans die in College en Raad zitten. Dat was zakelijk en daarom heeft de Europese Commissie er geen bal mee te maken, dat er zelfs geen melding van werd gemaakt in Europa, dat is de stelling van de wethouder Depla. Je zou ook kunnen voorstellen dat je zoiets even vooraf afstemt met hen, dat is een hoop kopzorgen minder. Nee, Depla heeft advies van juristen en denkt dan niet verder….. Ik klap daar dus niet voor.

En de wijze woorden van het Raadslid van het Jaar 2012, Frank Depla, die hij wel heel erg frequent uitroept over de PSV-deal met de gemeente zijn: “HET KOST ONS NIETS” !

Gisteren ging opniieuw zijn broer de wethouder ook wel heel erg snel aan de media te vertellen dat het “indien die steun door de gemeente als ongeoorloofde staatssteun wordt beoordeeld, het DE GEMEENTE NIETS ZAL KOSTEN”. Zijn stelling: Het is immers een zakelijke transactie.
Ik bestrijd dat ten zeerste. De zakelijkheid zit hem erin dat je gebruik maakt van je mogelijkheden en PSV stond met de rug tegen de muur financieel (categorie 2 en het zou nog erger gaan worden). Hoge nood en creatieve lieden kwamen met dit plannetje. Waarom deze deal niet erg zakelijk was kan op 2 manieren aangetoond worden.
Nummer 1 was wel het gegeven dat men na ondertekening pas speciale ambtenaren ging aanstellen die moesten gaan uitzoeken wat de consequenties nu wel waren voor de Gemeente m.b.t. deze overeenkomst. Deze ambtenaren moesten eerst een cursus krijgen om te gaan snappen wat er nu eigenlijk overeengekomen was, want het was voor de gemeente een zo ingewikkelde kwestie dat die zonder studie achteraf niet te bevatten was. Dat zegt wat als je zo’n contract dan met open ogen tekent. de Gemeenteraad had beter moeten weten. Eerst bestuderen en dan tekenen. Tenminste als je zakelijkheid wilt tonen. A-zakelijk was  dat dus !
Nummer 2 als onderbouwing van het feit dat de Gemeente Eindhoven onzakelijk handelde. Er ligt een taxatierapport. Dwaas of niet dwaas, dat mag je op je eigen manier beoordelen, de toekomst zal het uitwijzen. Wie gaat er dan bij zo’n onderhandeling, als je weet dat de wederpartij met de rug tegen de muur staat financieel gewoon dat taxatiebedrag betalen !!!?????. Dat doet niemand die zakelijk is. Begin eens met 5 miljoen minder te beiden en kijk naar de reactie en laat dat dan even heel rustig betijen. Als ondersteunende partij werkt de tijd in je voordeel als tegenpartij langzaam in de financiele ellende wegzakt, die zullen moeten komen en hebben geen keuze. Dus een prijs die lager ligt was zeker veel reeeler geweest. dan was je zakelijk geweest. Nu heb je gewoon naar een papieren en maximale en gekunstelde constructie geholpen. Dat de pachtprijs dan gerelateerd wordt aan de rente die jij als gemeente aan de bank moet betalen, zegt helemaal niets omdat het risico daar nauwelijks voor stevige procenten is gewaardeerd en de waardevermeerdering in dit object nauwelijks aan de orde kan zijn als je het gebruik beschouwt en de mogelijkheid niet hebt om die niet in eigendom zijnde gebouwen en stadion af te breken. Een idioot plan was het maar het doel heiligde de middelen. Dat er ook rondom de taxatie een waas van ongeloof hangt is een niet te onderschatten nevenfaktor, die de EC van mij best ook eens stevig onder het vergrootglas mag nemen. De grond van Aqua Best en een stuk van Ekkerswijer zijn 1.3 miljoen waard en die grasmat aan de Frederiklaan 48 miljoen………Taxateurs, het blijven bijzondere mensen.
Dezelfde dag dat de Raad daartoe besloot, kraaide Marcel Brands op het bordes van de gemeente dat ze een paar dure spelers gingen kopen voor meer dan 10 miljoen en ook die timing was, laat ik zeggen, ‘erg ongelukkig’.

Natuurlijk heeft PSV waarde voor Eindhoven en daar kun je wat mij betreft een hele boom over opzetten en trachten een uitwerking aan te geven zelfs in een overeenkomst waarbij je die waarde handen en voeten geeft.Op een zakelijk te begrijpen manier dan. Met een op te maken contract dat ook de Gemeente en wethouder VOOR ondertekening begrijpt.
Maar dat deze ingreep door een stel PSV supporters van grote bobo-waarde door de gemeenteraad is gedrukt is een waarheid als een koe.

