Zal ‘leefbare’ Kees Rijnders nu echt doorpakken ? Brink heeft vakantie ingepland en daarom moet het al een jaar slepend dossier koopzondagen 2012 e.v. weer opnieuw een maand uitgesteld worden ! Mijn idee : Brink komt gewoon of hij moet maar ophoepelen en kan voortaan altijd wegblijven! Tel je zegeningen.

januari 4th, 2012 by Marcel

Een stevig artikel in het Eindhovens Dagblad over het Brink-dossier ‘koopzondagen’, dat nu al zowat een jaar volledig in de modder lijkt vastgereden te zijn. Ik geloof mijn ogen bijna niet, want ik lees stevige, heel stevige woorden van de 23e stem (stemverhouding alle weken open luidt 22 voor en 22 tegen), jawel de stem van Kees Rijnders, fractievoorzitter van leefbaar eindhoven.
Ook bij deze altijd beminnelijke en gematigde man lijkt de maat nu toch vol te zijn. En dat doet mijn hart goed.

Het lukt wethouder Brink alsmaar niet om toch een redelijk simpel dossier tot een einde te brengen en alsmaar dralend en talmend wordt er niets besloten. Het jaar gaat vanzelf wel voorbij en dan besluiten we wel over de koopzondagen 2012 moet Brink gedacht hebben. Ook de eindtijd van de binnenstadsmarkt was zo’n oeverloos dossier en ook daar ontbrak iedere daadkracht of kwalitatieve sturing. Ongelooflijk wat een gedoe met zo’n beleidsaansturing. Dit doe je de 5e stad van het land toch niet aan, zou iedere willekeurige burger toch gaan denken.

Kees gebruikt harde woorden, maar in de praktijk wordt de soep nooit zo heet gegeten. Mijn vraag: durft de wethouder op vakantie te gaan of is ie toch slimmer, of minder dom kan ik beter zeggen, en doet ie wat ie moet doen, de zaken voor het meisje laten gaan en dit dossier nu op de eerste vergadering tot een einde brengen.

Als je al onder vuur ligt is het natuurlijk een kwalijke zaak om dat v uur zelf nog verder te gaan opstoken. Rijnders schermt ermee om zijn motie van treurnis (feitelijk een niet concete motie, slechts het mededelen van droefenis) om te zetten in een motie van afkeuring, en dat is wel degelijk een stevige gele kaart. Als de wethouder niet luisteren wil kan de motie zelfs nog aangescherpt worden (wantrouwen) en kan ie zomaar  uitgebungeld zijn, maar daarvoor zal de coalitie wel in elkaars armen vallen want dit risico vindt men vooralsnog te groot.

Ik moet zeggen dat de scherpte die nu in de krant staat te lezen mij wel aanspreekt. De maat moet eens vol zijn en dit is bestuurlijk geklooi. We hebben nu een beperkt aantal koopzondagen, 12 meen ik en in december nog wat extra. De VVD-D66 lobby wil iedere week koopzondag en de PvdA-CDA trein cs wil gewoon houden wat we nu hebben.

Compromis ligt nu voor (buitenwettelijk, maar als convenant wordt dat dan bekrachtigd..) om het dan maar om de anderse week te doen. Een vondst van deze wethouder of dit College ?

Sancties voor zaken die zich niet aan het convenant houden ? Welke dan, onmogelijk, misschien een vermanend briefje, de gemeente kan er feitelijk niets meer aan doen, heeft de wet niet meer in de hand.

Terecht vindt Rijnders dat je met zo’n compromis dan een weg inslaat met zoveel valkuilen dat je dat niet moet willen, een heilloos compromis, gedoemd om veel ellende te krijgen. Wie herinnert zich niet de zaak waar de ene shoarma-zaak aan de Kruisstraat tot 4 uur open mag zijn en de andere shoarma-zaak er zowat tegenover tot 2 uur, de rechter heeft geoordeeld dat dit vanuit concurrerende overwegingen een onacceptabele zaak was en de gepeperde schadevergoedingen van gedupeerde(n) zullen binnenkort wel op het stadhuisplein binnenrollen. In een tijd van bezuinigingen kijkt men niet op een paar ton. “Geld zat”, lijken de onder financiele supervisie van Staf Depla staande ambtenaren van vergunningen te denken. We rommelen maar wat aan.

