Standpunt PvdA inzake Egypte oneindig veel beter dan dat van steriele Obama, die na 30 jaar weer een nieuwe Egyptische zetbaas wil, voordat de oude vertrekt

februari 3rd, 2011 by Marcel

Mijn sympathie voor de Palestijnen groeit nog immer en ik kan me de frustraties van hen heel erg goed voorstellen. Wat dat betreft zit ik helemaal op 1 lijn met Dries van Agt, hoewel ik niet geswitchd ben en ook in zijn Pro-Israel-tijdperk al die mening was toegedaan. Dries is 180 graden gedraaid en zal nu de enorme wapen-leveranties en financiele steun vanuit de V.S. niet langer behandelen zoals hij deed toen hij regeringsleider hier was. 

De grootste brandhaarden in de wereld zijn daar waar de V.S. eerst een bondgenoot zwaar bewapent die vervolgens zich tegen die leverancier en heerser keert. Pakistan komt ook nog wel aan de beurt. Ook die zijn volgepropt met Amerikaanse wapens. Is goed voor de economie in de V.S. naar het schijnt.
Les 1 van mijn economiestudie op de Tilburgse universiteit was dat de beste oppepper van je economie was om de zwaarste industrieen, de aanjagers dus te stimuleren, en dat kon je het beste doen door een oorlog te creeeren. Amerika snapt dat nog altijd.
De Egyptische bevolking is onderhand wel toe aan een leiding zonder tirannieke randjes, en dan druk ik me zeer gematigd uit. Een dictator die door Israel en de V.S. zwaar gesteund wordt en daarom zo moeizaam weg te krijgen is. De V.S. huldigt in de wereld een model waarbij zij vooral rust wil hebben en vindt het een goede zaak als dat door een flinke, hen goedgezinde, dictator geregeld wordt en Israel zit ook in diezelfde alliantie.

Afijn het Afghanistan-model waar ook een corrupte zetbaas van de V.S. de regering vormt. De hegemonie van de V.S. moet gewaarborgd blijven, dat is de cruciale zaak. Het land dat als enige het handelen door zijn militairen niet onderworpen wil hebben aan het oordeel van Haags internationaal Vredeshof, het land dat ook schijt heeft aan Kyotoverdragen en het land dat net zo gemakkelijk over Geneefse akkoorden heen stapt als Mobutu in zijn slechtste dagen. Behandeling van gevangenen dwars tegen de internationaal geldende wetten in, ja nog altijd en geheime vluchten met mensen om ze te parkeren in gevangenissen buiten de V.S., maar wel onder regime van de V.S., waar geen rechter is te vinden. En Nederland doet in het geheim gewoon mee met die deals en probeert de volksvertegenwoordiging zand in de ogen te strooien.

De PvdA kiest voor de bevolking in het land van Egypte, daar waar Obama (V.S. + Israel) feitelijk kiest voor een jeugdige opvolger van Mubarak en daarvoor even een halfjaar tijd nodig heeft om een goede zetbaas en tiran te vinden.
Waar de ene dictator wordt opgehangen (Sadam ja), middelijk door de V.S. dus, wordt de ander juist op zo’n troon geplaatst.

Verschil daartussen ? Of je dienstbaar bent aan het land van Hilary Clinton ja ofte nee.

Ik ben blij met de PvdA die in deze kwestie (en evenzo als met hun  standpunt over de nieuwe militaire politieopleidingsmissie in Afghanistan) tenminste duidelijk is. (PvdA/SP en PVV op 1 lijn ja !!! met schlemiel GL die zichzelf door de plee trekt).

Ook Van Agt en Gretta Duysenberg zouden heel wat meer steun vanuit PvdA mogen krijgen, maar wellicht als de pro-Israelische Job Cohen geschiedenis is, zal dat gemakkelijker zijn.
Een verfrissing van een PvdA, die zijn oude leider Wouter Bos heeft moeten zien vertrekken door druk van ambtenaren en de V.S., zou niet slecht zijn.