De broertjes Depla blijven maar benadrukken dat het voor de Gemeente geen slechte deal is en dat het niets kost. Zo overtuigd zijn ze dat melding bij EC niet werd gedaan (“de juristen zeiden dat dat niet hoefde’) ?  We zullen eens zien hoe lang ze dat geluid nog blijven produceren. Als de Europese Commissie echt goed naar de zaak kijkt en vooral ook een neventaxatie laat doen, dan moet boven water komen dat dit nou niet zo’n heel erg zakelijk was van de Gemeente. Het geldbeslag dat deze investering neemt, beperkt de Gemeente bij financiering van taken die ze op haar schouders heeft. En dat is eigenlijk zorgwekkend. En je hoofd in een strop steken omdat je de gevolgen van de overeenkomst niet begrijpt is dwaas. En de kosten van die opgeleide en gespecialiseerde a,mbtenaren die de uitwerking van dez eovereenkomst dan nu wel zouden moeten snappen (na opleiding) moeten natuurlijk wel bij de gemeentelijke kosten gerekend worden en feitelijk inbegrepen zijn in de pachtprijs. Bij een dergelijke deal liggen de verdienmarges normaal hoger. Dit was niet zakelijk. Dat snapt een kind. Nu de EC nog.
Als ik PSV was zou ik die heren en dames van de EC maar op de receptie van het eeuwjubileum vragen. Een beetje uitleg over de zo enorm commerciele gemeente Eindhoven is nooit weg. En zeg er dan meteen bij dat de wethouder zo overtuigd was van zijn zaak, dat hij het totaal onnodig vond om dat ook maar aan die receptiegangers te gaan melden of zelfs om hun mening te vragen……..

Oh ja, dat hij wel aan de gemeenteraad beloofde om dat te melden was slechts om die mensen gunstig te stemmen. Na stemming over dat voorstel om 48 miljoen over te maken op de bankrekening van de voetbalclub, is dat dan snel weer vergeten. Als er ooit een raadskraai naar vraagt, dan geef je toch gewoon toe dat je fout zat omdat de juristen dat niet nodig vond en je vergeten bent om dat te vertellen aan de Raad.  Mea culpa en verder regeren zo doen we dat in de 5e stad waar het woord Brains in Brainport is verweven.

6 Reacties »

6 Responses

 1. rick Says:

  Vreemd dat de broertjes Depla blijven volhouden dat het geen slechte deal is. Vanuit een coalitiepartij hoorde ik andere geluiden. Vreemd dat ik niets meer hoor van de broertjes.

  Trouwens Marcel, heb je ondertussen nog geen spijt van de bijdrage aan de PvdA-advertentie?

 2. Marcel Says:

  (:-))) Tja, dat laatste is een mooie opmerking. Staf valt allengs wat tegen ja, als financiele bezemwagen. Hij snijdt en snoeit wel, maar is ergens toch ook wel naief. Is niet echt zijn vak zo te zien.
  Maar zijn voorganger liet helemaal de dollars uit zijn broekspijpen lopen. PSV supporters he, dat zegt alles. En de druk vanuit dikke jongens, dat verklaart veel. De PSV deal heb ik altijd als onzakelijk gezien.
  Maar met de PvdA heb ik een beetje een knipperlichtverhouding. Een man als Raaijmakers is eigenlijk nog heel zo slecht niet. Die snapt soms als enige wat er echt gebeurt. Mieke doet haar best, maar begrijpt heel veel ook niet. Is er wel 1 PvdA ??? Dat is de vraag. Ik ga meer voor personen dan voro partijen. Ward, ook PvdA bestuur dacht ik, sprak ik gisteren, een goeie vent. Maar een echt antwoord op je vraag, tja….lastig. Zelfs ik heb niet op iedere vraag een antwoord ! (:-))))

 3. Arnold Says:

  Even over het niet melden van de PSV overeenkomst. Het is een keuze die je maakt of je dit vooraf meld of, als de tijdsdruk erg groot is, zoveel mogelijk vooraf door juristen laat afstemmen en dan afwacht of men er in Europa iets mee gaat doen. Dat is volkomen normaal. Overigens is er wel overleg geweest met de betrokken instantie in Den Haag.
  In dit geval was de tijdsdruk echter zo groot, PSV stond immers op het randje van een faillissement (hier hoor ik overigens weinig over?), dat we als gemeente eigenlijk geen andere optie hadden. Het was of niets doen en kijken waar het PSV schip zou stranden, of snel acteren. Nu komt er een onderzoek, wat redelijk standaard is, en zullen we horen wat men er van vindt in Europa. En mocht er iets gerepareerd moeten worden, dan doen we dat alsnog. Maar die bal ligt dan wel bij PSV en naar ik uit de stukken heb kunnen opmaken niet bij de gemeente.