Het is triest dat de gemeenteraad niet voor aanvang van het betreffende jaar 2012 een besluit over de koopzondagen 2012 kon nemen en dat dit verdaagd moest worden naar 17 januari in commissie (en dan nog weer later in Raad ?!). Het is niet te pruimen dat daar nog maar weer eens een maand extra besluiteloosheid aan wordt gekoppeld, wegens geplande vakantie.
Alexander Sakkers, voormalig burgemeester van Eindhoven, mocht ooit van de PvdA niet naar de V.S. of China, voor een belangwekkende presentatie, nee hij moest voor een redelijk lullig besluitje gewoon op de vergadering komen. Maar ook fracties als PvdA e.a. draaien soms met mening als een windvaan, en zijn zelden objectief daarbij en vergeten ook weer snel. Dat laatste noem ik voortaan het FT-gegeven (Florarium Temporum, een besluit dat nadat het genomen is, unaniem nog wel, in de ijskast wordt gelegd die vervolgens op transport naar de  zuidpool wordt gezet).

Een wethouder onder vuur, moet weten dat hij niet met lucifers moet spelen en zou die niet al te moeilijke zaak er nu zo snel mogelijk , met schaamte op de wangen, doorheen moeten jassen. Ik zou Brink het voordeel van de twijfel niet meer geven in de gegeven situatie en hom of kuit vragen. Komen of voor altijd maar wegblijven, kies maar, zou ik zeggen: het Sakkers- of het Van Eerd-scenario. Wat PvdA kan, kan leefbaar eindhoven ook. We lenen gewoon even de politieke mitrailleur van ex-PvdA-raadslid Janssen, die wethouder van Eerd na 5 dagen vol in het kruis trof. In zijn eer en glory aangetast. In een commissievergadering nog wel. Met zo’n staat van dienst kun je volgens mij zelfs ‘baas’ van een Rekenkamercommissie worden. Er zijn er dus voor minder weggevlucht wil ik maar aangeven.

Hulde voor een krantenbericht (ED, ja, nu eens niet het NRC, mijn favoriet) waarin duidelijke taal staat geschreven, hulde daarvoor ook aan Kees Rijnders. En wie mij kent weet dat ik met dergelijke uitspraken, zeker binnen voormalige eigen kring, nooit erg gul ben.

 

