Subsidie verstoppen door onzinnige huur overeen te komen voor wijkhuizen is de zaak bedriegen

juni 14th, 2012 by Marcel

Frits van Geffen, ereburger van Eindhoven, is woedend op de gemeente en met name wethouder Schreurs, omdat ze “op termijn de fiscale huur van een wijkgebouw wil gaan hanteren”. Och, och toch.  Fiscale huur, is huur “die net nog kan zonder grote problemen met de belastingdienst te krijgen”. Ik zet zelfs vraagtekens bij deze nog altijd niet erg zakelijk vergelijkbare huur met normale huur in het economisch en maatschappelijk verkeer. Maar alla, het vel wordt je nog altijd niet van je neus afgehaald en het is nog altijd schappelijk dus.
Vanwaar nu dan deze boosheid ?


Niet het gegeven dat het bestuur van het Oude Raadhuis Tongelre al 10 jaar of meer zwaar gematst wordt door een fiks subsidiebedrag te verstoppen in een weinig zakelijke (zelfs idioot lage) huur voor het wijkhuis, veroorzaakt de emotie van deze (ere-)burger, maar het feit dat wethouder daar onderhand eens fatsoenlijk zaken benoemt zoals het behoort. Huur is huur en subsidie is subsidie. Het tegen elkaar wegstrepen van delen van deze beide componenten is niets meer dan de ogen dicht doen voor de realiteit.
Zeg de burger wat het kost.
Een burger mag terecht zijn beklag doen als men zaken voor het oog gaat verstoppen. Als Frits van Geffen meer subsidie wil voor zijn wijkhuisactiviteiten dan moet ie dat zeggen, maar niet blijven persisteren op huisbaasactiviteiten door gemeente die niet kunnen en in de kern ‘vals’ zijn. Natuurlijk kan er een BTW-problematiek liggen, maar moet een lokale overheid belastingbetalen als uitgangspunt nemen voor haar constructies met huurders ? Nee toch.

Daarom heeft van mij wethouder Schreurs alle gelijk van de wereld en moet mijnheer van geffen echt een toontje lager zingen. Ereburger of niet. Wat niet kan moet je niet willen. ‘Sneaky huren’ is echt uit de tijd. Doe normaal. En ben reeel. Als ereburger ben je dat aan je stand verplicht. De huur stijgt niet met 255%, nee je bent jarenlang voor een met dat percentage overeenkomend bedrag extra gedoteerd zonder dat dit naar buiten kwam. En zo is het.
Daarom : leve Mary Ann Schreurs ! Hulde.  Alleen voortaan iets eerder graag. De zaak voor de gek houden moet nooit te lang duren.
En wat doet nu de politiek, want ook deze Tongelrese mijnheer Frits heeft goede connecties in de stad en met raadsleden en fracties. Zal hij zwaar gaan lobbyen en zullen de ruggegraten van de dames en heer Raadsleden weer buigzaam zijn, of steunen zij met enig verstand gewoon de lijn van de wethouder ?
Dre Rennenberg zal zeker mijnheer Frits bijvallen, maar gezien zijn professie kan ie het eigenlijk niet anders dan eens zijn met mij. Wat doet het OAE met dit spagaat ?
Redelijkheid of onredelijkheid. Ik vrees een beetje voor een zigzag-lijn moet ik eerlijk bekennen. Persoonlijke verhoudingen spelen namelijk ook altijd een rol bij het innemen van standpunten en principes zijn als marsepein dat in de zon ligt te liggen.

6 Reacties »

6 Responses

 1. rick Says:

  En hoeveel oneigenlijke subsidie gaat er wel niet naar PSV?

 2. Marcel Says:

  Dat was inderdaad ook een verstopte subsidie. Die taxatie leek nergens naar. Maar daar komen ze nog wel achter. Bankiertje spelen waar de echte bank “nee” tegen zegt.