 4. Marcel Says:

  Er zijn zoveel uitspraken die elkaar tegenspreken: geen vriendendienst, wel zakelijk geweest. Beste Arnold, als jij weet dat jouw zakelijk opponent een probleem heeft, ga jij hem dan de hoofdprijs geven ? Is dat zakelijk. De tijdsdruk zat niet aan de kant van de Gemeente hoor, dus die had dat perfect zakelijk kunnen uitbuiten ten faveure van haar burgers. Overigens is de EC het kennelijk niet met je eens, die zeggen dat dit ondanks alles wel gemeld had behoren te worden. “Het zoveel mogelijk VAN TE VOREN DOOR DE JURISTEN LATEN AFSTEMMEN” klinkt zeer lachwekkend, als je beseft dat er na ondertekening weken of maanden later speciale ambtenaren een opleiding moeten gaan volgen om te begrijpen wat nu de gevolgen van deze overeenkomst voor de gemeente eindhoven zijn……????????
  Hoezo van te voren juridisch laten bekijken ? Dit klopt dus niet erg!
  Dat er in Den Haag afstemming heeft plaatsgevonden zegt geen ene mallemoer, BiZA zegt terecht dat dit een eigen verantwoordelijkheid van de gemeente is, dat melden. Zij branden hun handen daar niet aan en terecht. Afstemming had in Brussel moeten plaatsvinden en die belachelijke taxatie zou je toch minstens door 2 onafhankelijke andere taxateurs hebben moeten laten dubbelchecken. Dan nog het feit dat een gemeente in onderhandeling met een partij “die op de rand van de afgrond staat, bijna failliet en hoe moet je dan ZAKELIJK handelen ?? De taxatieprijs betalen ? Laat me niet lachen, De gemeente verleende wel een vriendendienst door geen euro af te pingelen. Er had zo 5 miljoen van af gekund en dan had die klup nog haar handjes dichtgeknepen van genot. Geen vriendendienst zegt S. Depla. Hij snapt kennelijk geen bal wat zaken doen is en weet niet beter en daarom spreekt hij onwaarheid. (Had deze Gemeente deze prijs betaald als die grond van Moes&Moes, of laat ik zeggen Ajax, was geweest ??? Ja of nee ?). En dan je wat luchtige opmerking dat er bij fouten “er gewoon iets gerepareerd moeten worden” ?? Een waardeloze vordering gaan innen bij een club die misschien weer niet dat Europese miljoenenbal haalt ? Zo gemakkelijk is dat niet. Je doet alsof je even een geldwagen naar de Frederiklaan stuurt en klaar. Nee Arnold. Zo gaat dat niet in de praktijk. Jij schetst dat veel te licht.
  Verder erger ik me ook dood aan dat voortdurende onware gebral van de broer van..”Het kost ons niets”…….Zo weinig snappie voor iemand die aan de touwtjes trekt. Als je een vermogensbeslag in de vorm van bankkrediet van 48 miljoen hebt, wordt je geremd voor dat bedrag in verdere kredietopneming en financiele armslag en dat is juist in deze tijd een fikse tegenslag.

 5. Arnold Says:

  Door rechtstreeks toedoen van de PvdA is er een bedrag van € 5 miljoen achtergehouden op een derden-rekening en dus niet aan PSV uitgekeerd. Er is dus vooralsnog 43 ipv 48 mio betaald. Deze 5 miljoen is zeer bewust niet uitbetaald en komt pas na 5 jaar vrij, 1 miljoen per jaar. Een buffer om eventuele problemen de eerste 5 jaar deels te kunnen opvangen en in de tweede periode van 5 jaar, maar dan jaar na jaar in mindere mate, te kunnen aanspreken bij eventualiteiten. Kortom, we hebben nog wel zekerheden in de vorm van cash-geld die we kunnen aanspreken en waar PSV dus niet bij kan. Maar eerlijk gezegd, en ik ben geen expert en heb in mijn carriere maar een keer direct een vergelijkbare zaak meegemaakt bij een overname, heb ik er wel vertrouwen in dat Brussel tot een mild oordeel komt.

 6. Ferry van den Broek Says:

  VVD. -1 Marcel 😉

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties

 • Marcel: Slotwoord van Ben Dankers, voormalig bestuurslid (voorzitter?) van 'leefbaar eindhoven', toen het no...
 • Marcel: 50% van de Raad van Europa vindt ons land een belastingparadijs en 50% niet. Volgens democratische r...
 • Marcel: Goed dat het in orde is gekomen. Graag gedaan....
 • Bob: Hier terecht gekomen n.a.v. de actuele rechtsgang van Dré Rennenberg c.s. Zeer verhelderend, waarvoo...
 • Marcel: Ik zal dat eens nagaan. je hoort van me....
 • R. Hooijschuur: in 2010 is het boek "van Bussel" uitgegeven. Ik vroeg me af of het boek misschien nog ergens te krij...
 • rick: Terug naar Eindhoven. Nu Van Gijzel weggaat kunnen we misschien terugkijken op hoe alles is gegaan....
 • Marion Gelling: Hallo Marcel, Bedankt voor uw reactie. Jammer dat u niet meer in de gemeenteraad zit, want ik zit HI...
 • Marieke: Bedankt voor dit zeer uitgebreide en goed weg te lezen artikel....
 • Marcel: Sterkte. Zelf zit ik al diverse jaren niet meer in de gemeenteraad. Binnenkort is het weer verkiezin...

Politieke Babbel