16 Reacties »

16 Responses

 1. Marcel Says:

  En wat er aan zat te komen is inmiddels historie: Henk Brink is ingaande 1 maart 2012 geen wethouder van Eindhoven meer.
  Kennelijk is de strijd om de vertrekdatum toch in het voordeel van de lokale belastingbetaler van Eindhoven geregeld en kan Staf Depla het geld voor een lange wachtgeldregeling in zijn zak houden omdat de 2 jaarstermijn (27-04-2012 of daaromtrent schat ik zo) niet is volgemaakt. Een goede zaak voor het lokale collectief (de burger van Eindhoven dus), een mindere zaak voor de persoon in kwestie.
  Reden van terugtreden: Gezondheidsredenen. Dat is een sjieke oplossing. Echt helemaal politiek weer, hoewel dat mogelijk wel een bijkomende reden kan zijn, zoiets kan je geestelijk wat uit je evenwicht brengen en het politieke werk is leuk….tot dat je merkt dat het politiek werk ook nare kanten heeft.
  Echter moet de man bedenken, ook in het bedrijfsleven zou je om redenen afgeserveerd worden als je gewogen wordt en te licht wordt bevonden voor het soort werk waarvoor je daaar zit.
  Lintjesknippen kunnen we allemaal, maar in de politiek moet je zowel lammetje als een tijger kunnen zijn en beducht kunnen zijn op intriges en aanvallen. Dat is je werk. Met ogen dicht erin gestapt omdat het zo’n redelijk aanzienlijke positie was ? Brink valt niet alles te verwijten, de mensen die hem daar neer hebben gezet echter wel degelijk, de VVD-fractie dus met name de top daarvan. Dom geweest ? Ja. Zeker ja. Behoorlijk. Benieuwd hoeveel testen men heeft afgenomen en beoordelingen door specialisten heeft gedaan, buiten de mensenkennis die in jezelf hoort te zitten. Benieuwd ook of ze nu niet weer dom gaan zijn, het CDA lacht zich anders rot na 4 jaar rommelen. Je kunt wel stemmen krijgen maar dan ben je er nog niet. Dat weet zelfs een VVD-afsplitser Wilders al.
  Zit je een keertje aan de kant van de macht, dan moet je 3 keer nadenken wie je daar neerzet, het is mede toch je lokale uithangbord en zeker de ultieme afweging of je een vreemdeling binnenhaalt die even een organisatieklus gedaan heeft in Stadskantoor waar ook velen wat van zeggen.
  Ik gun de mens Henk Brink het allerbeste. Ik vergelijk hem met Bobby Robson bij PSV. Ook die kon en mocht niet blijven, terecht. Maar “in every inch a gentleman”. En ook zo deze heer.
  Niets dan goeds over de mens Brink. Aardig, heel aardig is ie.
  Gelukkig hoeft ie nu niet meer naar Eindhoven te verhuizen.
  Weten jullie nog die tijd dat de PvdA niet in de coalitie zat en er met verrekijker s en al wel werd gekeken hoeveel nachten Wim Claassen wel in zijn woning in Tongelre sliep ?
  Leefbaar Eindhoven controleert dat niet bij bijvoorbeeld ‘buiten-wethouder’ Lenie Scholten hoor waar de kern van haar sociale leven zich afspeelt en waar de prive-post en bankafschriften binnenkomen, die doen er niet alles aan om maar mensen onderuit te halen, ook al is de wet de wet en wordt daar handje mee gelicht. Maar het zou eens andersom moeten zijn, de Kerkwijkjes van weleer zouden met het E.D. een offensief starten om een coalitie te kunnen kraken.
  Leefbaar was te netjes. Ook daarom niet gehaald. Je moet een rat kunnen zijn en de PvdA kan ook dat deel goed invullen. Laat Brink eens met Don praten. Collegiaal bestuur is een raar woord. Zolang het allemaal goed gaat is er weinig aan de hand. Maar collegiaal tot zover het de eigen doelen dient.
  En dan nu over naar het volgende hoofdstuk:
  De titel van mijn volgende Blog zou kunnen luiden:
  Toch niet Schut He ? Maar ik ga dat dus niet doen en zeg nogmaals slechts:
  Monique moet de job gaan doen. Dat is het beste voor de VVD vind ik. Dan moet Ferry zijn fractie eens voor de toekomst gaan neerzetten en opschikken waarbij de Heintje Davids-achtigen, die er maar zitten om te zitten, wel vanaf kunnen onderhand. Ook een raadslid heeft zijn houdbaarheidsdatum, dat weet zelfs Bernard Gerards. Jan Carel had in 2010 wel gewild, een tijdje wethouder spelen. For sure, niet voor de volle 4 jaar, maar wel even anderhalf jaar of zo, dat vind ie leuk. Nu dan even nog 2 1/2 jaar dan ? Gretig is de man altijd wel en ook een aardige man. Maar beter van niet. Echt !
  VVD succes gewenst, hoewel de beslissing al genomen is.
  Zondagavond publiekelijk. Het zal me een schok geven zeg.

 2. Marcel Says:

  Ik weet niet of ik nu een geheim onthul maar het schijnt dat de motie van Kees Rijnders inmiddels van tafel is.
  Kees blijft toch een echte goedzak.

 3. Petra Says:

  Vraag me af waar Kees voor gaat, de kosten of de baten?

 4. Marcel Says:

  Dat mag Kees zelf hier antwoorden…

 5. Petra Says:

  Leefbaar Eindhoven is nu ook op z’n retour,jammer Marcel, ik heb er jaren in geloofd, achteraf is deze partij ook bla bla en de raadsleden waren er niet voor de burgers en ik laat Kees nog effe taxie rijden en vooral met vastgoedhandelaren waarvoor hij zich in deze zaken bemoeit samen L.P.F die reeds beklonken zijn door Raad van State!!