  Maar de overheid treedt tegenwoordig wel vaker als mislukte bankier op. Je ziet de gevolgen dagelijks. Wouter Bos heeft dat op een cursus in Ijsland geleerd en de VVD-ers in de lesbankjes van Dick Scheringa. 70% van de politici heeft zelf nog nooit de broek opgehouden oftewel is zelf nooit risicovol ondernemer geweest. Hoe kun je dan oordelen over zakelijkheid. Roemer maakt het helemaal bont door zelfs het jaarlijks tekort van 3% ver te willen gaan overschrijden, die draaien de kraan nog verder open en wrijven zich dan in de ogen als ze natte voeten krijgen. Afschuwelijke domhansen. Dat is de aanleiding van de wereldwijde crisis: de onhandigheid en financieel weinig deskundigheid van overheidsamateurs. Overigens vind ik minister De Jager wel O.K.

 3. montis Says:

  wat er in het verleden gebeurt is en of je dat wil veranderen is punt 1. punt 2 is dat er natuurlijk ook een huurovereenkomst ligt. Die telt.
  En voor de rest zie ik dat er . mijns inziens zit rennenberg en het oae helemaal niet in een spagaat. Duidelijk is dat VTA’s toegankelijk moeten zijn en de gebruikerskosten laag. Bovendien zijn deze gebouwen nodig, onder meer voor kwetsbare ouderen en om ouderen weerbaar te houden. En dan moet het economische verhaal even pas op de plaats maken. Maar hewt lijkt erop dat er in Einhoven nog maar een echte lokale partij over is het OuderenAppèl. De rest kruipt in de reet van het college/coalitie.

 4. Marcel Says:

  Die huurovereenkomst telt voor de fiscus voor een groot deel als schenking als je een zwaar onredelijk laag bedrag daarin opneemt. Als je dan ook nog opteert voor BTW en je de belastingdienst het nakijken geeft bij deze belasting door de verkapte subsidie-inbouw ben je als overheid compleet verkeerd bezig. Een burger of ondernemer zou zoiets eens moeten flikken. Lift er geheid een pak blauwe brieven in de bus met torenhoge boetes. mag de overheid meer de zaak flessen dan een willekeurig burger ? nee dus. ook die moet de wet en regelgeving respecteren. En zo is het dus, of zou het eigenlijk moeten zijn. Ze moeten dat niet alleen rechttrekken en wel meteen, maar ook de voorgaande 7 jaar als schenking gaan belasten. Zo zou ik dat doen. Afleren deze stiekeme schijnhandelingen. Zeg eerlijk wat je subsidieert en ben een grote vent als overheid !

  Jouw betoog gaat over een heel andere zaak: of we goed en zwaar moeten inzetten op de buurt- en wijkhuizen. Mijn antwoord daarop is JA, het zout in de pap voor een wijk. Doen en dat mag wat kosten ja. Ik ben zeker niet tegen subsidie maar doe dat zakelijk en benoem zaken zoals ze zijn. Dat is mijn punt.

  En ik heb het zeker niet over economisch handelen, maar over wetten en regels: een goedkope huur kan ik nog inkomen, maar een absurd bedrag dat gekkenwerk is, is gewoon oogkleppen op doen en niet zeggen wat iets kost.

  Je laatste zin is een beetje lachwekkend als je me kent en mijn redenering begrijpt.

 5. Marcel Says:

  Het gaat in dit dossier in de grond niet alleen om buurthuizen (VTA’s in politiek-ambtelijk jargon), nee ook Effenaar heeft zo’n kadohuur gehad vele jaren en vele andere cultuurtempels, men maakt niet zichtbaar wat het echt kost aan de maatschappij. Benoem het, is slechts mijn verhaal.

 6. Marcel Says:

  Het College van B&W spreekt met 1 mond naar buiten. Dat Van Geffen cs. nu via een andere wethouder (Scholte)de huurzaken buurthuizen aankaart terwijl dat onder verantwoordelijkheid van een ander valt (Schreurs) is tekenend. Men zoekt een wethouder op waarvan men denkt dat die ‘liever’ voor hen is. Dat is dwaas. Gaat niet schimmig doen en spreek de verantwoordelijke aan die het in B&W moet brengen, zou ik zeggen. Als Scholte de zaak oppakt zou ze terecht van haar Collega een verwijt mogen krijgen. Er een complete rotzooi van gaan maken doet de zaak geen goed. Financieel potje van Lenie kraken om zaken van Schreurs te gaan betalen en die Staf Depla (B&W natuurlijk, met fiat Raad) moet goedkeuren. Maak er maar een zooitje van mensen /wijkbestuurders.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties


Politieke Babbel