Mijn pleidooi is dus om Cohen een mooie internationale baan te geven (“kom op Rutte, doe eens wat, snelheid geboden”) en een PvdA te zien die een beetje liberaler wordt. Dan  een scheut ondernemerschap erbij en het kan nog wat worden. Met het internationale standpunt ben ik in ieder geval heel erg blij.
Daadkracht en realisme straalt dat uit. Maar vooral duidelijkheid.

Dat kan ik van de fletse Obama niet zeggen. Hij kan de rechtse orientatie vanuit zijn eigen partij (Clinton) niet pareren laat staan de Republikeinse partij die in Nederland nog rechts van LPF zo’n beetje als Nieuw Rechts gesitueerd zou worden. Afstand nemen van de V.S. en inzetten op een sterk Europa.

Het is een gotspe dat, tav de Egypte-kwestie, Europa het V.S-beleid (geleidelijke en behoedzame opvolging door een Mubarak-achtig gedrocht of tenminste pro VS zetbaas, een op een volgt ) Shame !

Er kan maar een Europese boodschap de juiste zijn: “Mubarak oprotten en wel per direkt !”

Goed zo PvdA, dat is de lijn.

4 Reacties »

4 Responses

 1. Ben Dankers Says:

  Marcel, je mag dan nu het standpunt van de PvdA billijken, maar ik ben de volgzaamheid van Woutertje nog niet vergeten en de uitspraak dat de onderste steen boven moest komen van een premier van een kabinet waar de PvdA deel van uitmaakte.
  Er kwam geen donder van terecht en ook Woutertje trok zijn keutel in.
  Nee, het volgzame zit hem niet in de partij, maar in het kabinet waar je deel van uitmaakt.
  Het welbekende pluche is gemaakt van hele sterke lijm gemengd met een vergeetachtigheids middel,
  Nu in de oppositie, klagen en drammen en z.g. de poot stijf houden, straks wel weer eens, God vergeve het, op het kabinetspluche en dan piepen ze weer anders en steken volgzaam de nek weer uit voor het USA halsbndje.
  Overigens sta ik ook voor een groot deel achter de Palestijnen, maar ook hun vorm van geweld keur ik sterk af.
  En de internationale gemeenschap moet eindelijk eens danig ingrijpen in Israël, maar dat zal wel een utopie blijven.
  Er zijn wereldwijd erg veel Joodse invloedrijke geldschieters die niet tegen het hoofd gestoten moeten worden.
  Elke US president zal daar wel voor uit kijken.

 2. Marcel Says:

  Het Israel-gedrag vraagt eenvoudigweg om een reactie. Kolonisatie en bezetten van gebieden waar ze geen flikker te zoeken hebben.
  Gewoon bezetters zijn het. Maar ja, in de US zitten de grote joodse geldmagnaten die het voor het zeggen hebben en ook Amsterdam zit bezaaid met pro-Israelieten incluis Job.
  Totalitaire rechtse ballen zijn het, met een linkse vermomming op hun hoofd. bah.

 3. Marcel Says:

  Met tanks op stenengooiende kinderen schieten ? In de Gaza deden ze alles wat onze lieve heer verboden heeft. En dat in een geloofsstaat die aan de Palestijnen toebehoort en hun gebied is en was.
  Het idee van een Joodse staat is te begrijpen vanuit hoistorisch perspectief als vlucht door behandeling in verleden maar geen goed idee. Isoleer je nooit maar mix je op tussen andersdenkenden dan heb je meer kans op begrip. Dat vraagt om durf. Amerika heeft ook hier weer een soepzooi van gemaakt.

 4. Ben Dankers Says:

  Nou iets genuanceerder, de Britten hielden het toezicht op VN-mandaat en het aan de Joden toegewezen gebied, na de Tweede Wereldoorlog is er tussen de diverse partijen handje klap gespeeld en is Israël erkend.
  Overigens bij alle sporten en bij televisie dingen op Europees niveau wordt Israël bij Europa geteld, dat is al een slechte zaak om eventuele verdere integratie te bereiken.
  Of hebben wij in Nederland ook Marokkaanse voetbalteams die in de Afrika-cup meedoen?

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties


Politieke Babbel