 6. Marcel Says:

  Ik geloof wat de politiek betreft alleen maar in mensen. Partijen zijn samenraapsels van lieden en kunnen dynamisch heel anders worden. De SDAP van Drees is niet de PvdA van Samson.
  En de CDA daar kun je ook alle kanten mee uit.
  SP was maoistisch maar nu minder. Willen ook macht en schikken zich dan naar het midden. Zie Provinciale Staten N-Brabant. Principes bestaan niet. Alles is onderhandelbaar.
  Jammer dat je wegdrijft van LE. Maar ik begrijp je. Wat is het alternatief ?
  Ikzelf weet het ook niet meer. carrierejagers zitten overal. Als muskieten. Baantjes, geld en macht dat is het werkelijke thema. Sommigen zijn daar eerlijk in. Maar de meesten verpakken het in een soort ideaalgewauwel over de rug van de arme medemens naar een leuke job. Niet allemaal, maar wel de meesten.

 7. Kees Says:

  Vreemd, heel vreemd hoe hier naar gekeken wordt. Rechtsongelijkheid is een van de speerpunten van leefbaar eindhoven geweest en is dat nog steeds. Kijkend naar de algemene situatie, dan kan een PvdA wethouder omwille van de economische crisis/veranderingen rustig haar verhaal houden om een bestemmingsplan dusdanig ingrijpend te veranderen zonder enig commentaar van buitenaf, behalve dan die van de huiseigenaren die recentelijke in het Drents Dorp een pand hebben aangeschaft. Ook kan de gemeente zonder enige tegenstrubbeling een verzoek (ombouw van oude school naar een fysiotherapie incl. overige medische invullingen) tot commerciële ruimte her invulling aan het Kerstroosplein tegenhouden, waardoor de kosten van de gemeente wederom zullen toenemen en verloedering toeslaat. Mijn agenderingsverzoek hield niets anders in dan Eindhoven breed te bekijken of we ons zelf niet op slot zetten of wij flexibel genoeg kunnen omgaan met de veranderingen die de economische situatie met zich meebrengt. Haal je dan een expliciet voorbeeld aan, dan wordt je in een keer bestempeld to speelbal van een vastgoed magnaat en wordt er tevens gesuggereerd dat je daar je vriendjes hebt zitten. Belachelijk gewoon, ik kom op voor de stad en kijk goed naar de ambitie die deze stad heeft en uitspreekt. Daar horen geen getto achtige wijken bij, dichtgetimmerde panden zoals men die in Rusland ziet. Nee, de stad moet die uitstraling hebben zoals wij dat uitspreken in de uitnodiging naar buiten toe. Gelukkig heeft de wethouder toegegeven dat na een uitspraak van de Raad van State, onze bestemmingsplannen niet voldeden en die per direct moesten worden herzien, wij ons daarmee volledig hebben vastgepind. Duidelijker kan het antwoord op mijn agendering dus niet zijn, maar alles mag schijnbaar in Eindhoven onder de loep worden genomen, als men maar het Wilhelminaplein met rust laat, ook verloederd dat. Dat is hypocriet. De vraag waarom, zullen we maar even laten voor wat het is, insiders weten dat als de beste. Op tal van gebieden worden we geconfronteerd met flexibiliteit, meegaan in de economische ontwikkeling. Dat is breed gezien, daarom moet men ook naar alles kijken. Toch nog even dit, rond Airport ligt een zelfde verhaal. Slimme ondernemers, overigens een kenmerk van deze regio, huren leegstaande panden om vervolgens de parkeergelegenheden daar aanwezig door te verhuren aan reizigers van Airport Eindhoven. Nee, zegt het gemeentelijk bedrijf, dat mag niet, want dat staat niet in het bestemmingsplan. Vervolgens moet in een tijdbestek van enkele dagen het bestemmingsplan herzien worden en wel zo, dat de vernoemde praktijken van slimme ondernemers onmogelijk maakt, terwijl deze alleen maar goed hebben gekeken naar vraag en aanbod binnen dat gebied en waarbij tevens de overlast in de daarnaast gelegen wijk tegengegaan zou worden. Nee, het gemeentelijk bedrijf is nu een parkeergarage aan het bouwen en duldt daarom geen concurrentie, niet nu op voorhand en zeker niet straks. Gelukkig moet de Rechter zich hierover nog uitspreken, maar het lijkt mij dat we ook de NMA moeten inschakelen om te bezien of de positie van de gemeente wel zo helder is.

 8. Marcel Says:

  Ik denk dat het Petra daar niet allemaal om gaat Kees.

 9. Marcel Says:

  Rechtsongelijkheid. Schei toch gauw uit Kees. Wordt toch helemaal niets aan gedaan. Dat weet jij als de beste ! Er zijn al jaren zeker minimaal 15 a 20 horeca-achtige zaken ‘-s-nachts gewoon open. Kunt er gewoon binnenlopen, maar niemand grijpt in. Tot ‘s-ochtends 6 uur of soms 8 uur. Geen ambtenaar die daar ingrijpt. Iedereen weet het behalve de burgemeester en zijn ambtenaren kennelijk. Slapen die ? Jij weet alles. Zij niet ? Maar als ze je er uit pikken omdat de ambtenaar je niet moet en je gezicht ze niet aanstaat, dan zijn ze in staat om zelfs jarenlang een camera op je zaak te installeren en liggen ze om 2 minuten over 2 op de loer om je zaak definitief te sluiten. Waarom mag de een gewoon doen wat de ander niet mag. Waarom probeert een topambtenaar je een oor aan te naaien omdat je zogenaamd boos hebt gekeken ? Onder Poetin is het niet erger dan hier soms. Waarom durft men niet in te grijpen. Waarom laat men het bij veel zaken gewoon gebeuren ? Eerlijk zijn is in de politiek een Chinees woord dat men niet begrijpt. Of spelen er andere zaken ??
  Gelijke maten ? ‘Kiekerjan’ zeg ik dan en dan weet je precies wat voor spelletjes er gespeeld worden door de dienst. Vraag de schadeclaims binnenkort maar eens op in zaken waar de gemeente fout zat. Moeten ze inhouden op salarissen van bestuurders.
  En wat denken ze te bereiken met het opnieuw vaststellen van de verhuiskostenvergoedingen vooor onze caravanbewoners in Tongelre ?
  Dat ze terug gaan betalen ? Schei toch uit. De bestuurders stonden erbij een keken er naar en lieten het gebeuren. Ook de Raad sliep.
  De burger weet soms meer (herstel, dikwijls meer) dan de verantwoordelijk bestuurder. Die leven buiten de samenleving en zitten in hun eigen wereldje. Volgens mij hebben jullie geen van allen nog maar 1 copie-notaatje gezien van de Brainportadministratie. Huur een accountant in en die geeft voor veel geld zijn zegen en klaar is Kees. Zo we hebben het weer gecontroleerd…. En dan de ogen uitwrijven als blijkt dat toezichthouders eigenlijk hun werk niet doen, en salarissen van miljoenen ondertekenen. En later moord en brand roepen.
  Woningbouwcooperaties ja, maar ook overkoepelende organisaties ziekteverzekeraars en tal van semi-publieke jobs maken er een potje van. Geen wonder dat de gewone mens zich afkeert van dat gebeuren. De Raad heeft Fiers weer weg laten komen onder druk dat er anders geen bestemmingsplan voor Airport was. Wiens schuld is dat dan sodeju ?? Wie komt er mee weg en wie doet zijn of haar werk niet op tijd. Afstraffen ?? Ben je gek, de Raad laat zich met lullige argumenten helemaal wegzetten en zelfs de motie wordt herschreven door Collegelid. Hoe bestaat het dat jullie het allemaal slikken. Met walging wendt de burger zich af. Snap je dat ?

 10. Marcel Says:

  Krijgt Henk Brink nog ziekengeld of zo, tot zijn wachtgeldregeling gaat lopen of is dat correct verlopen ?
  Hoe lang wachtgeld en wat kost het de overheid ?
  De mentale druk niet aankunnen ? Dat had weleens vooraf bekeken mogen worden. Wie heeft er fout ingeschat en welke testen zijn er vooraf afgelegd ? Allemaal vragen, maar ik heb niets gehoord daarover.
  Hele slechte beurt van de VVD. Maar goed ze zitten op het pluche. Ook D66 nog 2,5 jaar dan is het definitief afgelopen voor deze partij in het Eindhovens bestuur. Maar de cultuurtak is dan geheel geruineerd behalve wat wethoudershobbies.

 11. Petra Says:

  Vreemd is dat Kees juist het Wilhelminaplein als expliciet voorbeeld aanhaalt. Deze kwestie heeft al een gerechtelijke procedure doorlopen.Quote ED “Ook de Raad van State stelde Verstralen vorig jaar in het ongelijk”
  en is een reeds gepasseerd station. Dat nog méér horeca het plein bruisender maakt en daardoor niet verloederd zet ik mijn vraagtekens!!! Verbouw het pand naar appartementen,vastgoed magnaat( zoals Kees hem benoemd) of gaat het hem dan meer kosten als het hem opbrengt?

 12. Petra Says:

  Pure willekeur wat betreft vergunningverlening of tig bewoners moeten een vuist maken. Ben je solo en in het gelijk gesteld in een gerechtelijke uitspraak dan wordt dit door de gemeente niet gehonoreerd en alsnog wordt er een opening gegeven voor dit soort vastgoedhandelaren! Eerlijk, rechtgelijkheid, natuurlijk, maar het lijkt in Eindhoven nergens naar en vragen van Kees wat betreft verhuiskosten en zijn agendering t.o.v.
  fundatie van het woonwagenkamp wie gaat dit betalen?

 13. Marcel Says:

  Petra, mijn advies: ga in 2014 op de kieslijst staan. Volgens mij ben jij een bijtertje. Die mis ik nu in de Ehvse raad. Een beetje gutz erin. Als Van Gijzel zegt dat hij zo’n geweldige raad heeft (meewerkend) dan weet je het wel. Ze doen gewoon wat ze willen.

 14. Petra Says:

  Ja Marcel, ik ben een bijtertje, en heb de guts om het zwaard te kruisen met het college, gezien mijn eigen ervaring van afgelopen jaren
  Boze ambtenaren, je trapt ze op z’n pik als ze door burgers op hun fouten gewezen worden! Gerechtelijke procedures en Uitspraken van de Rechter lappen ze aan hun laars,kosten is publiek geld toch en de gemeente heeft wat dat betreft een lange adem!!Slapers zijn het in de raad en och gossie over misstanden enig raadslid hierover aan te spreken,alle begrip?
  Maar we mogen als raadsleden met onze visie t.o.v. de gemeente geen schade brengen aan het college???Een helpende hand, recht???

 15. Marcel Says:

  Ik herken het helemaal. Hoewel ik zeker ook de nodige goede ambtenaren ken. Dienstbaar en echt prima. Maar er zitten er tussen..eigen koninkrijkjes en zo…Ongelooflijk dat het kan.
  De Raad kijkt te weinig achter de grodijnen en heeft hier in Eindhoven veel te veel zaken gemandateerd. Jammer, ze geven daarmee feitelijk wat rechten op. Onnodig en niet goed.
  Maar ik zie je graag in de Raad in 2014. Kies een partij die bij je past.

 16. Marcel Says:

  Ben je ziek als je niet functioneert ? Als je mentaal niet tegen de druk van een openbare bestuursfunctie kunt, dan heeft de fractie die je daar neerzet grotelijks gefaald. De VVD krijgt een heel slecht rapportcijfer weer. Huiswerk doen voortaan !
  De PvdA doet het beter daarin, heeft ook meer evaring dan VVD. Wordt Gaby vd Biggelaar al gescreend nu ? De kans dat dit oud-raadslid wethouder wordt stijgt met sprongen gezien de drama’s die zich afspelen bij de vastgoedbranche van de gemeente. Bleeder na bleeder en risico’s die men niet moet nemen. Slecht was het.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties


Politieke Babbel